Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RADIOFARMAKA PRO MEDIKY František Melichar Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež u Prahy, UK 3. LF a FNKV Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RADIOFARMAKA PRO MEDIKY František Melichar Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež u Prahy, UK 3. LF a FNKV Praha."— Transkript prezentace:

1 RADIOFARMAKA PRO MEDIKY František Melichar Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež u Prahy, UK 3. LF a FNKV Praha

2 Obsah přednášky Diagnostické přípravky pro SPET  Pokroky v technologii přípravy elučního generátoru 99 Mo/ 99m Tc s gelovou matricí Diagnostické přípravky pro PET  Prezentace výsledků studií spojených s vývojem technologií radiofarmak pro pozitronovou emisní tomografii, především radiofarmak značených 18 F Radiofarmaka pro radionuklidovou terapii Radiofarmaka pro radionuklidovou terapii  Prezentace výsledků výzkumu přípravy lékové formy vodné suspenze holmium boromakroagregátů značených 166 Ho pro aplikace v radiační synoviortéze.

3 Úvod Radiofarmaka jsou přípravky obsahující jeden nebo více radionuklidů Český lékopis 1997, 3.díl, str. 3351 Radiofarmakum je jakýkoliv léčivý přípravek, který je-li připraven k použití, obsahuje jeden nebo více radionuklidů ( radioaktivních izotopů) včleněných pro lékařské účely Český lékopis 2002, Evropská část I, 1.díl, str. 1033-1034

4 Definice Radionuklidový generátor je systém obsahující vázaný mateřský radionuklid, z něhož vzniká dceřiný radionuklid, který se odděluje elucí nebo jiným způsobem a používá se k přípravě radiofarmakRadionuklidový generátor je systém obsahující vázaný mateřský radionuklid, z něhož vzniká dceřiný radionuklid, který se odděluje elucí nebo jiným způsobem a používá se k přípravě radiofarmak Kit pro přípravu radiofarmaka je jakýkoliv přípravek rekonstituovaný a nebo spojený s radionuklidy sloučený do konečného radiofarmaka obvykle před podánímKit pro přípravu radiofarmaka je jakýkoliv přípravek rekonstituovaný a nebo spojený s radionuklidy sloučený do konečného radiofarmaka obvykle před podáním Prekurzor radiofarmaka je jakýkoliv radionuklid vyrobený pro radioaktivní značení jiné látky před podánímPrekurzor radiofarmaka je jakýkoliv radionuklid vyrobený pro radioaktivní značení jiné látky před podáním Český lékopis 2002, Evropská část I, 1.díl, str. 1033-1034

5 Parametry kvality radiofarmaka Radionuklidická čistota : Radiochemická čistota radiofarmaka je definována jako poměr aktivity a i i-té značené sloučeniny (tj. daného radiofarmaka ) k celkové aktivitě všech značených sloučenin přítomných v analytu: Chemickou čistotu radiofarmaka lze definovat jako poměr koncentrace – c i-té chemické formy (tj.daného radiofarmaka ) ke koncentraci všech chemických individuí ve vzorku:

6 Lékové formy radiofarmaka v diagnostice a terapii parenterální přípravky (roztoky nebo koloidní disperze), parenterální přípravky (roztoky nebo koloidní disperze), perorální přípravky, perorální přípravky, inhalační přípravky inhalační přípravky topické přípravky topické přípravky

7 © J.Lepej, ONM BB Slovakia 153 Sm Samárium   - 103 keV 46,7 h 186 Re Rénium   - 137 keV 3,78 d 131 I Jód   - 158 keV 8,02 d Radionuklidy vhodné pro nukleární medicínu 99m Tc Technécium  - 140 keV 6,0 h 18 F Fluór  + 110 min 111 In Indium  - 171, 245 keV 2,8 d 67 Ga Gálium  - 93, 184 keV 3,26 d 201 Tl Tálium  - 167, 135 keV 3,04 d Diagnostika Terapie Pozitronové zářiče

