Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 11 Nová energetická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 11 Nová energetická."— Transkript prezentace:

1 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 11 Nová energetická koncepce Výhledy a strategie rozvoje energetiky ČR do roku 2040. XXV. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ 21. 1. 2015 Valašské klobouky

2 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 2 Dlouhá cesta ASEK Červen 2012: dokončení pětileté práce první a druhé „Pačesovy komise“. Dvouměsíční připomínkové řízení v Radě vlády a mezirezortním řízení. 8. listopadu 2012 vláda schválila základní koncepční záměry dokumentu => postoupení do procesu SEA (usnesení č. 803). V rámci procesu SEA vypořádáno přes tisíc připomínek – proběhlo veřejné projednávání a mezistátní projednávání. 30. října 2013 přijala vláda informaci o průběhu procesu SEA na SEK a uložila materiál předložit vládě s doprovodnými dokumenty. Dopracovány analytické materiály Ekonomická analýza návrhu ASEK a Možné scénáře vývoje české energetiky. 1. července 2014 vydáno kladné stanovisko SEA. Listopad 2014 – mezirezortní připomínkové řízení, 1. prosince – jednání RHSD. Pondělí 22. prosince 2014 – projednání dokumentu ASEK vládou ČR.

3 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 3 Konec cesty v dohledu? Pondělí 22. prosince 2014 – projednání dokumentu ASEK vládou ČR => odklad projednání dokumentu ASEK vládou na druhou polovinu února 2015. Související vyjasnění dvou problematik – Územních ekologických limitů a rozvoje jaderné energetiky v ČR. Možné scénáře prolomení/zachování ÚEL – Surovinová politika ČR – bude projednána v RHSD (2. února) a následně přeložena do vlády (do 30. března). MPO a MF vytvořilo materiál „Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR“ – aktuálně v mezirezortním řízení, následně předložení vládě.

4 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 4 Vnější a vnitřní podmínky Vnější podmínky ovlivňující český energetický sektor Globální soutěžení o zdroje energie - potřeby versus zdroje Liberalizace trhů - přemístění zdrojů, diverzifikace zásobování Energetická a klimatická politika EU - emise, účinnost, úspory Technologický rozvoj - OZE, řízení sítí, IT, elektromobilita Vnitřní podmínky ovlivňující český energetický sektor Spolehlivost dodávek energie pro bezpečnost a ochranu obyvatel Požadavky na obnovu stárnoucí infrastruktury a výroby Významná role a tradice energetiky - know-how Dominantní role průmyslu v domácí ekonomice Geografická poloha vhodná pro tranzit všech síťových komodit

5 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 5 Konsekvence pro tvorbu české energetické strategie a vlastní koncepce Potřeba jasného dlouhodobého státního zadání pro rozvoj energetiky, včetně zvýšené angažovanosti státu na realizaci SEK. Strategie musí vycházet z národní SWOT analýzy, národních komparativních výhod a potřeb domácího hospodářství. Díky vysoké míře nejistoty je třeba vnímat možné varianty vývoje, předpoklady jejich realizace a možné důsledky. Klíčové je nastavit vhodné a stabilní podnikatelské klima pro investory a soustavně hájit zvolené směřování české energetiky na bilaterální i na evropské úrovni.

6 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 6 Metodika tvorby a realizace SEK 1.fáze Analýza stávajícího energetického systému. Stanovení hlavních trendů vývoje energetiky. Rozbor vnějších a vnitřních podmínek ovlivňujících českou energetiku. 2. fáze Definování státní zadání pro oblast energetiky. Určení vrcholových strategických cílů pro celý energetický sektor. dílčí rozvojové strategie jednotlivých oblastí sektoru energetiky. 3. fáze Energetické modelování => tvorba vnitřně konzistentních scénářů. Model domácností – bilanční model – makroekonomický model. Vymezení cílových koridorů pro rok 2040. 4. fáze Identifikace a vymezení dostupných nástrojů k realizaci koncepce. Určení subjektů disponujících danými nástroji. Konkretizace termínů legislativních i nelegislativních úkolů. 3 vrcholové cíle + 5 strategických priorit + vize rozvoje v 9 klíčových oblastech koridorové vymezení cílů + identifikace nástrojů

7 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 7 Vrcholové strategické cíle ASEK Bezpečnost Udržitelnost Konkurenceschopnost Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální přijatelnost nákladů na energie pro domácnosti Udržitelnost Zátěž pro životní prostředí Udržitelnost dodávek primárních zdrojů Financování energetického systému Lidské zdroje

8 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 8 Strategické priority pro energetiku I. Vyvážený energetický mix/transformace energetického průmyslu Dekarbonizace Přiměřenost výroby - včetně strategických zásob Diverzifikace - vyvážený energetický mix II. Úspory energie a účinnost III. Rozvoj infrastruktury Integrace elektřiny, plynu a ropy - cílový model Posílení infrastruktury Inteligentní sítě na distribuční a přenosové úrovni IV. Výzkum v oblasti energetiky a průmyslu, lidské zdroje V. Energetická bezpečnost - rezervy, pohotovost

9 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 9 Koncepce rozvoje významných oblastí energetiky a souvisejících oblastí Elektroenergetika Plynárenství Zpracování ropy Teplárenství Doprava Energetická účinnost Výzkum, vývoj, inovace a školství Energetická strojírenství Vnější energetická politika Pro všech devět významných oblastí specifikovány: Vize Hlavní cíle Dílčí cíle a jejich specifikace v jednotlivých oblastech

10 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 10 Cílové koridory pro rok 2040 Primární energetické zdroje Jaderné palivo25 - 33 % Tuhá fosilní paliva11 - 17 % Plynná paliva18 - 25 % Kapalná paliva14 - 17 % Obnovitelné a druhotné zdroje17 - 22 % Hrubá výroba elektřiny Jaderné palivo46 - 58 % Obnovitelné a druhotné zdroje18 - 25 % Zemní plyn 5 - 15 % Černé a hnědé uhlí11 - 21 %

11 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 11

12 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 12 Příležitost a ohrožení České energetiky

13 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 13 Scénáře tuzemské netto spotřeby elektřiny

14 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 14 Předpokládaný ekonomický vývoj

15 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 15 Spotřeba elektřiny na obyvatele

16 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 16 Bilance vývoje výroby a spotřeby elektřiny

17 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 17 Bilance vývoje výroby a spotřeby elektřiny

18 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 18 Vývoj přiměřenosti výrobních kapacit Leden 19:00, rok 2020 Leden 19:00, rok 2025 Zdroj: ENTSO-E (červen 2014) – scénář B, leden 19:00

19 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 19 Důraz na energetické úspory Doprava Obyvatelstvo Obchod a služby Železo a ocel Chemický Sklo a keramika Strojírenství Snaha o pokrytí ekonomického růstu z energetických úspor

20 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 20 Předpokládaný vývoj ceny silové elektřiny

21 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 21 Cena elektřiny pro konečného zákazníka

22 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 22 Prognózovaný vývoj emisí CO2

23 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 23 Náklady na jednotlivé zdroje elektřiny Zdroj: Projected Costs of Generating Electricity (IEA, 2010 )

24 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 24 Energy storage

25 Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 25 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Tomáš Smejkal Vedoucí oddělení strategie AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČR; VÝHLEDY A STRATEGIE ROZVOJE ENERGETIKY ČR. 11 Nová energetická."

Podobné prezentace


Reklamy Google