Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biofyzika Petr Wagner.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biofyzika Petr Wagner."— Transkript prezentace:

1 Biofyzika Petr Wagner

2 Morfologické metody RTG SONO CT NMR PET

3 SONO Ultrazvuk výhody a limity

4 RTG Možnosti

5 CT CT Spirální CT

6 NMR Rozlišovací schopnost

7 Radioizotopové metody in vivo
Plicní embolie Metastázy do kostí Štítnice

8 PET Funkční diagnostika

9 EKG Hezká křivka Hnusná křivka

10 Oxymetr Kyslík

11 Kapnometr Oxid uhličitý

12 Vyšetření kostní hmoty
Patologické zlomeniny

13 Elektrický proud Napětí Frekvence Proud

14 Nemoc z ozáření Jaderné elektrárny

15 Dialýza Voda Ionty Ultrafiltrace

16 Elektroimpulsoterapie - druhy
Defibrilace Kardioverze Kardiostimulace

17 Ionty Gamble graf

18 Osmoza Osmotický tlak

19 Acidobasie Koncentrace vodíkových iontů

20 Hmota Molekuly Atomy Elektrony Protony Neutrony Ionty

21 Elektron Elektron Elektrický náboj Spin Energetická úroveň

22 Proton Elektrický náboj Hmotnost 1 800 elektronů Protonové číslo
Iont vodíku

23 Neutron Bez náboje Spin Beta rozpad Energie

24 Atom Chemické reakce Atomové číslo Nukleonové číslo

25 Molekuly Podle atomů Homonukleární heteronukleární

26 Ionty Kationty + Anionty -

27 Chemické vazby Kovalentní vazba Koordinačně kovalentní vazba Nepolární
Iontová Kovová Slabé vazebné interakce Van der Walsovy síly Vodíkový můstek

28 Lidský organismus Nerovnováha na membránách Strukturální bílkoviny
Stálost vnitřního prostředí Energetika

29 Elektřina Elektrický náboj Elektromagnetické pole

30 Elektrický náboj Schopnost působit silou

31 Elektrické pole Prostor kde se projevují elektrické síly

32 Elektrický proud Pohyb elektricky nabitých částic

33 Biologická membrána Kompartmentisace Základ života

34 Elektrické vlastnosti membrán a tkání
Nerovnováha koncentrací Rovnováha nábojů

35 Iontové pumpy Sodík Na+ draslík K +

36 Energetika buněk Membrány

37 Bílkoviny Enzymy Strukturální bílkoviny

38 Bílkoviny Primární struktura Sekundární struktura Terciární struktura
Kvarterní struktura

39 Enzymová katalýza Kooperativní děje

40 Vitaminy - kofaktory Ve vodě rozspustné V tucích rozpustné

41 Metabolismus Počty enzymů

42 Glykolýza Aerobní Anaerobní

43 Struktura organismů Bílkoviny a nerovnováha na membránách
Předávání informací

44 Nukleové kyseliny - nukleotidy
Dvojšroubovice

45 Exprese genů Transkripce Translace Replikace

46 Metabolické křižovatky
Jejich ovlivňování

47 Řízení organismu Endokrinologie Zpětné vazby v endokrinním systému

48 Neurogenní procesy Epilepsie

49 Tekutiny ECT ICT Krev

50 Gamble graf Iontové složení

51 Vnitřní prostředí Objem Ionty Plazmaa) mmol/l
intersticiální tekutina mmol/l intracelulární tekutina mmol/l Na+ 141 143 10 K+ 4 155 Ca2+ 2.5 1.3 <0.001 Mg2+ 1 0.7 15 Cl- 103 115 8 HCO3- 25 28 H2PO4- 65b) SO42- 0.5 org. kyseliny 5 2 proteináty 17 47 pH 7.4

