Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Základní elektronické měřící přístroje OB21-OP-EL-ELKM-JANC-M-2-026

3  Jsou to měřící přístroje, které obsahují elektronické součástky jako jsou polovodičové diody, tranzistory a integrované obvody. V některých přístrojích se používají ještě elektronky, ale těch je už málo.  Elektronické měřící přístroje mají v porovnání s přímo ukazujícími přístroji lepší citlivost a rozmanitější použití. Jsou však většinou složitější a často přímo ukazující přístroje také obsahují.  Přesto bývá poškození elektronických přístrojů nesprávným zacházením při měření méně časté.

4 Základní elektronické měřící přístroje  Moderní elektronické měřící přístroje jsou přístroje číslicové, jež přímo číselně vyhodnocují měřenou veličinu, čímž vzrůstá produktivita měření.  Elektronické měřící přístroje rozdělujeme podle norem ČSN z hlediska provozu na:  Přístroje laboratorní  Přenosné provozní přístroje, tzv. dílenské  Opravářské elektronické měřící přístroje  Síťové přístroje  Bateriové přístroje  Přístroje zapisovací

5 Základní elektronické měřící přístroje  Mezi elektronické měřící přístroje patří:  elektronické měřící přístroje (voltmetry, ampérmetry)  stabilizované zdroje  generátory sinusových a tvarových kmitů  elektronické přístroje k měření R, L, C, Z  přístroje pro zkoušení a měření polovodičových součástek  osciloskopy  čítače  zapisovače – liniové, souřadnicové

6 Základní elektronické měřící přístroje  V minulosti jsme se zabývali klasickými měřícími přístroji. Tyto přístroje byly spolehlivé, levné a některé i velmi přesné. Byly připraveny k okamžitému použití a pro určitá měření nám stačí. Proto se používají.  Pro určitá měření už ale nevyhovují a proto se používají složitější elektronické přístroje. Jsou v nich použity aktivní elektronické prvky a využívá se jejich zesilovací, spínací popřípadě zobrazovací funkce.

7 Základní elektronické měřící přístroje  Přednosti elektronických měřících přístrojů:  velká citlivost  velký kmitočtový rozsah  velký vstupní odpor  možnost měření, která klasickými měřícími přístroji nejsou vůbec proveditelná  možnost automatizace měření

8 Základní elektronické měřící přístroje  Nevýhody elektronických měřících přístrojů:  složitější obsluha a údržba  vysoká pořizovací cena

9 Základní elektronické měřící přístroje  Číslicové měřící přístroje pracují na principu diskrétního měření – měří veličiny v předem určených časových intervalech.  Číslicové měřící přístroje mají proti analogovým přístrojům mnoho výhod, avšak mají i své nevýhody.  Nemohou vždy plně nahradit analogové přístroje.

10 Základní elektronické měřící přístroje Hlavní výhody číslicových měřících přístrojů:  Velká přesnost čtení údaje, kterou lze zvětšovat bez omezení, zvětšováním počtu míst číselného údaje  Číselný údaj lze číst bez porušení přesnosti i z větší vzdálenosti a při pohledu na údaj pod různými úhly.  Na výstup číslicového měřícího přístroje lze snadno připojit zařízení pro záznam číselného údaje nebo zařízení pro zpracování a vyhodnocování výsledků měření (číslicový počítač). Číslicové údaje vyjádřené určitým kódem lze také snadno a bez porušení přenášet i na větší vzdálenost..

11 Základní elektronické měřící přístroje Hlavní nevýhody číslicových měřících přístrojů:  Jsou složitější než analogové přístroje. Jsou drahé a je u nich větší nebezpečí poruch.  Číslicové měřící přístroje s několika rozsahy mají hrubé odstupňování měřících rozsahů v poměru 1:10:100 atd. Relativní chyba měření potom může dosáhnou vysokých hodnot.

12 Základní elektronické měřící přístroje  Číslicové měřící přístroje potřebují napájení ze zdrojů elektrické energie a někdy mají tak velké příkony, že nelze použít bateriové napájení. Musí se požít napájení ze sítě, co může někdy vnášet rušivá napětí do měřeného obvodu.  Sleduje-li se větší počet přístrojů, nemůže se pozorovatel v číslicovém údaji rychle orientovat a při rychlejších změnách věřené veličiny je číslicový údaj zcela nečitelný. Několikamístný číslicový údaj může být při rychlejších změnách sledován a zpracováván jen samočinným zařízením (počítačem).

13 Základní elektronické měřící přístroje  Číslicové měřící přístroje mají hlavní význam jako součást samočinných měřících zařízení s číslicovým zpracováním a vyhodnocováním výsledků.  Pro měření pozorovatelem jsou tyto přístroje vhodné tam, kde jde o přesnější měření konstantních nebo jen pomalu se měnících hodnot měřených veličin.

14 Základní elektronické měřící přístroje Obr. 1 Základní uspořádání číslicového měřícího přístroje US – blok úpravy signálu AD - blok převodu analogového signálu na číslicový kód IJ - indikační jednotka

15  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

16 Literatura  E. Vitejček a V. Hos: Elektrické měření, SNTL Praha 1979  V. Fajt a kol.: Elektrická měření, SNTL Praha 1987  L. Bejček a kol.: Měření v elektrotechnice, FEKT VUT Brno 2003


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google