8 Diagnostická radiofarmaka pro SPET 99m Tc dominantní postavení v NM radiofarmaceutický prekurzor zdrojem je radionuklidový generátor (  -,T 1/2 =66,2 h) 99m Tc (IT,T 1/2 =6,02 hod) 99 Mo (  -,T 1/2 =66,2 h) / 99m Tc (IT,T 1/2 =6,02 hod) dále např. značená dále např. značená 201 Tl (EC, T 1/2 = 72 h), 67 Ga (EC, T 1/2 =77,9 h), 201 Tl (EC, T 1/2 = 72 h), 67 Ga (EC, T 1/2 =77,9 h), 111 In (EC, T 1/2 =2,8 d), 123 I (EC, T 1/2 = 13,2 h), 125 I (EC, T 1/2 =60,1 d), 81 Rb (EC,  +, T 1/2 = 4,57h, / 81m Kr(IT, T 1/2 = 13 s)

9 99m Tc-HMPAO 99m Tc-HMPAO 99m Tc-ECD 99m Tc-ECD Na 99m TcO 4 Na 99m TcO 4 99m Tc-HIDA 99m Tc-HIDA 99m Tc-SESTAMIBI 99m Tc-SESTAMIBI 99m Tc-L,L-EC 99m Tc-L,L-EC 99m Tc-PEG liposomy 99m Tc-PEG liposomy 99m Tc-Q12 99m Tc-Q12 99m Tc-SCN 99m Tc-SCN 99m Tc-IODIDA 99m Tc-IODIDA 99m Tc-MAG 3 99m Tc-MAG 3 99m Tc-(V)-DMSA 99m Tc-(V)-DMSA 99m Tc-(III)-DMSA 99m Tc-(III)-DMSA 99m Tc-anti-SSEA-1 99m Tc-anti-SSEA-1 99m Tc-GH 99m Tc-GH 99m Tc-MIBI 99m Tc-MIBI 99m Tc-DTPA 99m Tc-DTPA 99m Tc-MDP 99m Tc-MDP 99m Tc-EHDP 99m Tc-EHDP 99m Tc-citrát 99m Tc-citrát 99m Tc-DPD 99m Tc-DPD 99m Tc-PYP 99m Tc-PYP 99m Tc-DMPE 99m Tc-DMPE 99m Tc-EDTMP 99m Tc-EDTMP Další…

10 99m Tc a jeho postavení v NM (1) Sloučenina značená 99m Tc Celý název sloučeniny Aplikace 99m Tc-HMPAO 99m Tc-d,l- hexamethyl- propylenaminoxim buněčná perfuze rozlišení demence Alzheimerova typu a Lewyho nemoci mozková perfuze zjištění regionálních mozkových anomálií při akutní otravě oxidem uhelnatým epilepsienádory 99m Tc-ECD 99m Tc-diethylester ethylendicysteinu rozlišení demence Alzheimerova typu a Lewyho nemoci mozková perfuze epilepsie Na 99m TcO 4 Technecistan sodný krevní perfuze regionální akumulace cerebrální léze morfologie a funkce štítné žlázy zobrazování měkkých tkání Zpět …

11 99m Tc a jeho postavení v NM (2) 99m Tc-DTPA 99m Tc- diethylentetraamin- pentaacetát lokalizace nádoru krevní perfuze zobrazování neoplastických tkání zobrazování ledvin 99m Tc-MDP 99m Tc- methylendifosfonát diagnostika kostního skeletu kostní metastázy artritida 99m Tc-EHDP 99m Tc-1- hydroxyethyliden-1,1- difosfonát diagnostika kostního skeletu záchyt v měkkých tkáních 99m Tc-citrát zobrazení kostní infekce Zpět …

12 99 m Tc a jeho postavení v NM (3) 99m Tc-DPD 99m Tc-3,3- dikarboxypropan-1,1- difosfonát diagnostika kostního skeletu 99m Tc-PYP 99m Tc-difosforečnan diagnostika kostního skeletu 99m Tc-DMPE 1,2- bis(dimethylfosfino)etha n perfuze myokardu 99m Tc-EDTMP 99m Tc-ethylendiamin- N,N,N´,N´,- tetrakis(methylen- fosfonová kyselina) scintigrafické zobrazování kostních metastáz léčba bolestí s nimi spojených diagnostika kostního skeletu Zpět …

