Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Druhy a vlastnosti automatizačních prostředků 1. hodina OB21-OP-EL-AUT-KRA-M-3-023a Ing. Petr Krajča

3 Pod pojmem „prostředky automatizační techniky“ rozumíme ty technické prostředky, pomocí nichž můžeme realizovat automatizační zařízení. Pro lepší přehled je nutné rozdělit prostředky automatizační techniky podle několika kritérií, která jsou pro daný pohled rozhodující. Nejčastěji rozdělujeme prostředky podle: - vztahu k informaci - energie signálu - druhu signálu - konstrukce

4 Rozdělení podle vztahu k informaci 1. Prostředky pro získávání informace Těmito prostředky jsou snímače (senzory). Jejich úkolem je převést určitý fyzikální nebo chemický stav na veličinu dále přenositelnou a zpracovatelnou. Odporový snímač nastavení úhlu

5 Prostředky pro získávání informace Snímače jsou základní prvky, které informují o stavu a činnosti technického zařízení a převádějí zvolenou technickou veličinu na tzv. měronosnou veličinu na výstupu. Pro zpracování signálů ze snímačů se nejčastěji používají veličiny elektrické. Podle způsobu získávání informace je dělíme na pasivní a aktivní

6 Prostředky pro získávání informace Výhody použití elektrických veličin: - možnost dálkového přenosu dat - snadné provádění operací s elektrickými signály jak v analogové formě, tak i po převodu do číslicového tvaru - možnost použití unifikovaného regulačního obvodu pro řízení libovolné technické veličiny - vysoká citlivost s použitím techniky zesilování elektrických signálů, bezdotyková měření, rychlá reakce elektrických snímačů

7 Prostředky pro získávání informace

8 Rozdělení podle vztahu k informaci 2. Prostředky pro přenos a úpravu informace Úzce souvisí s druhem energie, které je pro přenos informace použito. Druh energie ovlivňuje rychlost šíření a dosah signálu.

9 Prostředky pro přenos a úpravu signálů V technických systémech získáváme informace pomocí snímačů elektrických a neelektrických veličin. Tyto veličiny mají zpravidla spojitý (analogový) tvar. Ve většině případů je nutné tento signál převést na jednotný (unifikovaný) signál. Pro přenos informace na větší vzdálenost je potřeba signál výkonově upravit.

10 Prostředky pro přenos a úpravu signálů Velmi často se pro další zpracování signály transformují na jiný druh fyzikálního nosiče signálu. Jedná se o mezisystémové převodníky, které uskutečňují převody například: napětí – proud, elektrický – pneumatický, elektrický – hydraulický a naopak

11 Prostředky pro přenos a úpravu signálů V současné době se měřící a řídící technika přesouvá do oblasti elektronického číslicového zpracování. Proto je nutné realizovat převod ze spojitého do číslicového tvaru pomocí analogově – digitálního (A/D) převodníku. Po číslicovém zpracování v řídícím systému je v mnoha případech nutný zpětný převod z číslicového do spojitého tvaru pomocí digitálně – analogového (D/A) převodníku.

12 Připojení snímačů a akčních členů na sběrnici

13 Děkuji za pozornost Literatura - P. Beneš a kol.: Automatizace a automatizační technika III., Computer Press Praha 2000 - L. Maixner a kol.: Mechatronika, Computer Press Brno 2006 - H. Häberle a kol. – Průmyslová elektronika a informační technologie, Europa – Sobotáles Praha 2003 - K.Tkotz a kol. – Příručka pro elektrotechnika, Europa – Sobotáles Praha 2006 - www.automatizace.cz


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google