Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ - strukturální fondy EU 2007 – 13 a Hodnocení VaV a jeho výsledků 2006 Dr. Marek Blažka Sekretář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ - strukturální fondy EU 2007 – 13 a Hodnocení VaV a jeho výsledků 2006 Dr. Marek Blažka Sekretář."— Transkript prezentace:

1 Návrh operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ - strukturální fondy EU 2007 – 13 a Hodnocení VaV a jeho výsledků 2006 Dr. Marek Blažka Sekretář Rady pro VaV a sekční ředitel Úřadu vlády ČR Vedoucí PS Inovace a znalostní ekonomika, člen ŘKV (RVŠ 18.5.2006)

2 Hodnocení VaV a jeho výsledků 2006 1.Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2006 se zabývá pouze tím, jak co nejlépe využít údaje shromážděné v letech 2001-2006 (resp. u RIV do 5.9.2006) – v letošním roce nelze hodnotit podle údajů, které nejsou k dispozici. 2.Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2007, kde budou moci být využity i údaje, které budou získány v příštím roce. Zásadní podmínkou změn r. 2007 je, že nevyžadují změny právních předpisů, zejm. zákona č. 130/2002 Sb. (nelze tedy zahrnout např. údaje o prostředcích získaných z projektů EU atd.). Budou zřejmě zahrnuty výdaje na spolupříjemce. 3.Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2008 (popř. 2009 – po nabytí účinnosti novely zákona č. 130/2002 Sb.) teprve budou provedeny zásadní změny jak co se týká získávaných údajů nad rámec současného stavu, tak co se týká způsobu poskytování institucionální podpory VaV.

3 Využití strukturálních fondů EU 2007- 2013 ve výzkumu, vývoji a inovacích Připravují se tři vzájemně provázané operační programy na roky 2007-13: –OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (s částí RLZ pro VaV = cca 1 mld. Kč/r), zdroj: ESF, řídící orgán = MŠMT –OP Výzkum a vývoj pro inovace (cca 10,0 mld. Kč/r) zdroj: ERDF, řídící orgán = MŠMT –OP Podnikání a inovace (s částí průmyslového VaV = cca 1,9 mld. Kč/r) zdroj: ERDF, řídící orgán = MPO Vzdělá- vání Cílený výzkum Aplikovaný výzkum Neprůmyslový výzkum (zdravotnictví aj.) Vývoj mimo průmysl Inovace mimo průmysl Průmyslový výzkumPrůmyslový vývoj Průmyslové inovace vč. řízení Podnikání Opatření LZ pro VaVOpatření LZ pro podnikání OP VzděláváníOP Výzkum a vývoj pro inovaceOP Podnikání a inovace

4 Vazby tří OP – VaVpI, VK, a PI k 12.5.2006 (1) 1) Např. nanotechnologie, genové technologie aj. (viz DZSV) OP VaVpI: P1 Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje zájem mladých o studium popularizace VaV inovující nové MSP info o zavádění inovací, poradenství výrobky z tech. platformy klastry, póly excelence výzkumně vyřešený cíl tech. platformy manažersky a jinak vzdělaní pracovníci nárůst počtu absolventů pro VaV, inovace a podnikání zavádění nových postupů atd. ve zdravotnictví, zemědělství, ŽP, security apod. horizontální mobilita založení výzkumného týmu, podpora mladých zapojení do EVP, mezinárodní spolupráce zvýšení kvality VaV info o výsledcích VaV vhodných pro podniky, poradenství OP VaVpI: P2 Rozvoj spolupráce veřejného sektoru se soukromým OP VK: P2 Modernizace terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje založení tech. platformy OP VaVpI:P 3 Posilování kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání inovace výrobků VaV infrastrukt. v podnicích funkční spin-off aj. MSP OP PI: P1 Podnikání a inovace OP PI: P2 Prostředí pro podnikání a inovace OP PI: P3 Služby pro rozvoj podnikání postupy a technologie využitelné pro více podniků 1 podpora až do vzniku firmy, duševní ochrana Výstupy OP VaVpI Priority OP VaVpIPriority OP VK Výstupy OP VKVýstupy OP PI Priority OP PI

5 Priorita 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje (47% prostředků): Oblasti intervence (Opatření): 1.Posílení kapacit výzkumu a vývoje v regionech s méně rozvinutým výzkumem a vývojem (cca 5%). 2.Rozvoj center excelence pro zapojení do EVP (cca 19 %). 3.Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje pro inovace v neprůmyslových odvětvích v regionech (cca 23 %) OP Výzkum a vývoj pro inovace k 12.5.2006 (2)

6 OP Výzkum a vývoj pro inovace k 12.5.2006 (3) Priorita 2: Rozvoj spolupráce veřejného sektoru se soukromým ve VaV pro inovace (cca 27 % prostředků): 1.Podpora vzniku kapacit pro technologickou spolupráci a výzkumná podpora technologických platforem (cca 15 %). 2.Podpora vzniku spin-off firem a dalších forem komercializace výsledků VaV (cca 9 %) 3.Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho výsledcích pro inovace (cca 3%) Priorita 3: Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání (cca 24% prostředků) Priorita 4: Technická pomoc (2% prostředků)

7 OP Výzkum a vývoj pro inovace k 12.5.2006 (4) Vrácení prostředků Platby Pokyny k úhradě atd. Metodika, koordinace, kontrola vzorků operací, prohlášení při ukončení pomoci atd.. Typ operace – viz str.71 Metodiky OP: Konečný příjemce (poskytovatel): Vymezení působností viz příloha č. 1 Hodnotí využití všech prostředků, dohlíží nad implementací atd. Řídící orgán - MŠMT odbor pro záležitosti Evropské unie Monitorovací výbor Priorita č. 1Priorita č. 3Priorita č. 2Priorita č. 4 - TP Konečný uživatel – žadatel o podporu MŠMT, IA Odbor kontroly MF Odbor kontroly MŠMT Kontrola vzorků operací atd. Platební orgán Národní fond MF Platební jednotka Ekonomická sekce MŠMT Spojení prostředků EU a SR Finanční úřad IP 1x IP Op. 2.3 CI Opatření 2.1- 2.2: Zprostředkující subjekt: CI Ilustrativní schéma implementace IP Op. 1.2 Opatření 1.1-1.3: Zprostředkující subjekt: DZS VP DZS

8 OP Výzkum a vývoj pro inovace k 12.5.2006 (5) www.vyzkum.cz (Aktuality) nebo www.msmt.cz (Evropská unie a programy EU – Dokumenty k operačnímu programu VaVpI– Screening návrhu projektů do OP VaVpI)www.msmt.cz

9 Děkuji za pozornost a na shledanou Informace hledejte na: www.vyzkum.cz


Stáhnout ppt "Návrh operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ - strukturální fondy EU 2007 – 13 a Hodnocení VaV a jeho výsledků 2006 Dr. Marek Blažka Sekretář."

Podobné prezentace


Reklamy Google