13 99m Tc a jeho postavení v NM (4) 99m Tc-MAG 3 99m Tc- merkaptoacetyltriglycin záchyt v játrech zobrazování ledvin studie renálních funkcí 99m Tc-(V)-DMSA 99m Tc-meso-dimerkapto- jantarová kyselina zobrazení rakoviny medulární štítné žlázy zobrazení nádorů měkkých tkání zhodnocení funkce ledvin pro každou ledvinu zvlášť zobrazení jater tumotropní činidlo 99m Tc-(III)-DMSA 99m Tc-meso-dimerkapto- jantarová kyselina renální zobrazovací činidlo 99m Tc-anti-SSEA-1 99m Tc-anti-granulocytové protilátky značení analogických bílých krvinek při zobrazení zánětu 99m Tc-GH 99m Tc- bílkovina růstového hormonu zobrazení ledvin 99m Tc-MIBI 99m Tc-2- methoxyisobutyliso-nitril zobrazení primární rakoviny plic zobrazení myokardiální perfuze Zpět …

14 99 m Tc a jeho postavení v NM (5) 99m Tc-HIDA 99m Tc-N-(2,6- dimethylfenylkar- bamoylmethyl) iminodiacetát hepatobiliární činidlo 99m Tc-SESTAMIBI 99m Tc-hexakis(2-methoxy- isobutylisonitril) diagnostika rakoviny prsu hodnocení myokardiální perfuze v budoucnu možnost použít jako neinvazivní sondu bioenergetiky tkání 99m Tc-L,L-EC 99m Tc-L,L-ethylendicystein studie funkce ledvin 99m Tc-PEG liposomy 99m Tc-liposomy obalené polyethylenglykolem vizualizace infekčních a zánětlivých ložisek 99m Tc-Q12 TechneScan zobrazení myokardiální perfuze scintigrafie přištítných tělísek 99m Tc-SCN 99m Tc-thiokyanatan měření gastrického vyprazdňován í mimobuněčného tuku 99m Tc-IODIDA 99m Tc-N-(2,6-diethyl-3-jodo- fenylkarbamoylmethyl)- imino-dioctová kyselina hepatobiliární činidlo Zpět …

15 Radionuklidový generátor (  -,T 1/2 =66,2 h) 99m Tc (IT,T 1/2 =6,02 hod) Radionuklidový generátor 99 Mo (  -,T 1/2 =66,2 h) / 99m Tc (IT,T 1/2 =6,02 hod)

16 Schéma sorpčního generátoru

17 Porovnání jednotlivých typů generátoru 99m Tc Porovnání jednotlivých typů generátoru 99m Tc Extrakční (n,  ) 50- 75 dobrá vysoká složitá, nepřenosný zastaralý Gelový (n,  ) 85- 95 dobrá vysoká jednoduchý, přenosný následující generace!!!

18 Diagnostická radiofarmaka pro PET gama kvanta 511 keV Emitují  +, anihilační gama kvanta 511 keV Radionuklid je připravován na cyklotronu Biogenní nuklidy, krátké poločasy rozpadu, Specifika přípravy ( syntetizační automaty), aseptická příprava, generátorové nuklidy 124 I, 86 Y Především intravenózní aplikace

19 Positron (  + ) radiation - annihilation pn +  + + 18 F  = 511 keV 1.a proton inside the 18 F nucleus turns to a neutron while a positron (  + ) and a neutrino are emitted 2.positron gradually loses kinetic energy during interaction with surrounding atoms 3.positron combines with an surrounding electron 4.positron and electron are being converted to the gamma photons which are emitted at 180° to each other, each with energy 511 keV - annihilation

20 Fyzikální vlastnosti a produkční reakce biogenních radionuklidů pro PET

21 Application of Positron Emission Tomography Cerebral oxygen extraction and metabolism: [ 15 O]-O 2 Cerebral blood volume: [ 15 O]-CO 2 Myocardial blood volume: [ 15 O]-CO 2, Cerebral blood flow: [ 15 O]-H 2 O, [ 11 C]-n-bulanol Myocardial blood flow: [ 15 O]-H 2 O, [ 13 N]-ammonia, [ 82 Rb]-Rb + Cerebral glucose metabolism: [ 11 C]-glucose, [ 18 F]-FDG Myocardical metabolism: [ 11 C]-palmitate, [ 11 C]-acetate Myocardial glucose metabolism: [ 18 F]-FDG Tumour glucose metabolism: [ 18 F]-FDG Dopamine receptor binding: [ 18 F]-spiperone, [ 11 C]-N-methylspiperone Estrogen receptor binding: [ 18 F]-16  -fluoro-17  -estradiol Plasma volume: [ 68 Ga]-citrate

