Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RADIOFARMAKA PRO MEDIKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RADIOFARMAKA PRO MEDIKY"— Transkript prezentace:

1 RADIOFARMAKA PRO MEDIKY
František Melichar Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež u Prahy, UK 3. LF a FNKV Praha

2 Obsah přednášky Diagnostické přípravky pro SPET
·       Pokroky v technologii přípravy elučního generátoru 99Mo/ 99mTc s gelovou matricí Diagnostické přípravky pro PET ·      Prezentace výsledků studií spojených s vývojem technologií radiofarmak pro pozitronovou emisní tomografii, především radiofarmak značených 18F Radiofarmaka pro radionuklidovou terapii     ·        Prezentace výsledků výzkumu přípravy lékové formy vodné suspenze holmium boromakroagregátů značených 166Ho pro aplikace v radiační synoviortéze.

3 Český lékopis 2002, Evropská část I, 1.díl, str. 1033-1034
Úvod Radiofarmaka jsou přípravky obsahující jeden nebo více radionuklidů Český lékopis 1997, 3.díl, str. 3351 Radiofarmakum je jakýkoliv léčivý přípravek , který je-li připraven k použití, obsahuje jeden nebo více radionuklidů ( radioaktivních izotopů) včleněných pro lékařské účely Český lékopis 2002, Evropská část I, 1.díl, str

4 Definice Radionuklidový generátor je systém obsahující vázaný mateřský radionuklid, z něhož vzniká dceřiný radionuklid, který se odděluje elucí nebo jiným způsobem a používá se k přípravě radiofarmak Kit pro přípravu radiofarmaka je jakýkoliv přípravek rekonstituovaný a nebo spojený s radionuklidy sloučený do konečného radiofarmaka obvykle před podáním Prekurzor radiofarmaka je jakýkoliv radionuklid vyrobený pro radioaktivní značení jiné látky před podáním Český lékopis 2002, Evropská část I, 1.díl, str

5 Parametry kvality radiofarmaka
Radionuklidická čistota : Radiochemická čistota radiofarmaka je definována jako poměr aktivity ai i-té značené sloučeniny (tj. daného radiofarmaka ) k celkové aktivitě všech značených sloučenin přítomných v analytu: Chemickou čistotu radiofarmaka lze definovat jako poměr koncentrace – c i-té chemické formy (tj.daného radiofarmaka ) ke koncentraci všech chemických individuí ve vzorku:

6 Lékové formy radiofarmaka v diagnostice a terapii
parenterální přípravky (roztoky nebo koloidní disperze), perorální přípravky, inhalační přípravky topické přípravky

7 Radionuklidy vhodné pro nukleární medicínu
Ac H B F C N O Ne Na Mg Al Cl Si P S Ar Ga Br Ge As Se Kr K Ca Rb Sr In I Sn Sb Te Xe Tl At Pb Bi Po Rn Cs Ba Fr Ra He Cu Zn Co Ni Mn Fe V Cr Sc Ti Ag Cd Rh Pd Tc Ru Nb Mo Y Zr Au Hg Ir Pt Re Os Ta W La Hf Mt Bh Hs Db Sg Rf Dy Ho Gd Tb Sm Eu Nd Pm Ce Pr Yb Lu Er Tm Cf Es Cm Bk Pu Am U Np Th Pa No Lr Fm Md Li Be Přirozené radioaktivní prvky (    ) 99mTc Technécium  keV 6,0 h 111In Indium  - 171, 245 keV 2,8 d 67Ga Gálium  - 93, 184 keV 3,26 d 201Tl Tálium  - 167, 135 keV 3,04 d 18F Fluór + 110 min Pozitronové zářiče 131 I Jód   keV 8,02 d 153Sm Samárium   keV 46,7 h 186Re Rénium   keV 3,78 d Diagnostika Terapie © J.Lepej, ONM BB Slovakia

