Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová energetická koncepce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová energetická koncepce"— Transkript prezentace:

1 Nová energetická koncepce
Výhledy a strategie rozvoje energetiky ČR do roku 2040. XXV. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Valašské klobouky

2 Dlouhá cesta ASEK Červen 2012: dokončení pětileté práce první a druhé „Pačesovy komise“. Dvouměsíční připomínkové řízení v Radě vlády a mezirezortním řízení. 8. listopadu 2012 vláda schválila základní koncepční záměry dokumentu => postoupení do procesu SEA (usnesení č. 803). V rámci procesu SEA vypořádáno přes tisíc připomínek – proběhlo veřejné projednávání a mezistátní projednávání. 30. října 2013 přijala vláda informaci o průběhu procesu SEA na SEK a uložila materiál předložit vládě s doprovodnými dokumenty. Dopracovány analytické materiály Ekonomická analýza návrhu ASEK a Možné scénáře vývoje české energetiky. 1. července 2014 vydáno kladné stanovisko SEA. Listopad 2014 – mezirezortní připomínkové řízení, 1. prosince – jednání RHSD. Pondělí 22. prosince 2014 – projednání dokumentu ASEK vládou ČR.

3 Konec cesty v dohledu? Pondělí 22. prosince 2014 – projednání dokumentu ASEK vládou ČR => odklad projednání dokumentu ASEK vládou na druhou polovinu února 2015. Související vyjasnění dvou problematik – Územních ekologických limitů a rozvoje jaderné energetiky v ČR. Možné scénáře prolomení/zachování ÚEL – Surovinová politika ČR – bude projednána v RHSD (2. února) a následně přeložena do vlády (do 30. března). MPO a MF vytvořilo materiál „Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR“ – aktuálně v mezirezortním řízení, následně předložení vládě.

4 Vnější a vnitřní podmínky
Vnější podmínky ovlivňující český energetický sektor Globální soutěžení o zdroje energie - potřeby versus zdroje Liberalizace trhů - přemístění zdrojů, diverzifikace zásobování Energetická a klimatická politika EU - emise, účinnost, úspory Technologický rozvoj - OZE, řízení sítí, IT, elektromobilita Vnitřní podmínky ovlivňující český energetický sektor Spolehlivost dodávek energie pro bezpečnost a ochranu obyvatel Požadavky na obnovu stárnoucí infrastruktury a výroby Významná role a tradice energetiky - know-how Dominantní role průmyslu v domácí ekonomice Geografická poloha vhodná pro tranzit všech síťových komodit

5 Konsekvence pro tvorbu české energetické strategie a vlastní koncepce
Potřeba jasného dlouhodobého státního zadání pro rozvoj energetiky, včetně zvýšené angažovanosti státu na realizaci SEK. Strategie musí vycházet z národní SWOT analýzy, národních komparativních výhod a potřeb domácího hospodářství. Díky vysoké míře nejistoty je třeba vnímat možné varianty vývoje, předpoklady jejich realizace a možné důsledky. Klíčové je nastavit vhodné a stabilní podnikatelské klima pro investory a soustavně hájit zvolené směřování české energetiky na bilaterální i na evropské úrovni.

6 Metodika tvorby a realizace SEK
1.fáze Analýza stávajícího energetického systému. Stanovení hlavních trendů vývoje energetiky. Rozbor vnějších a vnitřních podmínek ovlivňujících českou energetiku. 2. fáze Definování státní zadání pro oblast energetiky. Určení vrcholových strategických cílů pro celý energetický sektor. dílčí rozvojové strategie jednotlivých oblastí sektoru energetiky. 3. fáze Energetické modelování => tvorba vnitřně konzistentních scénářů. Model domácností – bilanční model – makroekonomický model. Vymezení cílových koridorů pro rok 2040. 4. fáze Identifikace a vymezení dostupných nástrojů k realizaci koncepce. Určení subjektů disponujících danými nástroji. Konkretizace termínů legislativních i nelegislativních úkolů. 3 vrcholové cíle + 5 strategických priorit + vize rozvoje v 9 klíčových oblastech koridorové vymezení cílů + identifikace nástrojů

7 Vrcholové strategické cíle ASEK
Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Bezpečnost Konkurenceschopnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální přijatelnost nákladů na energie pro domácnosti Udržitelnost Konkurenceschopnost Udržitelnost Zátěž pro životní prostředí Udržitelnost dodávek primárních zdrojů Financování energetického systému Lidské zdroje

8 Strategické priority pro energetiku
I. Vyvážený energetický mix/transformace energetického průmyslu Dekarbonizace Přiměřenost výroby - včetně strategických zásob Diverzifikace - vyvážený energetický mix II. Úspory energie a účinnost III. Rozvoj infrastruktury Integrace elektřiny, plynu a ropy - cílový model Posílení infrastruktury Inteligentní sítě na distribuční a přenosové úrovni IV. Výzkum v oblasti energetiky a průmyslu, lidské zdroje V. Energetická bezpečnost - rezervy, pohotovost

9 Koncepce rozvoje významných oblastí energetiky a souvisejících oblastí
Elektroenergetika Plynárenství Zpracování ropy Teplárenství Doprava Energetická účinnost Výzkum, vývoj, inovace a školství Energetická strojírenství Vnější energetická politika Pro všech devět významných oblastí specifikovány: Vize Hlavní cíle Dílčí cíle a jejich specifikace v jednotlivých oblastech

10 Cílové koridory pro rok 2040
Primární energetické zdroje Jaderné palivo % Tuhá fosilní paliva % Plynná paliva % Kapalná paliva % Obnovitelné a druhotné zdroje % Hrubá výroba elektřiny Jaderné palivo % Obnovitelné a druhotné zdroje % Zemní plyn % Černé a hnědé uhlí %

11

12 Příležitost a ohrožení České energetiky

13 Scénáře tuzemské netto spotřeby elektřiny
Referenční: průměrný růst HDP ve stálých cenách roku 2005 mezi lety 2012 až 2040 o velikosti 1,92 %. snížení elektroenergetické náročnosti mezi lety 2012 až 2040 o velikosti 31,7 %. vývoj elektromobility podle referenčního scénáře EGÚ Brno.

14 Předpokládaný ekonomický vývoj

15 Spotřeba elektřiny na obyvatele

16 Bilance vývoje výroby a spotřeby elektřiny

17 Bilance vývoje výroby a spotřeby elektřiny

18 Vývoj přiměřenosti výrobních kapacit
Leden 19:00, rok 2020 Leden 19:00, rok 2025 Podíl Remaining Capacity minus Adequacy Reference Margin na Reliably Available Capacity per country. Remaining Capacity = dostupná kapacita (Reliable Available Capacity) – zatížení (Load). Adequacy Reference Margin = kapacita, která by měla být vždy dostupná Zdroj: ENTSO-E (červen 2014) – scénář B, leden 19:00

19 Důraz na energetické úspory
Snaha o pokrytí ekonomického růstu z energetických úspor Obyvatelstvo Obyvatelstvo Doprava Sklo a keramika Strojírenství Sklo a keramika Chemický Železo a ocel Chemický Železo a ocel Obchod a služby Obchod a služby

20 Předpokládaný vývoj ceny silové elektřiny

21 Cena elektřiny pro konečného zákazníka

22 Prognózovaný vývoj emisí CO2

23 Náklady na jednotlivé zdroje elektřiny
Zdroj: Projected Costs of Generating Electricity (IEA, 2010)

24 Energy storage

25 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Nová energetická koncepce"

Podobné prezentace


Reklamy Google