22 18 F - Physical properties 8O8O8O8O 9F9F  + 96.73% EC 3.27% T 1/2 = 109.8 minutes E  + max = 635 keV E  = 511 keV Methods of preparation: 18 O ( p, n ) 18 F 16 O ( , 2n ) 18 F 16 O ( 3 He, n ) 18 Ne 18 F 20 Ne ( d,  ) 18 F 16 O ( 3 He, p ) 18 F 20 Ne ( 3 He,  p ) 18 F 16 O ( , pn ) 18 F 20 Ne ( 3 He,  n ) 18 Ne 18 F 18

23 Cyclotron production of 18 F

24 Cyclotron U-120M target Filling equipment with a reservoir of 18 O enriched target water H 2 18 O

25 Target equipment

26 Přehled generátorů radionuklidů pro PET radiofarmaka [ 68 Ga] EDTA aerosol plicní ventilace [ 82 Rb] rubidium chlorid 1,25 3,35 85 Rb(p,4n) 82 Sr  82 Rb monitorování trombolitické terapie

27 2-[ 18 F]fluoro-2-deoxy-D-glukóza Je transportována a fosforylována jako glukóza Neparticipuje však v dalších glykolýze a neprochází tkáňovou membránou a neopouští tkáň

28 The metabolic „fate“ of glucose (GLU) and FDG The metabolic pathways of FDG are blocked after formation of FDG- 6-phosphate (FDG-6-Phos) FDG remains in tissue. FDG Glucose is used as a source of energy

29 Oncology before therapyafter therapy A patient with a lymphoma Chemotherapy efect evaluation

30 Postup syntézy 2-[ 18 F]FDG

31 2-[ 18 F]FDG Blokové schéma přípravy 2-[ 18 F]FDG I.[ 18 O] H 2 18 + F - II. Elution mixture K 2 CO 3 + Kryptofix K222 + H 2 O + acetonitrile Anion exhange cartridge Time : 6 min Reaction vessel III. Evaporation of solvents ( - 0,85 bar, 95 o C ) Time : 9 min IV. Labeling the precursor ( 85 o C ) Time : 4 min Acetonitrile Solution of mannose triflate Reverse phase cartridge (1.) Sep-Pak Plus tC18 V. Conditioning VI. Preliminary purification 2-[ 18 F]fluoro-1,3,4,6 tetra- O-acetyl-D-glukose is trapped on the cartridge VII. Washing of labeled precursor Time : 5 min VIII. Hydrolysis de-protection on solid support (20 o C) Time : 2 min · Solution C 2 H 5 OH + H 2 O H2OH2O 2N NaOH Solvent unreact 18 F - + Kryptofix + by-products Reaction vessel Alkaline FDG solution Neutralization solution (citrate buffer + 2N HCl (2.) Sep-Pak Plus tC18 Reverse phase cartridge Alumina N cartridge IX. Purification pH osmolality adjustment X. Sterile filtration 0,22 μm filter. Neutralized FDG solution 2-[ 18 F]FDG 2-[ 18 F]FDG final vial by the Pharmacopoeia ·

32 Alumina coumnC-18 column Target water recovery column Mannose triflate Labelling vessel C-18 column for hydrolysis 18 F-FDG synthesis assembly

33 Radiochemical purity - HPLC method The area of each peak is proporcional to radioactivity of 18 F in selected form radiochemical purity is given by Ai = area of 18 F-FDG peak  i=total peak area Radiodetection using a NaI (Tl) scintilation detector

34 3´- deoxy-3´-[ 18 F]fluorothymidin Fosforilován před zabudováním do DNA stejně jako thymidin Thymidin je nezbytný pro replikaci DNA v dělících se buňkách Vzhledem k chybějící 3-hydroxy skupině je polymerizace DNA ukončena zabudováním FLT Indikátor změn růstu nádorových buněk- stopování obnovy nukleosidů z degradované DNA

35 H. Schirrmeister, et al. Decision tree analysis for evalution of cost-effectiveness of F-18 sodium fluoride PET in lung cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2003;30:S275. Studie provedena na 103 pacientech, pro porovnání SPET a PET, falešně pozitivní a falešně negativní nálezy, alternativa k SPET ( např. [ 99m Tc ] MDP - metylen difosfonát, zobrazení např. primárních maligních nádorů a sekundárních nádorů skeletu, onemocnění kloubů [ 18 F]NaF injekce- přínos pro diagnostiku

