Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biofyzika Petr Wagner. Morfologické metody RTGSONOCTNMRPET.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biofyzika Petr Wagner. Morfologické metody RTGSONOCTNMRPET."— Transkript prezentace:

1 Biofyzika Petr Wagner

2 Morfologické metody RTGSONOCTNMRPET

3 SONO Ultrazvuk výhody a limity

4 RTG Možnosti

5 CT CT Spirální CT

6 NMR Rozlišovací schopnost

7 Radioizotopové metody in vivo Plicní embolie Metastázy do kostí Štítnice

8 PET Funkční diagnostika

9 EKG Hezká křivka Hnusná křivka

10 Oxymetr Kyslík

11 Kapnometr Oxid uhličitý

12 Vyšetření kostní hmoty Patologické zlomeniny

13 Elektrický proud NapětíFrekvenceProud

14 Nemoc z ozáření Jaderné elektrárny

15 Dialýza VodaIontyUltrafiltrace

16 Elektroimpulsoterapie - druhy DefibrilaceKardioverzeKardiostimulace

17 Ionty Gamble graf

18 Osmoza Osmotický tlak

19 Acidobasie Koncentrace vodíkových iontů

20 Hmota MolekulyAtomyElektronyProtonyNeutronyIonty

21 Elektron Elektron –Elektrický náboj –Spin –Energetická úroveň

22 Proton Elektrický náboj –Hmotnost 1 800 elektronů –Protonové číslo –Iont vodíku

23 Neutron Bez náboje –Spin –Beta rozpad –Energie

24 Atom Chemické reakce –Atomové číslo –Nukleonové číslo

25 Molekuly Podle atomů –Homonukleární –heteronukleární

26 Ionty Kationty + Anionty -

27 Chemické vazby Kovalentní vazba Koordinačně kovalentní vazba NepolárníPolárníIontováKovová Slabé vazebné interakce –Van der Walsovy síly –Vodíkový můstek

28 Lidský organismus Nerovnováha na membránách Strukturální bílkoviny Stálost vnitřního prostředí Energetika

29 Elektřina Elektrický náboj Elektromagnetické pole

30 Elektrický náboj Schopnost působit silou

31 Elektrické pole Prostor kde se projevují elektrické síly

32 Elektrický proud Pohyb elektricky nabitých částic

33 Biologická membrána Kompartmentisace Základ života

34 Elektrické vlastnosti membrán a tkání Nerovnováha –koncentrací Rovnováha –nábojů

35 Iontové pumpy Sodík Na+ draslík K +

36 Energetika buněk Membrány

37 Bílkoviny Enzymy Strukturální bílkoviny

38 Bílkoviny Primární struktura Sekundární struktura Terciární struktura Kvarterní struktura

39 Enzymová katalýza Kooperativní děje

40 Vitaminy - kofaktory Ve vodě rozspustné V tucích rozpustné

41 Metabolismus Počty enzymů

42 Glykolýza AerobníAnaerobní

43 Struktura organismů Bílkoviny a nerovnováha na membránách Předávání informací

44 Nukleové kyseliny - nukleotidy Dvojšroubovice

45 Exprese genů TranskripceTranslaceReplikace

46 Metabolické křižovatky Jejich ovlivňování

47 Řízení organismu Endokrinologie Zpětné vazby v endokrinním systému

48 Neurogenní procesy Epilepsie

49 Tekutiny ECTICTKrev

50 Gamble graf Iontové složení

51 Vnitřní prostředí Objem Ionty Plazma a) mmol/l intersticiáln í tekutina mmol/l intracelulár ní tekutina mmol/l Na + 14114310 K+K+ 44155 Ca 2+ 2.51.3<0.001 Mg 2+ 10.715 Cl - 1031158 HCO 3 - 252810 H 2 PO 4 - 1165 b) SO 4 2- 0.5 10 org. kyseliny452 proteináty17147 pH7.4

52 Vnitřní prostředí Složení

53 Resuscitace při hypo a hyperkalemii

54 Fluidita membrán Receptory

55 Magnetické pole Zdrojem je pohybující se elektrický náboj - elektron

56 Lidský organismus v magnetickém poli Slabá pole Silná pole

57 Nukleární magnetická rezonanance Ovlivnění polohy rotace protonů a neutronů Tesla

58 Molekulární biofyzika Zkoumání biologických objektů fyzikálními metodami

59 Skupenství PevnéKapalnéPlynPlasma Gluonová plasma

60 Difuze Přechod dle koncentrace

61 Krevní tlak Korotkovův fenomén SystolaDiastola

62 Krevní průtok Kompartment http://www.youtube.com/watch?v=PgI80U e-AMo&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=PgI80U e-AMo&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=PgI80U e-AMo&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=PgI80U e-AMo&NR=1

