Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nukleární medicína Lukáš Pergl Lékařská informatika - 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nukleární medicína Lukáš Pergl Lékařská informatika - 2006."— Transkript prezentace:

1 Nukleární medicína Lukáš Pergl Lékařská informatika - 2006

2 Nukleární medicína lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí izotopů patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody umožňuje získávat informace anatomické, ale hlavně o orgánových funkcích či metabolismu

3 Historie Počátky radioaktivních indikátorů 30.léta 20.století  Hevesyho experimenty s fosforem 32 P  Lékaři massachusettské nemocnice v Bostonu začali využívat radionuklid jódu 128 I a 131 I pro diagnostiku chorob štítné žlázy Polovina 40.let  První scintilační detektor pro rutinní vyšetření štítné žlázy

4 Perspektiva Nejrozšířenější využití v dnešní době a v budoucnu je ve třech základních oborech:  v kardiologii  neurologii  onkologii

5 Uplatnění Nukleární medicína je ve zdravotnictví používána jako:  Radioisotopová terapie  Diagnostika in vitro  Diagnostika in vivo

6 Radioisotopová terapie  Součástí nukleární medicíny je i terapie pomocí radionuklidů beta, např. při léčbě hyperthyreózy či rakoviny štítné žlázy, krevních onemocněních, při paliativní terapii u kostních nádorů (metastáz), onemocněních kloubů.

7  Terapie karcinomu štítné žlázy pomocí radiojodu.  Terapie radiojodem 131 I zpravidla po předchozí chirurgickém výkonu

8 Diagnostika in vitro  vzorky pacientům odebrané se zpracovávají s využitím radioizotopových technik  Nejčastější radiosaturační analýza (RIA), která slouží ke zjišťování koncentrace složitých biologických látek v krevním séru - hormonů, tumorových markerů a jiných biologicky významných látek.

9 Diagnostika in vivo  Při radionuklidové diagnostice in vivo se pacientovi aplikuje (většinou intravenózně nebo perorálně) malé množství vhodné g - radioaktivní látky (tzv. radiondikátoru či radiofarmaka)  Použitý radioindikátor je specifický pro jednotlivé orgány a druhy vyšetření

10  Aplikovaná radioaktivní látka vstoupí do metabolismu organismu  distribuce podle svého chemického složení – fyziologicky či patologicky se hromadí v určitých orgánech a jejich částech  vyloučení či přeskupení za emise záření gama, které díky své pronikavosti prochází tkání ven z organismu.  Pomocí citlivých detektorů měříme toto záření g a zjišťujeme tak distribuci radiondikátoru v jednotlivých orgánech a strukturách uvnitř těla.

11 Scintigrafie  gamakamery (scintilační kamery) Zobrazujeme v záření g distribuci radioindikátoru v organismu. Získáváme informace nejen anatomické, ale hlavně o orgánových funkcích a metabolismu. Matematickým vyhodnocením scintigrafických studií můžeme získat křivky časového průběhu distribuce radioindikátoru a vypočítat dynamické parametry charakterizující funkci příslušných orgánů.

12 …poskytuje dvourozměrný obraz orgánu a distribuci radiofarmaka,která odpovídá změnám metabolismu v orgánu

13 Počet gamakamer v ČR

14  jde o jednofotonovou emisní computerovou tomografii, která umožňuje rekonstrukci do třech řezů a event. i 3D zobrazení  fotonové zářiče SPECT emitují pouze jednofotonové paprsky, používá se k detekci soustava čoček (kolimátorů) rozmístěných na kružnici okolo těla. Tomografická gamakamera SPECT

15 detektory kamery E.CAM, používaná metoda SPECT jednofotonová emisní tomografie umožňuje rekonstrukci do třech řezů a event. i 3D zobrazení

16 Radiofarmaka pro SPECT  Využívá se odlišných radionuklidů (většinou Tc- 99m s energií 140 keV, emitujících paprsky fotonů)  131 I NATRIUM IODHIPPURICUM inj. - diagnostika funkce ledvin  Chlorid thalný ( 201 Tl) inj. - diagnostika poruch prokrvení srdce (ICHS, IM apod.)  111 In chlorid inditý ster. roztok - pro značení komplexotvorných látek, protilátek a buněčných složek krve

17 Radiofarmaka pro SPECT Poskytuje ODDĚLENÍ SPECT RADIOFARMAKA Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.  návrh, prodej a zavádění technologií pro výrobu radiofarmak a radiochemikálií  návrh, prodej a zavádění technologií pro výrobu kitů  lyofilizační servis rozplňovaných roztoků do lahviček k opakovanému odběru  výrobu radiofarmak a kitů.