36 1. separace 18 F z ozářené obohacené vody [ 18 O]H 2 O -anexová kolonka Sep-Pak Light Accell Plus QMA v Cl - cyklu 2. promytí separační kolonky sterilizovanou vodou na injekci 3. eluce 18 F sterilním fyziologickým roztokem 4. sterilizace sterilizujícím filtrem 0,22 µm 5. odběr vzorků pro kontrolu kvality preparátu [ 18 F]NaF injekce- postup syntézy

37 [ 18 F]NaF injekce- kazeta

38 [ 18 F]NaF injekce- automat

39 [ 18 F]NaF injekce- biologický distribuční test Potkani kmene WISTAR, hmotnost cca 180 g, 5 kusů, dávka 2.6 MBq do femorální žíly

40 [ 18 F]NaF injekce- biologický distribuční test Potkani kmene WISTAR, hmotnost cca 180 g, 5 kusů, dávka 2.6 MBq do femorální žíly

41 [ 18 F]NaF injekce- snímek králíka Laboratorní králík, samec, hmotnost 3,1 kg, dávka 130 MBq i.v. 60 min před snímáním

42 ECAT EXACT 2D, TAC = 68 Ge/Ga Em = 5,6‘ Tx = 2,4‘ Biograph duo LSO 3D, TAC = CT Em = 3,0‘ Tx = ?‘‘ UT ~

43 C ST Fúze PET/CT

44 Terapeutické radionuklidy Radionuklidy pro teleterapii 60 Co, 137 Cs Radionuklidy pro brachyterapii 192 Ir, 145 Sm, 103 Pd, 125 I Paliativní použití [ 89 Sr]SrCl 2,,, [ 153 Sm]SmEDTMP (etylendiaminN,N,N ˇ,N ˇ,- tetrakismethylenfosfonová kyselina) tetrakismethylenfosfonová kyselina) [ 186 Re] ReHEDP (hydroxyethylendifosfonová kyselina) [ 186 Re] ReHEDP (hydroxyethylendifosfonová kyselina) Radiační synoviortéza Sloučeniny 166 Ho, 186 Re, 90 Y Terapeutická radiofarmaka Sloučeniny 131 I, 32 P, 188 Re, 90 Y, 166 Ho, další radiolanthanoidy - vyžadují beznosičové radionuklidy 90 Y, 188 Re Terapeutická radiofarmaka Sloučeniny 131 I, 32 P, 188 Re, 90 Y, 166 Ho, další radiolanthanoidy Imunoterapeutika- vyžadují beznosičové radionuklidy 90 Y, 188 Re

45 Typy radioterapie používající otevřené zářiče ve  formě radiofarmak Nádorová terapie Receptory vázající radioligandy pro nádorovou a další specifickou terapii Paliativní terapie (bone pain pallition therapy) Radiační synoviortéza Nespecifikované terapie, např. ablace kostní dřeně Radioimunonavigovaná chirurgie Suresh C.. Srivastva, Stephen J. Mather, Current Directions in Radiopharmaceutical Research and Development,Kluwer Academic Publishers, London 1996

46 Základní kritéria při výběru radionuklidů vhodný poločas rozpadu biologický poločas T b, fyzikální poločas T P, t 1/2 efektivní poločas T e,, 1/T e =1/T p +1/T b, e = p + b vlastnosti nukleární emise a rozpadová charakteristika LET (linear energy transfer) vysoká specifická aktivita a radionuklidická čistota cena a dostupnost Chemické vlastnosti snadnost značení radiochemická čistota schopnost tvořit stabilní komplexy

47 Příprava beznosičových radionuklidů pro  terapeutické aplikace Reaktor - vznikají reakcí (n,γ) negatronické radionuklidy např. 67 Zn(n,γ) 67 Cu (T 1/2 =62 h) Generátorová produkce - např. 166 Dy/ 166 Ho, 188 W/ 188 Re, 90 Sr/ 90 Y, 140 Nd/ 140 Pr

48 Přehled vybraných radionuklidů pro  terapeutické aplikace radionuklid t 1/2 (dny) max E b (MeV) E g ( 32 P14,31,71 47 Sc3,40,600,159(68%) 64 Cu0,50,570,511(38%) 67 Cu2,60,570,184(48%) 0,092(23%) 89 Sr50,51,46 90 Y 2,72,27 105 Rh1,50,570,319(19%) 0,306(5%) 111 Ag7,51,050,342(6%) 117m Sn13,60,130,158(87%) 131 I8,00,810,364(81%) 149 Pm2,21,070,286(3%) 153 Sm1,90,800,103(29%) 166 Ho 1,11,600,081(6,3%) 177 Lu6,70,500,113(6,4%) 0,208(%11) 186 Re 3,81,080,137(9%) 188 Re 0,72,110,155(15%)