63 Měření krevního tlaku PříméNepříméAutomatickéKontinuální

64 Gravitace a její vliv na krevní tlak Poloha

65 Gravitace a krevní tlak Tlak v různých místech těla

66 Autotransfusní poloha Návrat krve k vitálním orgánům

67 Osmotický tlak Rozdílné koncentrace na polopropustné membráně

68 Osmotický tlak efektivní, neefektivní Volná propustnost membrán

69 Onkotický tlak Albumin

70 Efektivní cirkulující objem

71 Biofyzika smyslů ZrakSluchČichHmatChuť

72 Vidění SvětloBiochemieHodnocení

73 Optika oka Cesta paprsku světla

74 Cesta světla okem

75 Biochemie vidění Rhodopsin

76 Optické přístroje

77 Akustika Zvukové vlny

78 Fyziologie sluchu Vnější ucho Střední ucho Vnitřní ucho

79 Fyziologie hmatu Hmatová tělíska

80 Fyziologie čichu

81 Fyziologie chuti SladkéSlanéHořkéKyselé

82 Fyzikální účinky některých faktorů ZářeníTeploTlakVibrace Dýchací plyn a její tlak

83 Vliv tlaku Crush syndrom Blast syndrom

84 Crush syndrom

85 Blast syndrom

86 Nemoc z ozáření

87 Popáleniny RozsahHloubka

88 Proleženiny Dekubity Polohové trauma

89 Vibrace Reyunaudův syndrom

90 Ultrazvuk SONO, ECHO

91 Infrazvuk Velryby Pod 20 Hz Zvukové dělo

92 Dekompresní nemoc DCS –Podtlak –Přetlak

93 Vliv teploty a proudění Omrzliny Inhalační trauma

94 Extrakorporální oběh Operace srdce Změny tělesné teploty

95 Hypotermie KPR

96 Postresuscitační hypotermie Neurologické následky

97 Vliv elektromagnetických vln Vlnová délka

98 Fyzikální principy vyšetřovacích metod Interakce se strukturami těla –Voda –Vzduch –Pevné části –Bílkoviny –Tuk –Polysacharidy

99 RTG

100 CT

101 NMR Rotující vysokofrekvenční magnetické pole

102 NMR

103 PET

104 PET

105 PET

106 SONO Piezoelektrický krystal Fázová rychlost Akustická impedance Útlum Dopplerův efekt

107 Přibližování a oddalování předmětů

108 SONO - sondy LineárníKonvexní

109 Fyzikální principy léčebných metod Ničení tkání RehabilitaceOperaceHyperbaroxie

110 Hyperbaroxie Přetlakové – dekompresní komory

111 Ozařování UrychlovačeZářiče Gama nůž Cyber nůž

112 Radioterapie ElektronyFotonyHadrony

113 Urychlovače Betatron

114 Lekselův gama nůž Kobaltové zářiče

115 Cybernůž Fotony - gamazáření

116 Záchytná neutronová terapie NCT – neutron capture therapy, interakce s Borem

117 Laser Kvantový zesilovač

118 Terapeutický laser Oční operace StomatochirurgieChirurgieDermatologie

119 Kosmetický laser Kosmetika

120 Dialýza Hemodialýza

121 Dialýza princip Dialyzační membrána

122 Dialyzační roztoky KaliumGlukoza

123 Hemofiltrace a hemodiafiltrace DifuzeKonvekce

124 Hemofiltrace PredilučníPostdiluční –Středně a vysokomolekulární látky

125 Hemoperfuze Parciální náhrada jater Intoxikace

126 Plasmaferéza Myastenia gravis Homozygotní hypercholesterolemie

127 Umělá plicní ventilace FrekvenceObjemTlak

128 KyslíkVlhkostInfekce

129 Režimy –Objem –Frekvence –Průběh tlaku

130 Elektroterapie Stejnosměrný proud Střídavý proud –frekvence

131 Diatermie Vysokofrekvenční proud

132 Magnetoterapie Pulsní magnetické pole

133 Mechanoterapie ManipulaceTrakceMasážPolohování

134 Masáž Tlak na svaly –Švédská masáž –Reflexní masáž –Aroma masáž –Lymfatická masáž

135 Hydroterapie ProudTeplota

136 Doporučená literatura Lékařská biofyzika pořadatel Navrátil, Rosina Biofyzika – učebnice pro lékařské fakulty pořadatel Hrazdíra Základy fyziky pro aplikace – Sodomka, Valíček


Stáhnout ppt "Biofyzika Petr Wagner. Morfologické metody RTGSONOCTNMRPET."

Podobné prezentace


Reklamy Google