Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Užití poměru (graficky) Změna (zmenšení) velikosti úsečky v daném poměru

2 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Zmenšení úsečky v daném poměru Nejdříve si zopakujeme rozdělení úsečky v daném poměru.

3 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Rozdělení úsečky v daném poměru Příklad: Rozdělte úsečku AB v poměru 2:3. 1) Narýsujeme úsečku zadané velikosti.

4 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Rozdělení úsečky v daném poměru Příklad: Rozdělte úsečku AB v poměru 2:3. 2) U jednoho z krajních bodů úsečky sestrojíme polopřímku (libovolný ostrý úhel, ideálně o velikosti okolo 45° - např. v bodě A).

5 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Rozdělení úsečky v daném poměru Příklad: Rozdělte úsečku AB v poměru 2:3. 3) Na polopřímce, pomocném rameni, si zvolíme stupnici (většinou 1 dílek = 1 cm nebo 0,5 cm) podle kružítka či pravítka.

6 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Rozdělení úsečky v daném poměru Příklad: Rozdělte úsečku AB v poměru 2:3. 4) Naneseme takový počet dílků, na který máme danou úsečku rozdělit (2 + 3 = 5).

7 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Rozdělení úsečky v daném poměru Příklad: Rozdělte úsečku AB v poměru 2:3. 5) Poslední „díl“ spojíme s druhým krajním bodem úsečky (s bodem B).

8 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Rozdělení úsečky v daném poměru Příklad: Rozdělte úsečku AB v poměru 2:3. 6) Podíváme se, kolik dílů má mít první část rozdělené úsečky, a z tohoto dílu vedeme rovnoběžku s přímkou sestrojenou v předcházejícím bodě.

9 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Rozdělení úsečky v daném poměru Příklad: Rozdělte úsečku AB v poměru 2:3. 7) Průsečík této rovnoběžky a zadané úsečky je bod, který ji rozdělí v daném poměru.

10 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Změna úsečky v daném poměru Nyní se naučíme, jak se dá daná úsečka v daném poměru změnit. Změna může být dokonce dvojí: 1) zmenšení 2) zvětšení

11 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Změna úsečky v daném poměru - zmenšení Mějme dánu úsečku AB o velikosti 7 cm.

12 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Změna úsečky v daném poměru - zmenšení Dokázali bychom určit velikost úsečky zmenšené např. v poměru 2:3? Předpokládám, že ano a že by to bylo početně. Ale… Udělejme to!

13 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Změna úsečky v daném poměru - zmenšení Pořadí členů v poměru určuje druh změny, v našem případě zmenšení (menší ku většímu)! Příklad: Změňte úsečku  AB  =7 cm v poměru 2:3. Řešení: Úsečku zmenšujeme v poměru 2:3. Původní úsečka je tvořena třemi stejnými dílky, z nichž zmenšená úsečka obsahuje jen dva. Početně: Výslednou (zmenšenou) úsečku nelze početně určit přesně, neboť vychází s periodou. Musíme si pomoci graficky. 3 díly 2 díly

14 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Základní postup při zmenšení úsečky v poměru 2:3 je tedy dle předcházejícího snímku opět podobný jako při rozdělení úsečky na tři stejné části. Tak si jej projdeme. Sestrojíme polopřímku z krajního bodu A pod úhlem přibližně 45°. Změna úsečky v daném poměru - zmenšení Příklad: Změňte úsečku  AB  =7 cm v poměru 2:3.

15 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Změna úsečky v daném poměru - zmenšení Na polopřímce AY sestrojíme přesnou stupnici, v našem případě stačí tři stejné dílky. Příklad: Změňte úsečku  AB  =7 cm v poměru 2:3.

16 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Změna úsečky v daném poměru - zmenšení Máme tedy tři stejné dílky AZ 1, Z 1 Z 2 a Z 2 Z 3. Spojíme nyní třetí z nich Z 3 s bodem B. Příklad: Změňte úsečku  AB  =7 cm v poměru 2:3.