8 Diagnostická radiofarmaka pro SPET
99mTc dominantní postavení v NM radiofarmaceutický prekurzor zdrojem je radionuklidový generátor 99Mo (-,T1/2=66,2 h) / 99mTc (IT,T1/2=6,02 hod) dále např. značená 201 Tl (EC, T1/2= 72 h) , 67 Ga (EC, T1/2 =77,9 h), 111 In (EC, T1/2 =2,8 d), 123 I (EC, T1/2 = 13,2 h), 125 I (EC, T1/2 =60,1 d), 81Rb (EC, +, T1/2 = 4,57h, /81mKr(IT, T1/2 = 13 s)

9 Další… 99mTc-HMPAO 99mTc-ECD Na99mTcO4 99mTc-HIDA 99mTc-SESTAMIBI
99mTc-L,L-EC 99mTc-PEG liposomy 99mTc-Q12 99mTc-SCN 99mTc-IODIDA 99mTc-MAG3 99mTc-(V)-DMSA 99mTc-(III)-DMSA 99mTc-anti-SSEA-1 99mTc-GH 99mTc-MIBI 99mTc-DTPA 99mTc-MDP 99mTc-EHDP 99mTc-citrát 99mTc-DPD 99mTc-PYP 99mTc-DMPE 99mTc-EDTMP Další…

10 99mTc a jeho postavení v NM (1)
Zpět … Sloučenina značená 99mTc Celý název sloučeniny Aplikace 99mTc-HMPAO 99mTc-d,l-hexamethyl- propylenaminoxim buněčná perfuze rozlišení demence Alzheimerova typu a Lewyho nemoci mozková perfuze zjištění regionálních mozkových anomálií při akutní otravě oxidem uhelnatým epilepsie nádory 99mTc-ECD 99mTc-diethylester ethylendicysteinu Na99mTcO4 Technecistan sodný krevní perfuze regionální akumulace cerebrální léze morfologie a funkce štítné žlázy zobrazování měkkých tkání

11 99mTc a jeho postavení v NM (2)
Zpět … 99mTc-DTPA 99mTc-diethylentetraamin- pentaacetát lokalizace nádoru krevní perfuze zobrazování neoplastických tkání zobrazování ledvin 99mTc-MDP 99mTc-methylendifosfonát diagnostika kostního skeletu kostní metastázy artritida 99mTc-EHDP 99mTc-1-hydroxyethyliden-1,1-difosfonát záchyt v měkkých tkáních 99mTc-citrát zobrazení kostní infekce

12 99mTc a jeho postavení v NM (3)
Zpět … 99mTc-DPD 99mTc-3,3-dikarboxypropan-1,1-difosfonát diagnostika kostního skeletu 99mTc-PYP 99mTc-difosforečnan 99mTc-DMPE 1,2-bis(dimethylfosfino)ethan perfuze myokardu 99mTc-EDTMP 99mTc-ethylendiamin-N,N,N´,N´,-tetrakis(methylen- fosfonová kyselina) scintigrafické zobrazování kostních metastáz léčba bolestí s nimi spojených

13 99mTc a jeho postavení v NM (4)
Zpět … 99mTc-MAG3 99mTc-merkaptoacetyltriglycin záchyt v játrech zobrazování ledvin studie renálních funkcí 99mTc-(V)-DMSA 99mTc-meso-dimerkapto-jantarová kyselina zobrazení rakoviny medulární štítné žlázy zobrazení nádorů měkkých tkání zhodnocení funkce ledvin pro každou ledvinu zvlášť zobrazení jater tumotropní činidlo 99mTc-(III)-DMSA renální zobrazovací činidlo 99mTc-anti-SSEA-1 99mTc-anti-granulocytové protilátky značení analogických bílých krvinek při zobrazení zánětu 99mTc-GH 99mTc- bílkovina růstového hormonu zobrazení ledvin 99mTc-MIBI 99mTc-2-methoxyisobutyliso-nitril zobrazení primární rakoviny plic zobrazení myokardiální perfuze

