Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tělesné sebepojetí. Základní pojmy Sebepojetí (self-concept) Tělesné sebepojetí (physical self-concept), body image Sebehodnocení, sebeúcta (self-esteem)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tělesné sebepojetí. Základní pojmy Sebepojetí (self-concept) Tělesné sebepojetí (physical self-concept), body image Sebehodnocení, sebeúcta (self-esteem)"— Transkript prezentace:

1 Tělesné sebepojetí

2 Základní pojmy Sebepojetí (self-concept) Tělesné sebepojetí (physical self-concept), body image Sebehodnocení, sebeúcta (self-esteem) Self-efficacy (sebedůvěra v činnosti)

3 Sebepojetí ovlivňuje chování: motivace selektivní vnímání vnímání okolí sebevědomí SEBEÚCTA!

4

5 Označte 1. svou skutečnou postavu 2. svou ideální postavu 3. postavu, kterou by většina osob druhého pohlaví pokládala za atraktivní

6 Pohybový program účastníky zaujme něco v nich zanechá motivuje je k další aktivitě

7 Víme: - cvičení snižuje zdravotní rizika - může být prevencí a léčbou duševních poruch, zvláště deprese a úzkosti - zvyšuje životní spokojenost…

8 Zjištěná motivace ke cvičení: 1. ZHUBNOUT nebo jinak vylepšit postavu

9 Realita „běžného“ pohybového programu 1-3krát týdně 30-60 minut cvičení střední intenzity 12 týdnů trvající intervence V ideálním případě následný kontakt po dobu 6 měsíců

10 Výsledky, které můžeme očekávat: Ze zdravotního hlediska významné, ale malé změny kondice a tělesného složení. Minimální snížení hmotnosti. U dobře vedeného programu: „lepší pocit z vlastního tělesného já“ ZLEPŠENÍ TĚLESNÉHO SEBEPOJETÍ

11 Jak můžeme změny měřit? Dotazník tělesného sebepojetí (Physical Self-Perception Profile-PSPP) Fox a Corbin, 1989 Vytvořen pro hodnocení účinnosti pohybových programů na zlepšení tělesného sebepojetí a sebeúcty.

12 Konstrukce PSPP - vychází z metodologie Harterové (1985) identifikace subdomén self pomocí dotazníku s otevřenými odpověďmi konstrukce krátkých subškál vyhýbá se položkám se vztahem ke specifické situaci  svoboda v definování obsahu položky  zvyšuje pravděpodobnost obsahové validity

13 Škály PSPP – subjektivně vnímaná: 1. sportovní kompetence (percepce sportovních schopností, schopností učit se sportovním dovednostem a jistoty ve sportovním prostředí)

14 2. fyzická kondice (percepce úrovně fyzické kondice, vytrvalosti a zdatnosti, schopnosti vydržet cvičit a jistoty v posilovně a cvičebním prostředí obecně)

15 3. tělesná atraktivita (vnímaná atraktivita postavy nebo tělesné stavby, schopnost udržet si atraktivní tělo a jistota týkající se vzhledu)

16 4. fyzická síla (vnímaná síla, vývoj svalstva a jistota v situacích vyžadujících sílu)

17 5. fyzická sebeúcta (obecné pocity štěstí, satisfakce, hrdosti, respektu a jistoty v tělesném sebepojetí).

18 Průměrný profil ženy, studentky FTVS, prům. věk 23,5 SPORT 17,7 COND 18,1 STR 15,9 BODY 15,0 PSW 16,2 SPORTIMP 6,2 CONDIMP 6,2 STRIMP 5,2 BODYIMP 5,8

19 Zlepšení sebepojetí není automatickým výsledkem cvičebního programu Nemusí nastat u programů zaměřených na: - zlepšení výkonnosti - soutěžení

20 Mechanismus změny? Fyziologické změny – nepotvrzeno Psychosociální mechanismy: - zlepšení vnímané kompetence - zlepšení vnímání vzhledu - zvýšení pocitu autonomie a kontroly nad vlastním tělem - pocit sounáležitosti a vlastní významnosti získaný kontaktem s lidmi ve skupině - zlepšení sebeakceptace

21

22 Závěr Vhodně zvolenou pohybovou intervencí lze změnit pohled lidí na sebe sama. Současný stav poznání nám dovoluje tyto změny měřit, ale jejich příčiny nejsou zcela objasněny. Pro klinickou praxi jsou důležité především poznatky o vztahu mezi tělesným sebepojetím a duševním zdravím.

23 Literatura Fialová, L. Body image jako součást sebepojetí člověka. Karolinum: Praha, 2001 Grogan, S. Body Image: Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Grada: Praha, 2000 Tomešová, E. Mezikulturní převod a validizace Profilu tělesného sebehodnocení. Disertační práce, FTVS UK, 2005


Stáhnout ppt "Tělesné sebepojetí. Základní pojmy Sebepojetí (self-concept) Tělesné sebepojetí (physical self-concept), body image Sebehodnocení, sebeúcta (self-esteem)"

Podobné prezentace


Reklamy Google