18 Počet SPECT vyšetření v ČR

19 Tomografická gamakamera PET  k zobrazení používá metabolické aktivity pozitronových radiofarmak  detekuje fotony anihilačního záření gama (o energii 511 keV) vylétající v protilehlých směrech při anihilaci pozitronů vyzařovaných b+ radioindikátorem aplikovaným pacientovi.  v současné době je to metodika s největší perspektivou

20 Historie PET v ČR  koncem roku 1997 byl projekt přesměrován do Nemocnice Na Homolce  V průběhu roku 1998 probíhaly projekční práce  v červnu roku 1999 byly dokončeny stavební úpravy  byla instalována PET kamera a 25.8.1999 bylo provedeno první PET vyšetření v ČR.

21 Hlavní výhody  unikátní vlastnosti vzniku a šíření dvou kvant anihilačního záření gama s energií 511 keV umožňují převést 2D zobrazení se stejnými vlastnostmi bez ohledu na umístění emisního zdroje.  Velká detekční účinnost způsobená velkým prostorovým úhlem koincidenční detekce  Dostupné biologicky použitelné radionuklidy s krátkým fyzikálním poločasem rozpadu

22 Příklad zobrazení biologické tkáně pomocí PET

23 Radiofarmaka pro PET  Výroba radiofarmaka se provádí pomocí systému RDS (Radioisotope Delivery System)  cyklotron, biosyntetizátor a řídící počítač  Toto zařízení má každá nemocnice provádějící vyšetření pomocí PET.

24 Radiofarmaka pro PET Radiofarmaka lze rozdělit na pět hlavních skupin podle nestabilního prvku vyskytujícího se ve sloučenině.  kyslíkové (poločas rozpadu je 2,1 min)  dusíkové (poločas rozpadu je 10,0 min)  karbonové (poločas rozpadu je 20,4 min)  fluorové (poločas rozpadu je 109,0 min)  rubidiové (poločas rozpadu je 1,25 min)

25 Radiofarmaka pro PET V České republice se v současné době používá pouze radiofarmakon na bázi fluoru, konkrétně fluorodeoxidglukóza (FDG). Lze ji použít v neurologii, kardiologii a onkologii.  Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.  Oddělení PET Radiofarmaka je součástí PET CENTRA PRAHA v areálu Nemocnice Na Homolce

26 Cyklotron - produkce pozitronových nuklidů firmy IBA ( ion beam aplication), Belgie výrobní stíněné boxy s výrobními moduly k chemickému zpracování pozitronových nuklidů

27 Statistika nemocnice na Homolce

28 Radiofarmaka 2000 – 2005 NÁKLADY HRAZENÉ VZP ČR  V průběhu let 2000 až 2005 podpora tří projektů  Snaha umožnit zavedení nových, moderních radiofarmak do běžného používání.  Umožnění sledování jak léčebného, tak ekonomického efektu.

29  První projekt, který byl zahájen v roce 2000 a byl zařazen mimo rámec paušálních plateb, bylo hrazení výkonu a radiofarmaka 18 F Fluordeoxyglukóza (FDG) PET centru Na Homolce.  Náklady na radiofarmakum  rok 2002 - 24,2 mil. Kč  rok 2003 - 37 mil. Kč  rok 2004 (otevření dalšího PET centra) stouply náklady na 101 mil. Kč.

30  Výsledky, které měly doložit, k jakým změnám v následné terapii po diagnostice 18F FDG došlo, nebyly nikdy dostatečné.

31  Druhý projekt (velmi rozsáhlý), měl umožnit propracování diagnostiky Parkinsonovy choroby, doporučených standardních postupů a kvantifikaci metody  tříleté mimořádné hrazení radiofarmaka 123 I DaTscan v pěti, odbornou společností doporučených, centrech.  Projekt zahájen v roce 2003 a uzavřen v roce 2005. Roční náklady na projekt byly 4,5 mil Kč.

32  Tento sledovaný projekt postupně splňoval podmínky zadání a mimořádně se projevila i snaha o spolupráci pracovišť nukleární medicíny a neurologie.

33  Třetí projekt, mimořádně hrazené radiofarmakum od roku 2005 přípravek 90 Y Zavalin pro terapii folikulárního typu non Hodgkinova lymfomu s tvorbou buněk CD23.  Problémy se zaváděním (cena, spolupráce pracoviště hematologie a nukleární medicíny)

34  VZP ČR uvolnila finanční prostředky pouze pro jediné pracoviště nukleární medicíny v ČR ve FN v Olomouci, a to ve výši 4,2 mil. Kč na pololetní období.  Zatím nebylo možné provést hodnocení.

35 Použité zdroje:  Česká společnost nukleární medicíny  Nemocnice na Homolce  Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.  Všeobecná zdravotní pojišťovna, Praha


Stáhnout ppt "Nukleární medicína Lukáš Pergl Lékařská informatika - 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google