Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativní rámec, možnosti a co to znamená nezaměstnávat OZP? JUDr. Nataša Randlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativní rámec, možnosti a co to znamená nezaměstnávat OZP? JUDr. Nataša Randlová."— Transkript prezentace:

1 Legislativní rámec, možnosti a co to znamená nezaměstnávat OZP? JUDr. Nataša Randlová

2 Zákonná úprava Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti („ZoZ“) část III. § 67- § 84 ZoZ Vyhláška MPSV 518/2004 Sb. k provedení ZoZ („Vyhláška“) Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění (vymezení kritérií invalidity) Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmu („ZDP“) (daňové aspekty zaměstnávání OZP)

3 Pojem OZP Dříve = „občan se změněnou pracovní schopností“ Současný ZoZ rozlišuje: Osoba uznaná invalidní ve třetím stupni (= osoba s těžším zdravotním postižením, TZP) Osoba uznaná invalidní v prvním nebo druhém stupni Osoba zdravotně znevýhodněná Kritérium = procentní míra poklesu schopnosti vykonávat soustavnou výdělečnou činnost

4 Invalidita Invalidita 3. stupněInvalidita 1. a 2. stupně Rozhoduje OSSZ Stupeň invalidity – rozhodný pro výši invalidního důchodu Od 1.1.2007 žádná omezení pro pobírání invalidního důchodu při zaměstnání 70 % a více35%, resp. 50% a více

5 Zdravotní znevýhodnění Osoba zdravotně znevýhodněná rozhoduje Úřad práce zachována schopnost vykonávat soustavné zaměstnání dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (alespoň 1 rok), nemůže vykonávat dosavadní povolání/využít stávající kvalifikaci handicap, který okolí na pohled vůbec nevnímá poúrazové či pooperační stavy, nemožnost zvedat těžké věci, ženy po rakovině prsu, diabetici, potíže s páteří apod.

6 Povinný podíl OZP Povinný podíl OZP: povinnost zaměstnat OZP: zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci (pouze v PP) průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců („PRPPZ“) 4 % z PRPPZ (→ 1 OZP na 25 zaměstnanců) zaměstnanec invalidita ve 3. stupni se započítává 3x výpočet PPRPZ upraven Vyhláškou

7 Povinný podíl OZP O plnění povinného podílu informovat ÚP. Do 15. února následujícího roku – předepsaný formulář K tomuto dni je třeba mít povinnost splněnou! Neprokazuje se, pouze oznamuje – důkaz je třeba mít pro případ kontroly ÚP Formulář na portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/ozna menioplneni

8 Způsoby splnění zákonné povinnosti 1) Odvod do státního rozpočtu - § 82 ZoZ 2) Odebrání výrobků či služeb - § 81 ZoZ 3) Zaměstnání předepsaného počtu OZP v PP - § 81 ZoZ 4) Kombinace možností 1-3

9 1) Odvod do státního rozpočtu Za každého zaměstnance OZP, kterého má zaměstnavatel povinnost zaměstnat → 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy ročně Průměrná mzda za rok 2009 – 22 896 Kč → 57 240 Kč ročně za jednoho OZP Počet zaměstnanců Povinný podíl OZP Odvod do státního rozpočtu v Kč 502114 480,- 2008457 920,- 1000402 289 600,- 500020011 448 000,-

10 2) Odebrání výrobků či služeb Odebrání výrobků či služeb: od zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50% OZP z celkového počtu svých zaměstnanců od chráněné dílny provozované občanským sdružením od osoby zdravotně postižené, která je OSVČ zadáním zakázky těmto subjektům Zkreslené představy o nabídce tohoto zboží či služeb na trhu! Katalog zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% OZP a OSVČ→ portál MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/katalog organizaceozp

11 2) Odebrání výrobků či služeb Nadační fond pro podporu zaměstnávání OZP - od roku 2009 zavedena ochranná značka „Práce postižených“ pro zboží vyrobené, balené či kompletované zdravotně postiženými,služby.

12 3) Zaměstnání OZP v PP Společensky nejefektivnější způsob → výrazná státní podpora a) Slevy na dani - § 35 ZDP b) Příspěvky od státu – část III. ZoZ

13 Slevy na dani Terminologie zákon o daních z příjmu: osoba s těžším zdravotním postižením ( = osoba invalidní ve 3. stupni) osoba se zdravotním postižením ( = osoba invalidní v 1. a 2. stupni / zdravotně znevýhodněná) Plátce daně sleva na dani až: 18 000 Kč ročně u zaměstnance se zdravotním postižením 60 000 Kč ročně u zaměstnance s těžším zdravotním postižením Výše podle toho, zda OZP pracuje na stanovenou pracovní dobu (40 hod týdně) nebo na kratší pracovní dobu

14 Příspěvky ze státního rozpočtu Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP - § 78 ZoZ - až 8 000 Kč měsíčně Příspěvek při přípravě OZP k práci - § 72 ZoZ - úhrada nákladů s ní spojených Příspěvek na vytvoření pracovních dílen, pracovních míst a na částečnou úhradu provozních nákladů - § 75, 76 - příspěvky v řádech desetitisíců Kč, v závislosti na stupni postižení OZP Příspěvek při zřízení společensky účelného místa - § 113 ZoZ - úhrada mzdových nákladů postiženého zaměstnance

15 Příklad z praxe Odvod za 2 nezaměstnané OZP = 114.480,- Kč – osoba 3. stupeň invalidity se započítává 3x = 0 Kč Sleva na dani (3. stupeň invalidity) 60.000 Kč ročně Příspěvek na vytvoření chráněného místa – až 12nás. průměrné mzdy (až 183 168 Kč) – osoba 3. stupeň invalidity Příspěvek na provoz chráněného místa – max. 3nás. průměrné mzdy (až 68 688 Kč) – osoba. 3 stupeń invalidity

16 Formuláře a užitečné odkazy Portál MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni - formuláře NFOZP: http://www.nfozp.cz/ Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených http://www.azzpcr.cz/ Burza práce Konta Bariéry http://burzaprace.bariery.cz/home.aspx Portál LMC: http://ozp.prace.cz/

17 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Nataša Randlová randlova@randls.com www.randls.com Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Tel: + 420 222 755 311 Fax: + 420 239 017 574


Stáhnout ppt "Legislativní rámec, možnosti a co to znamená nezaměstnávat OZP? JUDr. Nataša Randlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google