14 99mTc a jeho postavení v NM (5)
Zpět … 99mTc-HIDA 99mTc-N-(2,6-dimethylfenylkar-bamoylmethyl) iminodiacetát hepatobiliární činidlo 99mTc-SESTAMIBI 99mTc-hexakis(2-methoxy- isobutylisonitril) diagnostika rakoviny prsu hodnocení myokardiální perfuze v budoucnu možnost použít jako neinvazivní sondu bioenergetiky tkání 99mTc-L,L-EC 99mTc-L,L-ethylendicystein studie funkce ledvin 99mTc-PEG liposomy 99mTc-liposomy obalené polyethylenglykolem vizualizace infekčních a zánětlivých ložisek 99mTc-Q12 TechneScan zobrazení myokardiální perfuze scintigrafie přištítných tělísek 99mTc-SCN 99mTc-thiokyanatan měření gastrického vyprazdňování mimobuněčného tuku 99mTc-IODIDA 99mTc-N-(2,6-diethyl-3-jodo-fenylkarbamoylmethyl)-imino-dioctová kyselina

15 Radionuklidový generátor 99Mo (-,T1/2=66,2 h) / 99mTc (IT,T1/2=6,02 hod)

16 Schéma sorpčního generátoru

17 Porovnání jednotlivých typů generátoru 99mTc
Mo Separační účinnost % Kvalita 99m Tc Koncentrace Obsluha Perspektiva štěpný 70 - 95 dobrá vysoká jednoduchý, přenosný Sorpční chromatografický (n, g ) nízká zastaralý 20 složitá, nepřenosný Sublimační (n, γ ) Ti 50 automat. pro nízko energ. reakt. složitá, Extrakční (n, g ) 50 - 75 dobrá vysoká zastaralý nepřenosný jednoduchý, následujíc í Gelový (n, g ) 85 - 95 dobrá vysoká přenosný generace!!!

18 Diagnostická radiofarmaka pro PET
Emitují + , anihilační gama kvanta 511 keV Radionuklid je připravován na cyklotronu Biogenní nuklidy, krátké poločasy rozpadu, Specifika přípravy ( syntetizační automaty), aseptická příprava , generátorové nuklidy 124I, 86 Y Především intravenózní aplikace

19 Positron (b+) radiation - annihilation
a proton inside the 18F nucleus turns to a neutron while a positron (b+) and a neutrino are emitted positron gradually loses kinetic energy during interaction with surrounding atoms positron combines with an surrounding electron positron and electron are being converted to the gamma photons which are emitted at 180° to each other, each with energy 511 keV - annihilation p n + b+ +  18F g = 511 keV

20 Fyzikální vlastnosti a produkční reakce biogenních radionuklidů pro PET

21 Application of Positron Emission Tomography
Cerebral oxygen extraction and metabolism: [15O]-O2 Cerebral blood volume: [15O]-CO2 Myocardial blood volume: [15O]-CO2, Cerebral blood flow: [15O]-H2O, [11C]-n-bulanol Myocardial blood flow: [15O]-H2O, [ 13N]-ammonia , [82Rb]-Rb+ Cerebral glucose metabolism: [ 11C]-glucose, [18F]-FDG Myocardical metabolism: [ 11C]-palmitate, [ 11C]-acetate Myocardial glucose metabolism: [18F]-FDG Tumour glucose metabolism: [18F]-FDG Dopamine receptor binding: [18F]-spiperone, [ 11C]-N-methylspiperone Estrogen receptor binding: [18F]-16a-fluoro-17b-estradiol Plasma volume: [68Ga]-citrate