49 Terapeutické a maximální dosahy  radionuklidů v tkáni

50 Užití 90 Y

51 Chelatační činidla DTPA Diethylentetraaminpentaoctová kyselina DOTA 1,4,7,10 –tetraazacyklododekan-N,N,,N,,, N,,,, tetraoctová kyselina H 4 do3a-P BnNH2 10-[4-aminobenzyl(hydroxy)fosfonylmethyl]- 1,4,7,10-tetraazacyklo-1,4,7-trioctová kyselina

52 Preparáty pro radiační synoviortezu

53 166 Ho-Macroaggregates Rheumatoid Arthritis Treatment The Principle of Therapy  Inflamed synovial membrane destruction The Method of Treatment  Radiation synovectomy  Suspension of 166 Ho- Macroaggregates particles injection into the diseased joint  Particles are trapped by the inflamed synovial membrane  Destruction of the membrane through radiation Advantages of the Therapy  Does not require the hospital stay and long rehabilitation period  Minimise of the risks associated with surgery Disadvantages  non-biodegradable particles

54 166 Ho - výroba radioizotopu Výroba 166 Ho: neutronovou aktivací (n,  ) v jaderném reaktoru 165 Ho + n 166 Hos = 66. 10 -28 m 2 T 1/2 = 26,8 h 166m Hos = 3,5. 10 -28 m 2 T 1/2 = 1200 r 166m Hos = 3,5. 10 -28 m 2 T 1/2 = 1200 r (n,γ) 162 Tb s < 20. 10 -34 m 2 T 1/2 = 7.7 m (n,γ) 162 Tb s < 20. 10 -34 m 2 T 1/2 = 7.7 m stabilní jádro monoizotopní prvek komerčně dostupný

55 166 Ho-Macroaggregates Main Production Steps 1. Preparation of non-radioactive Ho-Macroaggregates particles –Reaction of the Ho(NO 3 ) 3 solution with the NaBH 4 in 0.2M NaOH –Washing and drying of precipitated particles –Milling & micro sieving 2. Irradiation in the nuclear reactor 3. Preparation of particles suspension in saline (0.9% NaCl solution) 4. Steam Sterilisation 5. Distribution to the Hospital

56 Ho-mikrosféry kyseliny polymléčné Metoda aplikace: 166 Ho-mikrosféry ve formě suspenze pomocí katetru do jaterní tepny 166 Ho-mikrosféry ve formě suspenze pomocí katetru do jaterní tepny Princip účinku: 166 Ho-mikrosféry vhodných rozměrů jsou zachyceny jaterní tkání 166 Ho-mikrosféry vhodných rozměrů jsou zachyceny jaterní tkání destrukce postižené tkáně účinken beta záření destrukce postižené tkáně účinken beta záření Selektivita účinku: Způsob vyživování jaterních buněk Způsob vyživování jaterních buněk –Nádorové buňky jaterní tepna –Zdravá tkáň žilní oběh Experimenty: Studium struktury částic elektronovým mikroskopem Studium granulometrického složení částic Aktivace vzorků v reaktoru Studium in-vitro stability částic Stanovení lineární rychlosti rozpouštění částic Terapie jaterních nádorů

57 1. Preparation of non-radioactive 166 Ho-PolyLactic Acid Microspheres particles 2. Irradiation in the nuclear reactor 3. Preparation of particles suspension in saline (0.9% NaCl solution) 166 Ho-PolyLactic Acid Microspheres Main Production Steps

58 166 Ho-chitosan struktura Chitosan, poly-D-glukosamin Přírodní biodegradabilní materiál Získává se deacetylací chitinu Komerčně dostupný Princip účinku: Aplikace viskózního roztoku při pH<5, který ve fyziologickém prostředí přechází do formy gelu

59 Vlastnosti chitosanu  organického původu součást krustací raků, humrů, krabů  snižuje obsah cholesterolu v krvi mechanismem inhibice micelární tvorby v důsledku, „vychytávání“cholesterolu, mastných kyselin a monoglycidů adsorpcí  hemostatická substance a krevní antikoagulant  immobilizace enzymů a buněk  vysoký stupeň chelatace kovů lanthanoidů (původně zjištěn např. vysoký stupeň zachycení U z mořské vody) ve fyziologickém prostředí ( pH 5 až 7) tvoří gel - „ pektinace“

