Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství BUDOUCNOST ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN XXII. Seminář energetiků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství BUDOUCNOST ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN XXII. Seminář energetiků."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství BUDOUCNOST ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN XXII. Seminář energetiků Hotel Jelenovská Leden 2012 PROCES AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN

2 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Základní východiska energetické politiky Maximální bezpečnost dodávek a spolehlivost zdrojů Podpora udržitelné energetiky a materiálového hospodářství Doporučení EU směrem k využívání domácích zdrojů Energetika vyžaduje zásadní změny už v nejbližších letech

3 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Složení primárních zdrojů dnes

4 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Platná státní energetická koncepce

5 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Aktualizace Státní energetické koncepce Zásadní změna přístupu Výběr scénáře budoucnosti podle: dopadu na HDP vlivu na konkurenceschopnost energetické bezpečnosti, a respektive dalších aspektů Vládě návrh aktualizace Státní energetické koncepce byl předložen na konci roku 2011

6 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Výroba elektřiny

7 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Severská výzva konkurenceschopnosti Finsko: příklon k jádru Švédsko: 50 / 50 jádro, voda Dánsko: mix domácích zdrojů Norsko: 100 % voda Odhadovaný vývoj cen elektřiny, základní zatížení v severských zemích a zbytku EU Severské země Ceny elektřiny 2010 [€ / MWh]

8 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Výhledy využití domácích nerostných surovin Mil. tun Hnědé uhlí: těžba dle platné SEK Hnědé uhlí: těžba dle platné legislativy Domácí suroviny Hnědé uhlí Černé uhlí Uran

9 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Scénáře budoucnosti Vyhodnotili jsme dva scénáře A2 a G5 Scénáře předpokládaného vývoje energetiky: podrobná strategie do roku 2040 strategická vize do roku 2060 Scénáře počítají s různorodým vývojem budoucnosti, nespoléhají na lineární vývoj

10 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Scénáře budoucnosti Výstupy ze scénáře „A2“ s využitím části zásob HU i za územními ekologickými limity po roce 2035

11 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Scénáře budoucnosti Výstupy ze scénáře „A2“ s využitím části zásob HU i za územními ekologickými limity po roce 2035

12 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Scénáře budoucnosti Výstupy ze scénáře „A2“ s využitím části zásob HU i za územními ekologickými limity po roce 2035

13 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Scénáře budoucnosti Výstupy ze scénáře „G5“ – „klimatický MŽP“ bez využití zásob HU za územními ekologickými limity

14 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Scénáře budoucnosti Výstupy ze scénáře „G5“ – „klimatický MŽP“ bez využití zásob HU za územními ekologickými limity

15 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Scénáře budoucnosti Výstupy ze scénáře „G5“ – „klimatický MŽP“ bez využití zásob HU za územními ekologickými limity

16 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Proč je nutno aktualizovat SEK? Výchozí předpoklady SEK z roku 2004 byly potvrzené v posledním vyhodnocení z ledna 2011 Musíme naplňovat závazky ČR v rámci EU a mezinárodních organizací v oblasti energetiky a klimatu Je nutno zapracovat nové skutečnosti z oblastí změny klimatu, energetické bezpečnosti, řešení krizových stavů a dalších oblastí jako vzdělávání v energetice, smart grids apod.

17 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Aktualizace Státní energetické koncepce Prodloužení vize do roku 2060 Zásadní změna přístupu Výběr scénáře budoucnosti podle: dopadu na HDP vlivu na konkurenceschopnost energetické bezpečnosti a dalších aspektů

18 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Dopad OZE na fungování trhu s elektřinou v ČR Rychlý nárůst podílu OZE na celkové výrobě elektřiny v posledních letech Dosavadní model odvětví elektroenergetiky vychází z následujících pravidel pro jeho jednotlivé segmenty: Přenos a distribuce – přirozený monopol Obchod a výroba – trh s elektřinou, pravidla fungování trhu K urychlenému rozvoji OZE dochází díky výraznému zvýšení podpory výroby elektřiny z těchto zdrojů

19 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Dopad OZE na fungování trhu s elektřinou v ČR Podpora OZE jako „regulační opatření“ začíná významně ovlivňovat soutěž - dochází k narušení podmínek konkurence ve výrobě a tím k celkové distorzi trhu Trh postupně přestává být funkční Je potřebná koncepční změna stávajícího modelu Česká republika je si tohoto vývoje vědoma a je připravena se podílet na potřebných změnách

20 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR Rada byla ustavena vládou v březnu 2011 jako stálý poradní orgán vlády pro otázky surovinové a energetické politiky státu Rada má 29 členů Předsedou Rady je ministr průmyslu a obchodu, 1. místopředsedou je ministr životního prostředí Činnost Rady zabezpečuje sekretariát Rady, který je organizační součástí Ministerstva průmyslu a obchodu.

21 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Současný stav přípravy aktualizace SEK září 2011 - 1. návrh aktualizace SEK předložen do Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii zapracovány připomínky členů Rady, na kterých se shodly jednotlivé odborné pracovní skupiny říjen 2011 – upravený návrh projednala Rada listopad 2011 – meziresortní připomínkové řízení prosinec 2011 – předložení Vládě k projednání

22 Ing Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Co je smyslem aktualizace SEK? Potřeba vytvořit aktuální strategický dokument, který predikuje možný dlouhodobý vývoj v oblasti energetiky a tím poskytuje podnikatelským subjektům, ale také široké veřejnosti prostor zdokonalit své rozhodovací procesy Hlavním smyslem je zejména zajištění energetické soběstačnosti a konkurenceschopnosti České republiky ve světě

23 Ing. Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství BUDOUCNOST ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Jan Pokorný vedoucí oddělení teplárenství BUDOUCNOST ENERGETICKÉ KONCEPCE V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN XXII. Seminář energetiků."

Podobné prezentace


Reklamy Google