22 18F - Physical properties
T1/2 = minutes Eb+max = 635 keV Eg = 511 keV b % EC 3.27% 8O 18 Methods of preparation: 18O ( p , n ) 18F O ( a, 2n ) 18F 16O ( 3He , n ) 18Ne 18F 20Ne ( d , a ) 18F 16O ( 3He , p ) 18F 20Ne ( 3He , ap ) 18F 16O ( a , pn ) 18F 20Ne ( 3He , an ) 18Ne 18F

23 Cyclotron production of 18F

24 Cyclotron U-120M target Filling equipment with a reservoir of 18O enriched target water H218O

25 Target equipment

26 Přehled generátorů radionuklidů pro PET radiofarmaka
Radiofarmakum Poločas rozpadu T 1/2 [min] Energie β+ [MeV] Příklad produkční reakce Použití [ 52m Mn] manganese chlorid 21 1,63 50 Cr(α,2n) 52 Fe  Mn perfuze myokardu 62 Cu] mikrosféry mědi 9,8 2,93 63 Cu(p,2n) Zn  Cu 68 Ga] albuminové mikrosféry 68,3 1,9 Zn(α,2n) Ge  Ga perfuze plic Ga] citrát zobrazení t umorů měkkých tkání Ga] koloid zobrazení funkce jater [ 68 Ga] EDTA plicní ventilace aerosol [ 82 Rb] rubidium 1,25 3,35 85 Rb(p,4n) 82 Sr  82 Rb monitorování chlorid trombolitické terapie

27 2-[18F]fluoro-2-deoxy-D-glukóza Je transportována a fosforylována jako glukóza Neparticipuje však v dalších glykolýze a neprochází tkáňovou membránou a neopouští tkáň

28 The metabolic „fate“ of glucose (GLU) and FDG
Glucose is used as a source of energy FDG The metabolic pathways of FDG are blocked after formation of FDG-6-phosphate (FDG-6-Phos) FDG remains in tissue.

29 Oncology Chemotherapy efect evaluation before therapy after therapy
A patient with a lymphoma

30 Postup syntézy 2-[18 F]FDG

31 2-[18 F]FDG final vial by the Pharmacopoeia
Blokové schéma přípravy 2-[18 F]FDG I.[ 18O] H218 + F II. Elution mixture K2CO3 + Kryptofix K222 + H2O + acetonitrile Anion exhange cartridge Time : 6 min Acetonitrile Solution of mannose triflate Reaction vessel III. Evaporation of solvents ( - 0,85 bar, 95oC ) Time : 9 min IV. Labeling the precursor ( 85oC ) Time : 4 min Solution C2H5OH + H2O Reverse phase cartridge (1.) Sep-Pak Plus tC18 V.Conditioning VI.Preliminary purification 2-[18F]fluoro-1,3,4,6 tetra- O-acetyl-D-glukose is trapped on the cartridge VII.Washing of labeled precursor Time : 5 min VIII.Hydrolysis de-protection on solid support (20oC) Time : 2 min Solvent unreact 18F- + Kryptofix + by-products H2O 2N NaOH Alkaline FDG solution Neutralization solution Reaction vessel (citrate buffer + 2N HCl Neutralized FDG solution (2.) Sep-Pak Plus tC18 Reverse phase cartridge Alumina N cartridge IX. Purification pH osmolality adjustment X. Sterile filtration 0,22 μm filter. 2-[18 F]FDG final vial by the Pharmacopoeia

32 18F-FDG synthesis assembly
Alumina coumn C-18 column Target water recovery column Mannose triflate Labelling vessel C-18 column for hydrolysis 18F-FDG synthesis assembly

33 Radiochemical purity - HPLC method
The area of each peak is proporcional to radioactivity of 18F in selected form radiochemical purity is given by Ai = area of 18F-FDG peak SAi=total peak area Radiodetection using a NaI (Tl) scintilation detector

34 3´- deoxy-3´-[18F]fluorothymidin Fosforilován před zabudováním do DNA stejně jako thymidin Thymidin je nezbytný pro replikaci DNA v dělících se buňkách Vzhledem k chybějící 3-hydroxy skupině je polymerizace DNA ukončena zabudováním FLT Indikátor změn růstu nádorových buněk- stopování obnovy nukleosidů z degradované DNA

