Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENERGETIKA A STÁT – NÁSTROJE STÁTU A JEJICH VYUŽITÍ Jan Mládek Energy Business Breakfast 8. října 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENERGETIKA A STÁT – NÁSTROJE STÁTU A JEJICH VYUŽITÍ Jan Mládek Energy Business Breakfast 8. října 2004."— Transkript prezentace:

1 ENERGETIKA A STÁT – NÁSTROJE STÁTU A JEJICH VYUŽITÍ Jan Mládek Energy Business Breakfast 8. října 2004

2 Využívání energetických zdrojů – hybná síla hospodářského růstu energetika má mimořádný vliv na  míru společenského a hospodářského rozvoje  jeho směřování  a v neposlední řadě svými důsledky ovlivňuje podmínky života společnosti  její cena má charakter daní – každý jí platí

3 Angažmá státu v energetice je vysoké ale stát nepodniká zásadními nástroji jsou  energetická politika  legislativa  regulace  vlastnictví (charakter vlastnictví a důvody vlastnictví)

4 Evropský kontext energetiky nesoběstačnost Evropy v primárních energetických zdrojích – jeden ze zásadních vstupů formujících evropskou vizi v energetice a uspokojování energetických potřeb - nerovnováha zdrojů a spotřeby otevření trhů Evropská energetická charta a směrnice 96/92/EC a 98/30/EC novely směrnic 2003/54/EC a 2003/55/EC - orientace na zákazníka

5 Evropská energetická vize – jaká vlastně je? bude rozvoj energetiky  poplatný nezbytnému růstu ekonomiky  nebo bude řízen nutností ochránit životní prostředí  nebo jej primárně ovlivní požadavky na bezpečnost a spolehlivost dodávek ?  vytvoří evropské státy „evropské“ řešení nebo budou existovat řešení založená na lokálních podmínkách?

6 Česká energetická koncepce státní energetická koncepce (jejíž zpracování ukládá zákon) je nástrojem, který v krátkodobém až střednědobém horizontu:  dává na vědomí občanům, jakým způsobem stát garantuje dosažení kvality a stability v uspokojování jejich energetických potřeb a  podnikatelskou sféru informuje, jakým způsobem hodlá nakládat se statky mu svěřenými – tedy zejména se životním prostředím a možnostmi exploatace přírodních zdrojů (včetně zahlazení následků jejich exploatace), a to v rámci pravidel, která vycházejí z pravidel volného obchodu s energiemi a energetickými zdroji v rámci EU

7 Co má vliv na formování energetické koncepce  ČR je součástí EU a tedy jednotného hospodářského prostoru s jednotnými pravidly a jakákoliv v EU nerespektovatelná ochranářská opatření cokoliv zvýhodňující (a tedy jiné diskriminující) jsou nepřijatelná  zásadním subjektem ochrany ze strany státu je občan a jeho životní a společenské prostředí – občanu jako spotřebiteli musí být umožněna maximální (až absolutní) svoboda volby a musí být chráněn v případě, kdy jakákoliv dodávka produktu či služby má síťový – tedy obvykle monopolní – charakter  uspokojování energetických potřeb a míra jejich komfortu nesmí být v rozporu s ochranou životního prostředí a nesmí zatěžovat budoucí generace V zásadě stát rovněž definuje nutný rozsah veřejné služby a nezbytnou (konsensuálně v Evropě přijatou) množstevní a časovou dotaci (tedy konkurenční ochranu) využívání obnovitelných zdrojů energie

8 Cíle státní energetické koncepce  maximalizace efektivnosti  zajištění vhodného poměru spotřeby prvotních energetických zdrojů  zajištění maximální šetrnosti vůči životnímu prostředí  dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství Soubor nástrojů pro zajištění cílů státní energetické koncepce  legislativní opatření  státní programy podpory a útlumu  dlouhodobé výhledy a koncepce  analytické, mediální a další opatření

9 Hospodářská politika a energetika úzké provázání, nutnost společného chápání a hledání synergií – netýká se jen energetické politiky, ale obecně všech oborových politik a koncepcí důkazem je závaznost regionálních energetických koncepcí – a to po jejich zapracování do regionálních územních plánů Konečným cílem jak hospodářské tak energetické politiky musí být optimální uspokojení potřeb občana – výše tohoto optima však není definována

10 Česká legislativa vychází z evropských směrnic zákon č. 458/2000 Sb. jeho novela prošla druhým čtením zásady – co ze zákona vyplývá, čím je motivován  bezpečná dodávka energie za reálnou cenu je jedním ze základních občanských práv pro obyvatele EU  posílení práv konečného spotřebitele  kompatibilita s novými evropskými směrnicemi  snahou odstranit některé nedostatky zákona

11 Nejdůležitější změny v energetickém zákoně  rozdělení obchodu s energií a energetických dopravních cest (drátů, trubek,…)  zvýšení povinností dodavatele vůči spotřebiteli  povinnosti výrobců z oblasti informací pro zákazníky  ale i posílení pravomocí státních regulačních úřadů ERÚ a MPO nejzásadnější změna je však otevření energetického trhu pro evropské dodavatele – toto je velká výzva jak pro spotřebitele, tak i pro současné dominantní dodavatele

12 Zákon o OZE Neprošel zatím do druhého čtení  není zřejmé jaká varianta bude schválena – existují zatím dvě vládní a „jedna“ poslanecká varianta  v případě, že tento zákon nebude PČR schválen, nejedná se o zásadní problém, energetický zákon obsahuje zásady podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

13 Regulace nezávislý nástroj ochrany zákazníka tam, kde nelze konkurencí eliminovat přirozený monopol – tedy v síťových službách  u nás Energetický regulační úřad  z původně z cenové regulace a ochrany zákazníka do „mocného úřadu“ ovlivňujícího celý energetický sektor  liberalizace trhu pak jako jeden z omezujících tlaků na regulaci

14 Stát a vlastnictví stát při chápání strategického významu považuje za rozumné vlastnit důležitou energetickou infrastrukturu – nadřazenou přenosovou síť velmi vysokého napětí vlastnictví ČEZu – nejedná se o trvalý stav více možností privatizace – nejde o aktuální problém, důležitý je rozvoj společnosti a její stabilizace jako významného středoevropského hráče

15 Nová dimenze energetiky – nové otázky  bezpečnost a spolehlivost dodávek a její zajištění v řetězci výroba – transport – spotřeba – jaké přidané investice to vyvolá  bude stát investorem, budou existovat investiční pobídky?  nové energetické daně, evropská harmonizace  nalezení optimálního času a konsensu pro investice do nových elektráren – cesta k plynulému zásobování elektřinou a vyhnutí se cenovým šokům nebo kalifornskému scénáři  rozumné snížení regulačních prvků v energetice, regulaci směřovat na ochranu zákazníka

16 Budoucnost české energetiky  energetický komfort pro zákazníky  konsensus s obyvatelstvem v přístupu k energetice a poskytování energetických služeb  vyvážený mix energetických zdrojů, důraz na domácí zdroje, energetická soběstačnost a podmínky pro export energetických služeb


Stáhnout ppt "ENERGETIKA A STÁT – NÁSTROJE STÁTU A JEJICH VYUŽITÍ Jan Mládek Energy Business Breakfast 8. října 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google