52 Vnitřní prostředí Složení

53 Resuscitace při hypo a hyperkalemii

54 Fluidita membrán Receptory

55 Magnetické pole Zdrojem je pohybující se elektrický náboj - elektron

56 Lidský organismus v magnetickém poli
Slabá pole Silná pole

57 Nukleární magnetická rezonanance
Ovlivnění polohy rotace protonů a neutronů Tesla

58 Molekulární biofyzika
Zkoumání biologických objektů fyzikálními metodami

59 Skupenství Pevné Kapalné Plyn Plasma Gluonová plasma

60 Difuze Přechod dle koncentrace

61 Krevní tlak Korotkovův fenomén Systola Diastola

62 Krevní průtok Kompartment

63 Měření krevního tlaku Přímé Nepřímé Automatické Kontinuální

64 Gravitace a její vliv na krevní tlak
Poloha

65 Gravitace a krevní tlak
Tlak v různých místech těla

66 Autotransfusní poloha
Návrat krve k vitálním orgánům

67 Osmotický tlak Rozdílné koncentrace na polopropustné membráně

68 Osmotický tlak efektivní, neefektivní
Volná propustnost membrán

69 Onkotický tlak Albumin

70 Onkotický tlak Efektivní cirkulující objem

71 Biofyzika smyslů Zrak Sluch Čich Hmat Chuť

72 Vidění Světlo Biochemie Hodnocení

73 Optika oka Cesta paprsku světla

74 Cesta světla okem

75 Biochemie vidění Rhodopsin

76 Optické přístroje

77 Akustika Zvukové vlny

78 Fyziologie sluchu Vnější ucho Střední ucho Vnitřní ucho

79 Fyziologie hmatu Hmatová tělíska

80 Fyziologie čichu

81 Fyziologie chuti Sladké Slané Hořké Kyselé

82 Fyzikální účinky některých faktorů
Záření Teplo Tlak Vibrace Dýchací plyn a její tlak

83 Vliv tlaku Crush syndrom Blast syndrom

84 Crush syndrom

85 Blast syndrom

86 Nemoc z ozáření

87 Popáleniny Rozsah Hloubka

88 Proleženiny Dekubity Polohové trauma

89 Vibrace Reyunaudův syndrom

90 Ultrazvuk SONO, ECHO

91 Infrazvuk Velryby Pod 20 Hz Zvukové dělo

92 Dekompresní nemoc DCS Podtlak Přetlak

93 Vliv teploty a proudění
Omrzliny Inhalační trauma

94 Extrakorporální oběh Operace srdce Změny tělesné teploty

95 Hypotermie KPR

96 Postresuscitační hypotermie
Neurologické následky

97 Vliv elektromagnetických vln
Vlnová délka

98 Fyzikální principy vyšetřovacích metod
Interakce se strukturami těla Voda Vzduch Pevné části Bílkoviny Tuk Polysacharidy

99 RTG

100 CT

101 NMR Rotující vysokofrekvenční magnetické pole

102 NMR

103 PET

104 PET

105 PET

106 SONO Piezoelektrický krystal Fázová rychlost Akustická impedance Útlum
Dopplerův efekt

107 Dopplerův efekt Přibližování a oddalování předmětů

108 SONO - sondy Lineární Konvexní

109 Fyzikální principy léčebných metod
Ničení tkání Rehabilitace Operace Hyperbaroxie

110 Hyperbaroxie Přetlakové – dekompresní komory

111 Ozařování Urychlovače Zářiče Gama nůž Cyber nůž

112 Radioterapie Elektrony Fotony Hadrony

113 Urychlovače Betatron

114 Lekselův gama nůž Kobaltové zářiče

115 Cybernůž Fotony - gamazáření

116 Záchytná neutronová terapie
NCT – neutron capture therapy, interakce s Borem

117 Laser Kvantový zesilovač

118 Terapeutický laser Oční operace Stomatochirurgie Chirurgie
Dermatologie

119 Kosmetický laser Kosmetika

120 Dialýza Hemodialýza

121 Dialýza princip Dialyzační membrána

122 Dialyzační roztoky Kalium Glukoza

123 Hemofiltrace a hemodiafiltrace
Difuze Konvekce

124 Hemofiltrace Prediluční Postdiluční Středně a vysokomolekulární látky

125 Hemoperfuze Parciální náhrada jater Intoxikace

126 Plasmaferéza Myastenia gravis Homozygotní hypercholesterolemie

127 Umělá plicní ventilace
Frekvence Objem Tlak

128 Umělá plicní ventilace
Kyslík Vlhkost Infekce

129 Umělá plicní ventilace
Režimy Objem Frekvence Průběh tlaku

130 Elektroterapie Stejnosměrný proud Střídavý proud frekvence

131 Diatermie Vysokofrekvenční proud

132 Magnetoterapie Pulsní magnetické pole

133 Mechanoterapie Manipulace Trakce Masáž Polohování

134 Masáž Tlak na svaly Švédská masáž Reflexní masáž Aroma masáž
Lymfatická masáž

135 Hydroterapie Proud Teplota

136 Doporučená literatura
Lékařská biofyzika pořadatel Navrátil, Rosina Biofyzika – učebnice pro lékařské fakulty pořadatel Hrazdíra Základy fyziky pro aplikace – Sodomka, Valíček


Stáhnout ppt "Biofyzika Petr Wagner."

Podobné prezentace


Reklamy Google