Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stav otevření trhu a energetické legislativy v ČR z pohledu spotřebitelů a nezávislých výrobců Ing. Bohuslav Bernátek - ENERGETIKA TŘINEC, a. s. Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stav otevření trhu a energetické legislativy v ČR z pohledu spotřebitelů a nezávislých výrobců Ing. Bohuslav Bernátek - ENERGETIKA TŘINEC, a. s. Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Stav otevření trhu a energetické legislativy v ČR z pohledu spotřebitelů a nezávislých výrobců Ing. Bohuslav Bernátek - ENERGETIKA TŘINEC, a. s. Ostrava - 23. 10. 2002

2 ENERGETIKA TŘINEC, a. s. - licence dle zákona č. 458/2000 Sb.  Licence na výrobu elektřiny  Licence na distribuci elektřiny  Licence na distribuci plynu  Licence na výrobu tepla  Licence na rozvod tepla

3 ENERGETIKA TŘINEC, a. s.  Tepelná energetika  výroba a rozvod vody a stlačeného vzduchu  rozvod topných plynů  skladování a rozvod topných olejů a rozvod horké vody  Teplárny  výroba a distribuce elektřiny  výroba tepla  výroba stlačeného a dmýchaného vzduchu  Údržba je realizována externě

4 Energetický zákon - č. 458/2000 Sb. 4Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je výroba elektřiny, která vzniká současně při výrobě tepla za účelem jeho dodávek jiným subjektům a pro technologické účely (§2, odst. 2) a) bod 7. zákona). 4Kogenerace je sice definována, ale její práva jsou následně ponížena prováděcími předpisy (vyhláška MPO č. 252/2001 Sb., Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2002).

5 4Vyhláška MPO č. 252/2001 Sb. o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla nemá systémové řešení, podporuje jen malou část kogenerační výroby. 4Je nezbytně nutné hodnotit výrobu nejen na prodané teplo podle fakturace, ale také na vlastní spotřebu tepla a tu energii, která je využita pro technologické účely v zařízeních výrobce a poté prodána. Energetický zákon - č. 458/2000 Sb.

6 4Není definována lokální distribuční soustava, což v praxi působí řadu komplikací. 4Definici odběru oprávněného zákazníka vztáhnout na více odběrných míst. 4Autorizace na výstavbu výroben elektřiny a přímého vedení by měla být nároková. 4Nejsou řešeny výpadky sítí.

7 Zákon o hospodaření energií - č. 406/2000 Sb. 4Zákon č. 406/2000 Sb. podporuje hospodárné využívání energií. 4V zákoně jsou přímo definovány druhotné energetické zdroje, existuje Národní program hospodárného využívání obnovitelných a druhotných zdrojů. 4Druhotné energetické zdroje však nejsou zvýhodněny, neexistuje pro ně vazba v energetickém zákoně ani v sekundární legislativě.

8 Využití druhotných energetických zdrojů 4Odpadní plyny z hutní výroby - vysokopecní plyn, koksárenský plyn, konvertorový plyn 4Tepelná energie ze spalin Hlavní význam využití těchto zdrojů energie je nejen ve vlastním využití energie, ale také v ochraně životního prostředí.

9 âCenovým rozhodnutím ERÚ č. 1/2002 byly poškozeny závodní energetiky, které provozují vlastní zdroje âPlatba za systémové služby za prodej elektřiny z vlastní výroby âNejasná metodika pro stanovení vlastní spotřeby na výrobu elektřiny a tepla zejména u větších lokálních distribučních soustav Znevýhodnění závodních energetik

10 Srovnání poplatků za služby Minulost technické maximum rezervní výkon smluvní nebo naměřené maximum Současnost rezervovaná kapacita použití distribučních sítí systémové služby za přenesenou elektřinu systémové služby za prodej vlastní vyrobené elektřiny

11 Srovnání poplatků

12 Srovnání poplatků (cena v Kč vztažená na nakoupenou MWh)

13 Srovnání poplatků - rezervovaná kapacita

14 Závěr Novelizace energetického zákona Rozumná aktualizace vyhlášek ERÚ č. 373/2001 Sb. o pravidlech pro organizování trhu s elektřinou a vyhlášky MPO č. 252/2001 Sb. o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kogenerace Cenové rozhodnutí ERÚ pro rok 2003 má rozhodující vliv na fungování trhu

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Stav otevření trhu a energetické legislativy v ČR z pohledu spotřebitelů a nezávislých výrobců Ing. Bohuslav Bernátek - ENERGETIKA TŘINEC, a. s. Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google