Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Didaktická technologie Předmět: Teorie sportovních her (KUT/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Didaktická technologie Předmět: Teorie sportovních her (KUT/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc."— Transkript prezentace:

1 Didaktická technologie Předmět: Teorie sportovních her (KUT/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc.

2 Didaktická technologie Vychází z koncepce IHV a THV Vychází z koncepce IHV a THV Vliv tréninkového a soutěžního zatěžování vede ke vzniku otevřeného specializovaného integrovaného funkčního systému Vliv tréninkového a soutěžního zatěžování vede ke vzniku otevřeného specializovaného integrovaného funkčního systému

3 Úkoly tréninkového procesu Vyváženě stimulovat všechny determinanty HV specifickými (herními) a nespecifickými (kondičními) zátěžovými činnostmi Vyváženě stimulovat všechny determinanty HV specifickými (herními) a nespecifickými (kondičními) zátěžovými činnostmi Pěstovat odolnost IHV a THV proti deformačním faktorům Pěstovat odolnost IHV a THV proti deformačním faktorůmNutnost Zachovat trvalé zastoupení specifických a nespecifických zátěžových činností Zachovat trvalé zastoupení specifických a nespecifických zátěžových činností Modulovat jejich proporce Modulovat jejich proporce

4 Déle trvající absence jedné z obou zátěžových činností Déle trvající absence jedné z obou zátěžových činností Narušuje specializovaný funkční systém Narušuje specializovaný funkční systém Snižuje úroveň HV Snižuje úroveň HV Didaktická technologie

5 Integrace výkonu v utkání a výkonu v tréninku Jedinečnost utkání (soutěžní zatížení) Jedinečnost utkání (soutěžní zatížení) Nejistota Nejistota Riziko Riziko Požadavky na okamžitý úspěch Požadavky na okamžitý úspěch Emoční prožitky Emoční prožitky Boj s deformačními faktory Boj s deformačními faktory Jedinečné zkušenosti Jedinečné zkušenosti Oblast osobní preference Oblast osobní preference Veřejná kontrola Veřejná kontrola

6 Integrace výkonu v utkání a výkonu v tréninku Jedinečnost utkání (soutěžní zatížení) Jedinečnost utkání (soutěžní zatížení) Realizace a zúročení výkonového potenciálu vytvořeného v TP Realizace a zúročení výkonového potenciálu vytvořeného v TP Ověření odolnosti HV vytvořené v tréninku Ověření odolnosti HV vytvořené v tréninku Integrace sebeřízení hráče a ovlivňování hráče trenérem Integrace sebeřízení hráče a ovlivňování hráče trenérem Uvádění osvojených dovedností do nových souvislostí Uvádění osvojených dovedností do nových souvislostí Upevňování pohybové kontroly Upevňování pohybové kontroly Vytváření odolnosti proti deformačním faktorům Vytváření odolnosti proti deformačním faktorům

7 Integrace výkonu v utkání a výkonu v tréninku Jedinečnost tréninku: Jedinečnost tréninku: Zkušební jednání bez rizika Zkušební jednání bez rizika učení novým dovednostem, obměny dříve osvojených dovedností učení novým dovednostem, obměny dříve osvojených dovedností Dlouhodobé ovlivňování HV Dlouhodobé ovlivňování HV odstraňování nedostatků odstraňování nedostatků Bojiště osobních ambicí, konkurence, rivality Bojiště osobních ambicí, konkurence, rivality Příprava hráčů pro roli v družstvu Příprava hráčů pro roli v družstvu

8 Integrace výkonu v utkání a výkonu v tréninku Jedinečnost tréninku: Jedinečnost tréninku: Anticipace výkonu soupeře Anticipace výkonu soupeře Předvídání situací v nejbližším utkání Předvídání situací v nejbližším utkání Napodobování podmínek utkání Napodobování podmínek utkání Formulace požadavků na hráče pro utkání Formulace požadavků na hráče pro utkání Jak sbližovat podmínky utkání a tréninku Vyvíjet na tréninku tlak po úspěchu Vyvíjet na tréninku tlak po úspěchu Kontrolovat průběh a úspěšnost řešení herních úkolů Kontrolovat průběh a úspěšnost řešení herních úkolů Navozovat deformační faktory Navozovat deformační faktory

9 Didaktické formy Způsoby uspořádání vnějších podmínek, umožňující efektivní řízení BT k určitým cílům Způsoby uspořádání vnějších podmínek, umožňující efektivní řízení BT k určitým cílům Organizační Metodicko- organizační Sociálně interakční Didaktické formy

10 Metodicko-organizační formy (MOF) Představují způsob účelného uspořádání vnějších situačních podmínek a obsahu, tvořeného herními činnostmi Představují způsob účelného uspořádání vnějších situačních podmínek a obsahu, tvořeného herními činnostmi Umožňují realizaci pohybového a herního úkolu Umožňují realizaci pohybového a herního úkolu Nahrazují dříve používanou technicko-taktickou nebo technickou a taktickou přípravu Nahrazují dříve používanou technicko-taktickou nebo technickou a taktickou přípravu

11 Úkoly MOF Transformovat pohyby v herní činnosti a postupně je přibližovat předpisovému chování Transformovat pohyby v herní činnosti a postupně je přibližovat předpisovému chování Uvědomovat si herní úkoly a možnosti jejich řešení v navozených herních situacích (využívání kognitivních procesů) Uvědomovat si herní úkoly a možnosti jejich řešení v navozených herních situacích (využívání kognitivních procesů)