35 [18F]NaF injekce- přínos pro diagnostiku
H. Schirrmeister, et al. Decision tree analysis for evalution of cost-effectiveness of F-18 sodium fluoride PET in lung cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2003;30:S275. Studie provedena na 103 pacientech, pro porovnání SPET a PET , falešně pozitivní a falešně negativní nálezy, alternativa k SPET ( např. [ 99mTc ] MDP - metylen difosfonát, zobrazení např. primárních maligních nádorů a sekundárních nádorů skeletu , onemocnění kloubů

36 [18F]NaF injekce- postup syntézy
1. separace 18F z ozářené obohacené vody [18O]H2O anexová kolonka Sep-Pak Light Accell Plus QMA v Cl- cyklu 2. promytí separační kolonky sterilizovanou vodou na injekci 3. eluce 18F sterilním fyziologickým roztokem 4. sterilizace sterilizujícím filtrem 0,22 µm 5. odběr vzorků pro kontrolu kvality preparátu

37 [18F]NaF injekce- kazeta

38 [18F]NaF injekce- automat

39 [18F]NaF injekce- biologický distribuční test
Potkani kmene WISTAR, hmotnost cca 180 g, 5 kusů, dávka 2.6 MBq do femorální žíly

40 [18F]NaF injekce- biologický distribuční test
Potkani kmene WISTAR, hmotnost cca 180 g, 5 kusů, dávka 2.6 MBq do femorální žíly

41 [18F]NaF injekce- snímek králíka
Laboratorní králík, samec, hmotnost 3,1 kg, dávka 130 MBq i.v. 60 min před snímáním

42 UT ~ UT ~ ECAT EXACT 2D, TAC = 68Ge/Ga Em = 5,6‘ Tx = 2,4‘ Biograph duo LSO 3D, TAC = CT Em = 3,0‘ Tx = ?‘‘

43 Fúze PET/CT S T C

44 Terapeutické radionuklidy
Radionuklidy pro teleterapii 60Co , 137Cs Radionuklidy pro brachyterapii 192 Ir, 145 Sm ,103Pd , 125I Paliativní použití [89Sr]SrCl2, ,,[153Sm]SmEDTMP (etylendiaminN,N,Nˇ,Nˇ,- tetrakismethylenfosfonová kyselina) [186 Re] ReHEDP (hydroxyethylendifosfonová kyselina) Radiační synoviortéza Sloučeniny 166Ho, 186Re, 90Y Terapeutická radiofarmaka Sloučeniny 131I, 32 P, 188Re, 90Y, 166Ho , další radiolanthanoidy Imunoterapeutika- vyžadují beznosičové radionuklidy 90Y, 188Re

45 Typy radioterapie používající otevřené zářiče veformě radiofarmak
Nádorová terapie Receptory vázající radioligandy pro nádorovou a další specifickou terapii Paliativní terapie (bone pain pallition therapy) Radiační synoviortéza Nespecifikované terapie, např. ablace kostní dřeně Radioimunonavigovaná chirurgie Suresh C.. Srivastva, Stephen J. Mather, Current Directions in Radiopharmaceutical Research and Development,Kluwer Academic Publishers, London 1996

46 Základní kritéria při výběru radionuklidů
vhodný poločas rozpadu biologický poločas Tb, fyzikální poločas TP , t1/2 efektivní poločas Te, ,1/Te=1/Tp +1/Tb , e= p+ b vlastnosti nukleární emise a rozpadová charakteristika LET (linear energy transfer) vysoká specifická aktivita a radionuklidická čistota cena a dostupnost Chemické vlastnosti snadnost značení radiochemická čistota schopnost tvořit stabilní komplexy