17 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Změna úsečky v daném poměru - zmenšení Nyní sestrojíme rovnoběžku s přímkou p procházející druhým bodem Z 2 (což plyne z prvního členu poměru 2:3). Příklad: Změňte úsečku  AB  =7 cm v poměru 2:3.

18 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Změna úsečky v daném poměru - zmenšení Příklad: Změňte úsečku  AB  =7 cm v poměru 2:3. V průsečíku rovnoběžky se zadanou úsečkou AB vznikl bod C, který je koncovým bodem zmenšené úsečky v poměru 2:3. Úkol byl splněn!

19 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Celý postup ještě jednou na jiném příkladu ! Příklad: Zmenšete úsečku  AB  =10 cm v poměru 5:7. 1) Narýsujeme úsečku zadané velikosti. 2) U jednoho z krajních bodů úsečky sestrojíme polopřímku (libovolný ostrý úhel, ideálně o velikosti okolo 45° - např. v bodě A). 3) Na polopřímce, pomocném rameni, si zvolíme stupnici (většinou 1 dílek = 1 cm nebo 0,5 cm) podle kružítka či pravítka. 4) Naneseme takový počet dílků, jako je největší číslo v poměru (v našem případě číslo 7). 5) Díl, který odpovídá zadané úsečce, spojíme s druhým krajním bodem úsečky (s bodem B) – sedmý díl. 6) Podíváme se, kolik dílů má mít nová úsečka, a z tohoto dílu vedeme rovnoběžku s přímkou sestrojenou v předcházejícím bodě – pátý díl. 7) Průsečík této rovnoběžky a zadané úsečky je bod, který je novým krajním bodem změněné (zmenšené úsečky).

20 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Zmenšení úsečky v daném poměru Příklad: Zmenšete úsečku  AB  =10 cm v poměru 5:7. 1) Narýsujeme úsečku zadané velikosti.

21 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Zmenšení úsečky v daném poměru Příklad: Zmenšete úsečku  AB  =10 cm v poměru 5:7. 2) U jednoho z krajních bodů úsečky sestrojíme polopřímku (libovolný ostrý úhel, ideálně o velikosti okolo 45° - např. v bodě A).

22 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Zmenšení úsečky v daném poměru Příklad: Zmenšete úsečku  AB  =10 cm v poměru 5:7. 3) Na polopřímce, pomocném rameni, si zvolíme stupnici (většinou 1 dílek = 1 cm nebo 0,5 cm) podle kružítka či pravítka.

23 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Zmenšení úsečky v daném poměru 4) Naneseme takový počet dílků, jako je největší číslo v poměru (v našem případě číslo 7). Příklad: Zmenšete úsečku  AB  =10 cm v poměru 5:7.

24 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Zmenšení úsečky v daném poměru 5) Díl, který odpovídá zadané úsečce, spojíme s druhým krajním bodem úsečky (s bodem B). Příklad: Zmenšete úsečku  AB  =10 cm v poměru 5:7.

25 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Zmenšení úsečky v daném poměru 6) Podíváme se, kolik dílů má mít nová úsečka, a z tohoto dílu vedeme rovnoběžku s přímkou sestrojenou v předcházejícím bodě. Příklad: Zmenšete úsečku  AB  =10 cm v poměru 5:7.

26 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Zmenšení úsečky v daném poměru 7) Průsečík této rovnoběžky a zadané úsečky je bod, který je novým krajním bodem změněné (zmenšené úsečky). Příklad: Zmenšete úsečku  AB  =10 cm v poměru 5:7.

27 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Tak a teď již přeji přesnou ruku při řešení následujících příkladů!

28 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Příklady k procvičení Příklad č. 1: Zmenšete úsečku  AB  =7 cm v poměru 3:4.

29 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Příklady k procvičení Příklad č. 2: Zmenšete úsečku  XY  =100 mm v poměru 5:9.

30 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Příklady k procvičení Příklad č. 3: Změňte úsečku  OP  =9 cm v poměru 3:8.


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google