12 Vytvářet podmínky pro rozvoj participace hráčů na týmovém výkonu a činnostní koheze Vytvářet nároky na neoxidativní alaktátové a oxidativní krytí energetického výdeje Navozovat herní situace a jejich typové faktory a umožňovat jejich vnímání Úkoly MOF

13 Navozovat deformační faktory, vznikající Navozovat deformační faktory, vznikající Situační neočekávaností v důsledku tlaku soupeře a zásahů spoluhráčů Situační neočekávaností v důsledku tlaku soupeře a zásahů spoluhráčů Rozhodováním pod časovým tlakem Rozhodováním pod časovým tlakem Záměrným fyzickým zatěžováním Záměrným fyzickým zatěžováním Kontrolovaným požadavkem na úspěšnost řešení herních úkolů a provedení herních činností Kontrolovaným požadavkem na úspěšnost řešení herních úkolů a provedení herních činností Úkoly MOF

14 Vnější podmínky MOF zahrnují Vnější podmínky MOF zahrnují Přítomnost nebo nepřítomnost soupeře Přítomnost nebo nepřítomnost soupeře Stupeň proměnlivosti herně situačních podmínek Stupeň proměnlivosti herně situačních podmínek

15 Inventář situačně herních podmínek ABCDE Bez soupeře Se soupeřem V předem determinovaných podmínkách V náhodně proměnlivých podmínkách V celistvých náhodně proměnlivých herních podm.

16 A. Průpravné cvičení 1. typu nepřítomnost soupeře, předem určené, relativně neměnné podmínky B. Průpravné cvičení 2.typu nepřítomnost soupeře, náhodně proměnlivé, limitované podmínky C. Herní cvičení 1. typu přítomnost soupeře, předem určené herně situační podmínky a daný průběh řešení, opakování neměnného řešení herních situací Typy MOF

17 D. Herní cvičení 2.typu přítomnost soupeře, náhodně proměnlivé, limitované herně situační podmínky, opakování řešení náhodně proměnlivých herních situací a úseků utkání, časové, prostorové limity E. Průpravné hry přítomnost soupeře, náhodně proměnlivé herně situační podmínky, souvislý herní děj, změny rolí hráčů, přechod z obrany do útoku a z útoku do obrany

18 Přenos-transpozice- herních činností a situací do MOF Přenos-transpozice- herních činností a situací do MOF Vycházet z kontextu utkání Vycházet z kontextu utkání

19 Didaktická redukce Zjednodušování Zjednodušování Neztratit souvislost se záměrem využít činnosti v utkání Neztratit souvislost se záměrem využít činnosti v utkání Dva aspekty: Dva aspekty: Objektivní identita stupeň shody mezi činnostmi a situacemi přenesenými do MOF a podmínkami utkání Objektivní identita stupeň shody mezi činnostmi a situacemi přenesenými do MOF a podmínkami utkání Subjektivní identita vidět očima hráče to, co se předkládá jako obsah MOF, hráč by měl pochopit smysl a význam předkládaných činností a vědět, co se od něj žádá a proč se to žádá Subjektivní identita vidět očima hráče to, co se předkládá jako obsah MOF, hráč by měl pochopit smysl a význam předkládaných činností a vědět, co se od něj žádá a proč se to žádá

20 Didaktická redukce Elementární od komplexního řešení herní situace až k provedení HČJ, tj. k vazbám jejich prvků, které odpovídají požadavkům řešení v utkání Elementární od komplexního řešení herní situace až k provedení HČJ, tj. k vazbám jejich prvků, které odpovídají požadavkům řešení v utkání Situační od komplexní herní situace k hernímu cvičení nebo průpravné hře (snížení počtu hráčů, omezení prostoru) Situační od komplexní herní situace k hernímu cvičení nebo průpravné hře (snížení počtu hráčů, omezení prostoru)

21 Otázky pro rozhodování trenéra při vytváření MOF Co chci přenést z utkání do MOF? Jak budu postupovat při redukci? Jak přiblížím hráčům svůj záměr, smysl redukce, souvislost s obsahem MOF a využitím činností v utkání?

22 Organizační formy Určující hledisko: Určující hledisko: Vnější podmínky tj. organizační rámec vymezený časově, místně a obsahově Vnější podmínky tj. organizační rámec vymezený časově, místně a obsahově Tréninková jednotka Tréninková jednotka Typy tréninkových jednotek Typy tréninkových jednotek Tréninkový cyklus Tréninkový cyklus Tréninkové období Tréninkové období Tréninkové utkání Tréninkové utkání Soutěžní utkání Soutěžní utkání

23 Sociálně interakční formy Určující hledisko: Určující hledisko: Vztah mezi trenérem a hráči Vztah mezi trenérem a hráči mezi hráči samotnými jako nositeli činnosti v TP mezi hráči samotnými jako nositeli činnosti v TP Hromadná forma Hromadná forma Skupinová forma Skupinová forma Stejnorodé skupiny Stejnorodé skupiny Skupiny se odlišují podle úrovně podnětových úloh a stupně spolupráce ve skupině Skupiny se odlišují podle úrovně podnětových úloh a stupně spolupráce ve skupině Individuální forma Individuální forma

24 KONEC KONEC


Stáhnout ppt "Didaktická technologie Předmět: Teorie sportovních her (KUT/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google