47 Příprava beznosičových radionuklidů proterapeutické aplikace
Reaktor - vznikají reakcí (n,γ) negatronické radionuklidy např. 67Zn(n,γ)67Cu (T1/2=62 h) Generátorová produkce - např. 166Dy/166Ho, 188W/188Re, 90Sr/90Y, 140Nd/140Pr

48 Přehled vybraných radionuklidů proterapeutické aplikace
(dny) max E ( MeV) E ( MeV) 1/2 b g 32 P 14,3 1,71 47 Sc 3,4 0,60 0,159 (68%) 64 Cu 0,5 0,57 0,511 (38%) 67 Cu 2,6 0,57 0,184 (48%) 0,092 (23%) 89 Sr 50,5 1,46 90 Y 2,7 2,27 105 Rh 1,5 0,57 0,319 (19%) 0,306 (5%) 111 Ag 7,5 1,05 0,342 (6%) 117m Sn 13,6 0,13 0,158 (87%) 131 I 8,0 0,81 0,364 (81%) 149 Pm 2,2 1,07 0,286 (3%) 153 Sm 1,9 0,80 0,103 (29%) 166 Ho 1,1 1,60 0,081 (6,3%) 177 Lu 6,7 0,50 0,113 (6,4%) 0,208 (%11) 186 Re 3,8 1,08 0,137 (9%) 188 Re 0,7 2,11 0,155 (15%)

49 Terapeutické a maximální dosahy  radionuklidů v tkáni

50 Užití 90Y

51 Chelatační činidla DTPA H4do3a-PBnNH2 DOTA
Diethylentetraaminpentaoctová kyselina H4do3a-PBnNH2 10-[4-aminobenzyl(hydroxy)fosfonylmethyl]-1,4,7,10-tetraazacyklo-1,4,7-trioctová kyselina DOTA 1,4,7,10 –tetraazacyklododekan-N,N,,N,,, N,,,, tetraoctová kyselina

52 Preparáty pro radiační synoviortezu

53 166Ho-Macroaggregates Rheumatoid Arthritis Treatment
The Principle of Therapy Inflamed synovial membrane destruction The Method of Treatment Radiation synovectomy Suspension of 166Ho-Macroaggregates particles injection into the diseased joint Particles are trapped by the inflamed synovial membrane Destruction of the membrane through radiation Advantages of the Therapy Does not require the hospital stay and long rehabilitation period Minimise of the risks associated with surgery Disadvantages non-biodegradable particles

54 166Ho - výroba radioizotopu
Výroba 166Ho: neutronovou aktivací (n,  ) v jaderném reaktoru 165Ho + n 166Ho s = m2 T1/2 = 26,8 h 166mHo s = 3, m2 T1/2 = 1200 r (n,γ) 162Tb s < m2 T1/2 = 7.7 m stabilní jádro monoizotopní prvek komerčně dostupný

55 166Ho-Macroaggregates Main Production Steps
1. Preparation of non-radioactive Ho-Macroaggregates particles Reaction of the Ho(NO3)3 solution with the NaBH4 in 0.2M NaOH Washing and drying of precipitated particles Milling & micro sieving 2. Irradiation in the nuclear reactor 3. Preparation of particles suspension in saline (0.9% NaCl solution) 4. Steam Sterilisation 5. Distribution to the Hospital

56 Ho-mikrosféry kyseliny polymléčné
Terapie jaterních nádorů Metoda aplikace: 166Ho-mikrosféry ve formě suspenze pomocí katetru do jaterní tepny Princip účinku: 166Ho-mikrosféry vhodných rozměrů jsou zachyceny jaterní tkání destrukce postižené tkáně účinken beta záření Selektivita účinku: Způsob vyživování jaterních buněk Nádorové buňky jaterní tepna Zdravá tkáň žilní oběh Experimenty: Studium struktury částic elektronovým mikroskopem Studium granulometrického složení částic Aktivace vzorků v reaktoru Studium in-vitro stability částic Stanovení lineární rychlosti rozpouštění částic

