Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský pohled na přípravu a výrobu radiofarmak pro nukleární medicínu P. Komárek XLVII. Dny nukleární medicíny Havlíčkův Brod, 8.-10.9.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský pohled na přípravu a výrobu radiofarmak pro nukleární medicínu P. Komárek XLVII. Dny nukleární medicíny Havlíčkův Brod, 8.-10.9.2010."— Transkript prezentace:

1 Evropský pohled na přípravu a výrobu radiofarmak pro nukleární medicínu P. Komárek XLVII. Dny nukleární medicíny Havlíčkův Brod, 8.-10.9.2010

2 Radiofarmaka v EU/ČR Zvláštní skupina léčiv Příprava a použití regulovány: v EU pokyny, pravidly, předpisy Převzaty členskými státy Oblast: - výroby registrovaných RF - přípravy neregistrovaných RF z registrovaných komponent (RF)

3 Zvláštnosti radiofarmak Některé z nynějších předpisů neberou v úvahu zvláštní vlastnosti radiofarmak:  Velmi krátkou dobu použitelnosti danou krátkým poločasem přeměny radionuklidu,  nízkou či neexistující toxicitou konečného produktu danou zvláštní beznosičovou povahou radiofarmaka.

4 Legislativní problémy Potřeba legalizace používání nových inovativních radiofarmak. Co je k legalizaci potřeba? A - aby odborníci navrhli a prosadili směrnice, postupy, pravidla, předpisy pro přípravu těchto radioaktivních léčiv B - státní správa provedla jejich transformaci do formy vyhlášek, příp. zákonů

5 Řešení problémů v rámci EANM A B V současné době připraveno Tlak na EMA

6 EMA ( European Medicines Agency) Guideline on Radiopharmaceuticals platnost od: květen 2009 dostupnost: eudralex 3AQ20a Guideline on Radiopharmaceuticals Based on Monoclonal Antibodies dostupnost: eudralex 3AQ21a

7 Nová radiofarmaka s krátkou dobou použitelnosti Technologický postup přípravy/výroby je složitější a vzhledem k časové tísni náročnější: syntéza, čištění, kontrola, adjustace, propouštění … Proto přísné předpisy z oblasti výroby léčiv a s tím související legislativa (např. GMP/SVP)

8 Příprava nových radiofarmak z neregistrovaných komponent 1) lze použít pouze léčivé látky a pomocné látky uvedené v Ph.Eur. (ČL 2009), nebo v seznamu stanoveném prováděcím právním předpisem (vyhláškou), 2) nebo k jejichž použití bylo vydáno povolení Ministerstvem zdravotnictví

9 PET RF připravená k zařazení do Ph.Eur. 68 Ga-chlorid pro značení 68 Ga-DOTATOC (octreotide) Cholin ( 11 C-methyl) Fludeoxythimidin ( 18 F) inj. roztok Fluoroethyltyrosin ( 18 F) inj. roztok Fluoromisonidazol ( 18 F) inj. roztok

10 PET RF v Ph.Eur. a v ČL 2009 Amoniak- 13 N Oxid uhelnatý- 15 O Kyslík- 15 O Voda- 15 O Fludeoxyglukosa- 18 F Fluorid sodný- 18 F Fluorodopa- 18 F Flumazenil- 11 C Methionin- 11 C Octan sodný- 11 C Racloprid- 11 C

11 Pohled EANM na radiofarmaka (příprava – výroba)  Individuální příprava RF (IVLP)  Příprava RF v malém měřítku (small scale preparation)  Průmyslová výroba RF (HVLP) Stále důležitější a zvyšující se část používaných radiofarmak

12 RF připravovaná v malém měřítku Při přípravě v režimu GMP pro léčiva je nutné u těchto RF zohlednit 3 hlavní rozdíly: radioaktivita velmi krátká použitelnost malé šarže

13 RF připravovaná v malém měřítku Tento režim GMP se týká: PET RF, diagnostických a jiných RF, která nejsou určena pro účely komerční a distribuční nebudou vyžadovat registrace ale budou používána legálně

14 Zařazení v systému úhrad Pro účely stanovení úhrady by měly zůstat v režimu individuální přípravy v kategorii radiofarmak, nepodléhajících registraci, připravovaných v malých objemech/šaržích

15 Příprava neregistrovaných RF v EU  lékárny (radiopharmacies) v nemocnicích, nebo samostatně jako centralizované pro širší síť nemocnic  pracoviště nukleární medicíny v nemocnicích nebo univerzitních zařízeních  PET centra Ne v průmyslovém zařízení

16 Pokyny EANM r.2007 EANM Radiopharmacy Committee GUIDELINES ON CURRENT GOOD RADIOPHARMACY PRACTICE (cGRPP) IN THE PREPARATION OF RADIOPHARMACEUTICALS Part A: Guidelines on Current Good Radiopharmacy Practices (cGRPP) for kit-based Radiopharmaceuticals in Nuclear Medicine Part B: Guidelines on Current Good Radiopharmacy Practices (cGRPP) for Positron Emission Tomography (PET) and other Locally Prepared Radiopharmaceuticals www.eanm.org (publications)

17 Pokyny EANM r.2010 EANM Radiopharmacy Committee GUIDANCE ON CURRENT GOOD RADIOPHARMACY PRACTICE (cGRPP) FOR THE SMALL SCALE PREPARATION OF RADIOPHARMACEUTICALS Určeno pro skupinu patřící spíše do režimu GMP pro léčiva, ale mimo komerční a distribuční sféru podléhající registraci LP www.eanm.org (publications)

18 Dokument Guidance on Current Good Radiopharmacy Practices [cGRPP(B)] for the small scale preparation of Radiopharmaceuticals Výběr z definic Small scale Radiopharmaceuticals Small scale radiopharmacy Pracovníci a zdroje Kvalifikovaná osoba - Qualified person (QP) Odpovědná osoba – Responsible person

19 Obsah dokumentu Guidance on Current Good Radiopharmacy Practices [cGRPP(B)] for the small scale preparation of Radiopharmaceuticals I. Pracovníci II. Zajišťování jakosti (QA) III. Prostory a zařízení IV. Dokumentace V. Příprava a kontroly postupů VI. Laboratorní kontroly VII. Výstupní kontrola a kriteria přijatelnosti VIII. Označování IX. Stížnosti a reklamace X. Vnitřní inspekce XI. Zápisy

20 Pohled EU na GMP v současné radiofarmacii Nová generace regulatorních inspektorů Mnozí jsou z průmyslu a očekávají že uvidí přísné systémy řízení jakosti Experti v GMP předpisech, validačních požadavcích a farmaceutickém provozu Zběhlí v nových technologiích Měli by být schopni řešit tradičně využívanou výjimečnost radiofarmak. Zaměřit se na pacientovu bezpečnost, kromě bezpečnosti při přípravě Nezajímají se o dodatečné náklady výrobce

21 Závěr Vyjednávání Komise radiofarmacie a představitelů EANM na úrovni: Evropské komise (Brusel) – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83 ES EMA (Londýn) – Guideline on Radiopharmaceuticals 3AQ20a


Stáhnout ppt "Evropský pohled na přípravu a výrobu radiofarmak pro nukleární medicínu P. Komárek XLVII. Dny nukleární medicíny Havlíčkův Brod, 8.-10.9.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google