Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AEM – význam a vliv krajských energetických koncepcí.. ENVIROS s.r.o. Vladimíra Henelová a kol. ÚEK - územní interpretace Státní energetické koncepce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AEM – význam a vliv krajských energetických koncepcí.. ENVIROS s.r.o. Vladimíra Henelová a kol. ÚEK - územní interpretace Státní energetické koncepce."— Transkript prezentace:

1

2 AEM – význam a vliv krajských energetických koncepcí.. ENVIROS s.r.o. Vladimíra Henelová a kol. ÚEK - územní interpretace Státní energetické koncepce

3 Obsah prezentace Aktivity MPO v analýze SEK a ÚEK Analýza bilančních výstupů Cíle a priority v stanovené v SEK (jejich kvantifikace) Interpretace ukazatelů na úrovni kraje Dostupnost regionálních údajů Význam statistických analýz

4 Analýzy pro MPO Cíle státní energetické koncepce, jejich indikátory a jejich kvantifikace Podklad pro kvantifikaci – tvorba HDP, „Zelený scénář“ Porovnatelnost bilancí – struktura paliv a odvětví, názvosloví Regionální členění HDP Slučitelnost bilancí a tvorba indikátorů na úrovni kraje

5 Cíle státu v energetickém hospodářství Maximalizace energetické efektivnosti  využití energetických zdrojů při výrobě energie vč. OZE  technologických procesů  spotřebičů energie (úspory elektřiny)  rozvodných energetických soustav Maximalizace úspor tepla Zajištění vhodného poměru spotřeby PEZ  podpora výroby energie z OZE  maximalizace využití domácích energetických zdrojů  optimalizace využití jaderné energie 1. 2.

6 Cíle státu v energetickém hospodářství Zajištění maximální šetrnosti vůči životnímu prostředí  minimalizace emisí znečišťujících látek  minimalizace emisí skleníkových plynů  minimalizace ekologického zatížení budoucích generací  minimalizace ekologického zatížení z minulých let Dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství  vytvoření vysoce konkurenčního prostředí s cílem minimalizace cenové hladiny všech druhů energie  optimalizace zálohování zdrojů tepla a jiné energie  vytvoření předpokladů pro operativní volbu dodavatele energie  vytvoření takových dopravních cest energie, které umožňují operativní změnu dodavatele energie v případě výpadku dodávky 3. 4.

7 Hlavní indikátory Energetická náročnost tvorby HDP a její vývoj Elektroenergetická náročnost tvorby HDP a její vývoj Podíl elektřiny z OZE na brutto spotřebě elektrické energie Podíl OZE na spotřebě celkem Palivový mix – zajištění výše a struktury primárních energetických zdrojů Splnění závazných emisních stropů Dodržení závazků z Kjóta

8 Kompatibilita bilancí Pojmosloví Spotřeba prvotních energetických zdrojů Spotřeba a výroba elektřiny a tepla Spotřeba paliv a energie pro konečnou spotřebu Vstupní údaje pro zpracování bilancí a jejich zdroje, stabilita zdroje dat Podrobnost členění spotřeby – paliva a energie, sektory, struktura obnovitelných zdrojů Výhledový stav ve vybrané variantě – cílové roky prognózy

9 Dostupnost souvisejících dat Demografické údaje a jejich prognóza HDP – statistika a výhled, disponibilita v krajích Vstupní data pro modelové výpočty – způsob výpočtu emisních bilancí – metody výpočtů Zpětná vazba pro stanovení cílů v SEK Kvantifikace a její vyhodnocování Prostředek pro vyhodnocení účinnosti nástrojů SEK

10 Přínosy analýz pro MPO Zpětná vazba pro stanovení cílů v SEK Kvantifikace cílů – nezbytnost dosažení mezinárodních závazků Pro komparativní práce a reporting Pro vyhodnocení účinnosti nástrojů na podporu realizace SEK – legislativních, programových, finančních, administrativních, atd.

11 Děkuji za pozornost vladimira.henelova@enviros.cz


Stáhnout ppt "AEM – význam a vliv krajských energetických koncepcí.. ENVIROS s.r.o. Vladimíra Henelová a kol. ÚEK - územní interpretace Státní energetické koncepce."

Podobné prezentace


Reklamy Google