60 Metoda aplikace Aplikace ve formě viskózního roztoku pomocí injekce přímo do postiženého místa - změna v gel Experimenty Analýza komplexu pomocí radio-TLC chromatografie Studium následujících vlivů na výtěžek tvorby komplexu:  Vliv pH reakční směsi  Vliv obsahu holmia  Vliv obsahu chitosanu Studium radiační stálosti komplexu Vliv přítomnosti kyseliny askorbové na radiační stálost komplexu Chitosan (poly-D- glukosamin) Přírodní polymér Výroba - deacetylací chitinu v koncentrovaném roztoku hydroxidu sodného Komerčně dostupný Ho-chitosan Léčba nádorů měkkých tkání

61 Ho-fólie léčba kožních onemocnění Metoda aplikace: 166 Ho-fólie je ve formě speciální náplasti aplikována přímo na postižené místo pokožky 166 Ho-fólie je ve formě speciální náplasti aplikována přímo na postižené místo pokožky Příprava fólie: Metodou vakuového napařování Metodou vakuového napařování Experimenty: Napařování holmia ve formě HoCl 3 Napařování holmia ve formě kovu Příprava fólií s různou tloušťkou vrstvy holmia Analýza vzorků elektronovým mikroskopem Autoradiografie fólií ozářených v reaktoru Hliníkov á folie Vrstva holmia Wolframov á lodička Kovové holmium +- Evakuovaný prostor

62 Závěry I Technecium 99 patří mezi dominantní radionuklidy používané v SPET. Kvalitní generátové technecium je nezbytné pro diagnostiku. Zlatý standard je sorpční generátor s Al 2 O 3 se štěpným Mo ve variantě suché kolonky, alternativou je gelový generátor. Ekonomicko- ekologické aspekty Technecium 99 patří mezi dominantní radionuklidy používané v SPET. Kvalitní generátové technecium je nezbytné pro diagnostiku. Zlatý standard je sorpční generátor s Al 2 O 3 se štěpným Mo ve variantě suché kolonky, alternativou je gelový generátor. Ekonomicko- ekologické aspekty PET radiofarmaka PET radiofarmaka Fluorované sloučeniny s 18 F tvoří největší segment PET klinicky aplikovaných radiofarmak. Trvalá pozornost výzkumu nových syntéz fluorovaných proteinů a aminokyselin (fenylalanin, tyrosin, dopa, dopamin)- potenciálně vhodné pro studium metabolismu nádorových tkání. Fluorované sloučeniny s 18 F tvoří největší segment PET klinicky aplikovaných radiofarmak. Trvalá pozornost výzkumu nových syntéz fluorovaných proteinů a aminokyselin (fenylalanin, tyrosin, dopa, dopamin)- potenciálně vhodné pro studium metabolismu nádorových tkání. Fluor je vhodný pro nukleofilní (F - ) i elektrofilní (F 2 ) substituce. Fluor je vhodný pro nukleofilní (F - ) i elektrofilní (F 2 ) substituce.

63 Závěry II Terapeutická radiofarmaka s beta radionuklidy nalézají stále větší klinické uplatnění ( značené 90 Y a radiolanthanoidy biokonjugáty s Mab, proteiny, ZEVALIN). Terapeutická radiofarmaka s beta radionuklidy nalézají stále větší klinické uplatnění ( značené 90 Y a radiolanthanoidy biokonjugáty s Mab, proteiny, ZEVALIN). Paliativní aplikace např. Paliativní aplikace např. 32 P, 89 Sr chlorid (METASTRON), 32 P, 89 Sr chlorid (METASTRON), 186 Re-HEDP (hydroxyethylidendifosfonát) 186 Re-HEDP (hydroxyethylidendifosfonát) 111 In chlorid jako radiofarm. prekurzor 111 In chlorid jako radiofarm. prekurzor Radiofarmakům pro radiační synoviortezu a immunoterapii je věnována stále větší pozornost. Radiofarmakům pro radiační synoviortezu a immunoterapii je věnována stále větší pozornost.

64 Areál ústavů v Řeži

65 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "RADIOFARMAKA PRO MEDIKY František Melichar Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež u Prahy, UK 3. LF a FNKV Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google