57 166Ho-PolyLactic Acid Microspheres Main Production Steps
1. Preparation of non-radioactive 166Ho-PolyLactic Acid Microspheres particles 2. Irradiation in the nuclear reactor 3. Preparation of particles suspension in saline (0.9% NaCl solution)

58 166Ho-chitosan struktura
Chitosan, poly-D-glukosamin Přírodní biodegradabilní materiál Získává se deacetylací chitinu Komerčně dostupný Princip účinku: Aplikace viskózního roztoku při pH<5, který ve fyziologickém prostředí přechází do formy gelu

59 Vlastnosti chitosanu ·  organického původu součást krustací raků, humrů, krabů ·  snižuje obsah cholesterolu v krvi mechanismem inhibice micelární tvorby v důsledku, „vychytávání“cholesterolu, mastných kyselin a monoglycidů adsorpcí ·  hemostatická substance a krevní antikoagulant ·  immobilizace enzymů a buněk ·  vysoký stupeň chelatace kovů lanthanoidů (původně zjištěn např. vysoký stupeň zachycení U z mořské vody) ve fyziologickém prostředí ( pH 5 až 7) tvoří gel - „ pektinace“

60 Ho-chitosan Léčba nádorů měkkých tkání
Chitosan (poly-D-glukosamin) Přírodní polymér Výroba - deacetylací chitinu v koncentrovaném roztoku hydroxidu sodného Komerčně dostupný Experimenty Analýza komplexu pomocí radio-TLC chromatografie Studium následujících vlivů na výtěžek tvorby komplexu: Vliv pH reakční směsi Vliv obsahu holmia Vliv obsahu chitosanu Studium radiační stálosti komplexu Vliv přítomnosti kyseliny askorbové na radiační stálost komplexu Metoda aplikace Aplikace ve formě viskózního roztoku pomocí injekce přímo do postiženého místa - změna v gel

61 Ho-fólie léčba kožních onemocnění
Metoda aplikace: 166Ho-fólie je ve formě speciální náplasti aplikována přímo na postižené místo pokožky Příprava fólie: Metodou vakuového napařování Experimenty: Napařování holmia ve formě HoCl3 Napařování holmia ve formě kovu Příprava fólií s různou tloušťkou vrstvy holmia Analýza vzorků elektronovým mikroskopem Autoradiografie fólií ozářených v reaktoru Evakuovaný prostor Hliníková folie Vrstva holmia - + Kovové holmium Wolframová lodička

62 Závěry I Technecium 99 patří mezi dominantní radionuklidy používané v SPET . Kvalitní generátové technecium je nezbytné pro diagnostiku. Zlatý standard je sorpční generátor s Al2 O3 se štěpným Mo ve variantě suché kolonky, alternativou je gelový generátor. Ekonomicko-ekologické aspekty PET radiofarmaka Fluorované sloučeniny s 18F tvoří největší segment PET klinicky aplikovaných radiofarmak . Trvalá pozornost výzkumu nových syntéz fluorovaných proteinů a aminokyselin (fenylalanin, tyrosin, dopa, dopamin)- potenciálně vhodné pro studium metabolismu nádorových tkání. Fluor je vhodný pro nukleofilní (F -) i elektrofilní (F 2 ) substituce.

63 Závěry II Terapeutická radiofarmaka s beta radionuklidy nalézají stále větší klinické uplatnění ( značené 90Y a radiolanthanoidy biokonjugáty s Mab, proteiny, ZEVALIN) . Paliativní aplikace např. 32P, 89Sr chlorid (METASTRON), 186 Re-HEDP (hydroxyethylidendifosfonát) 111 In chlorid jako radiofarm. prekurzor Radiofarmakům pro radiační synoviortezu a immunoterapii je věnována stále větší pozornost.

64 Areál ústavů v Řeži

65 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "RADIOFARMAKA PRO MEDIKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google