Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. přednáška FINANCE II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. přednáška FINANCE II."— Transkript prezentace:

1 1. přednáška FINANCE II

2 Ideální banka 21. století bankovnipoplatky.com & Air Bank Kategorie
soutěž pro studenty, úvaha, jak si představujete banku pro 21. stol. písemné práce, viedo, rozsah do 4 normostran (normostrana – 1800 znaků) respektive 3 minuty. Kategorie nejlepší práce, nejlepší nápad, nejlepší video.

3 Ideální banka 21. století MOTIVACE Finanční Studijní
První tři v nejlepší video – Kč. První tři v nejlepší nápad – Kč. První tři v nejlepší práce: 20/15/10 tis. na účet u Air Bank a další ceny (4.-20.). Studijní 1 bod do písemného zkouškového testu (běžný účastník), 2 body do písemného testu těm, kdo budou odměněni.

4 Zkouška FI Látka Test (pravděpodobná forma) Ústní část
zimní + letní semestr Test (pravděpodobná forma) 30 otázek (kroužkování, doplňování, vysvětlení pojmů), hodnocení 30-29 (1), (1-), (2), (2-), (3), 19-0 (4). Ústní část postupují studenti se známkou 2, 2- a 3.

5 1. přednáška Finanční trh

6 Landorová, A. a kol. Cenné papíry a finanční trhy
Landorová, A. a kol. Cenné papíry a finanční trhy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, ISBN Rejnuš, O. Finanční trhy. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing. ISBN Musílek, P. Trhy cenných papírů. 1. vyd. Praha: Ekopress, ISBN

7 PRODUKČNÍ JEDNOTKY (PODNIKY) TRHY VÝROBNÍCH FAKTORŮ
TRHY ZBOŽÍ A SLUŽEB PRODUKČNÍ JEDNOTKY (PODNIKY) DOMÁCNOSTI TRHY VÝROBNÍCH FAKTORŮ výrobní faktory tok výdajů za výrobní faktory tok příjmů za výrobní faktory tok příjmů za zboží a služby tok výdajů za zboží a služby zboží a služby

8 PRODUKČNÍ JEDNOTKY (PODNIKY) TRHY VÝROBNÍCH FAKTORŮ
TRHY ZBOŽÍ A SLUŽEB PRODUKČNÍ JEDNOTKY (PODNIKY) FINANČNÍ TRHY DOMÁCNOSTI TRHY VÝROBNÍCH FAKTORŮ toky úspor toky příjmů a finančních nároků výrobní faktory tok výdajů za výrobní faktory tok příjmů za výrobní faktory tok příjmů za zboží a služby tok výdajů za zboží a služby zboží a služby

9 FINANČNÍ TRH = systém setkávání a střetávání nabídky dočasně volných peněžních fondů a poptávky po nich. Peněžní fond = část majetku ekonomického subjektu v podobě peněžních prostředků – hotovostních i bezhotovostních. = systém institucí a instrumentů zajišťujících pohyb peněz a kapitálu ve všech formách mezi různými ekonomickými subjekty na základě nabídky a poptávky.

10 FINANČNÍ TRH Vlastníci peněžních přebytků vstupují na finanční trhy s nabídkou volných peněžních fondů, přičemž usilují o získání atraktivních finančních aktiv. Finanční aktivum = nárok na příjem nebo jmění, představovaný určitým právním dokumentem, peníze, majetkové cenné papíry, dluhopisy.

11 Schéma finančního trhu
přímé financování DLUŽNÍCI VĚŘITELÉ nepřímé financování FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ obchodní banky, spořitelní a úvěrová sdružení, investiční a finanční společnosti, investiční a jiné peněžní fondy,...

12 FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ
činnosti: shromažďují a rozšiřují informace o zdrojích volných peněžních fondů, slaďují zájmy investorů se zájmy uživatelů investovaných zdrojů, zprostředkovávají prodeje a nákupy volných peněžních prostředků, provádějí obchody na účet klientů nebo na svůj vlastní účet, působí jako poradci a správci finančních aktiv klientů, transakční náklady rozprostírají na velké počty a objemy transakcí mezi velké počty uživatelů, ...

13 Funkce finančních zprostředkovatelů
1. transformace peněz a kapitálu finanční zprostředkovatelé transformují peníze získané od věřitelů a poskytují je dále dlužníkům formy transformace peněz: kvantitativní transformace, časová transformace, teritoriální transformace, transformace z hlediska obchodovatelnosti, z hlediska úvěrového rizika, měnová transformace.

14 Funkce finančních zprostředkovatelů
2. redukce transakčních nákladů náklady na nalezení přebytkových a deficitních subjektů tak, aby podmínky transakce byly pro obě strany přijatelné zprostředkovatelé mají tyto náklady menší než v případě přímého financování – specializují se na danou oblast, experti,…

15 Funkce finančních zprostředkovatelů
3. monitorování bonity dlužníků a informační servis monitorování bonity potenciálních budoucích i současných klientů, poskytování informací z oblasti finančního trhu pro své klienty,

16 Funkce finančních zprostředkovatelů
4. racionalizace platebního systému rozsáhlá pobočková síť, vzájemná propojenost bank, moderní platební instrumenty, možnost provádět platební transakce ve velkých objemech po celém světě.

17 Typy finančních zprostředkovatelů
tvůrci trhu (market makers), dealeři jsou na trhu stále přítomni, mají dostatečně velký objem finančních aktiv, s nimiž obchodují, jsou stále připraveni nakupovat či prodávat finanční aktivum. brokeři na trhu sami neobchodují, jsou k dispozici dealerům – poskytují informace, zprostředkovávají kontakty.

18 Typy finančních zprostředkovatelů
arbitražéři arbitráž = současný nákup a prodej téhož aktiva (ve stejném čase) na různých trzích. zajišťovatelé specializují se na předcházení rizikům. spekulanti partneři zajišťovatelů, vyhledávají rizikové obchody – s možností vysokého výnosu.

19 Členění finančních trhů
1) dle doby splatnosti obchodů peněžní trh = systém institucí a instrumentů zabezpečujících pohyb různých forem krátkodobých peněz, kapitálový trh = systém institucí a instrumentů zabezpečujících pohyb různých střednědobého a dlouhodobého kapitálu mezi ekonomickými subjekty.

20 Členění finančních trhů
2) jedná se o nové emise či nikoli primární trh = dochází k prvotnímu prodeji (emisi) určitého instrumentu nebo k poskytnutí úvěru klientovi, sekundární trh = dochází k obchodům s již dříve emitovanými instrumenty.

21 Členění finančních trhů
3) dle způsobu organizace trhu organizovaný trh (burzy cenných papírů) = podmínky obchodování jsou přesně vymezeny, obchodování probíhá: ve stanoveném čase, na stanoveném místě, ve stanoveném množství daného finančního aktiva, stanovenými způsoby, stanovena je tvorba cen, způsob vypořádání obchodů, subjekty, jež mohou obchod realizovat, ...

22 Členění finančních trhů
volný trh = volnější podmínky, - obchodování probíhá prostřednictvím subjektu, který obchody organizuje nebo přímo mezi bankami popř. dalšími finančními zprostředkovateli.

23 Členění finančních trhů
4) dle teritoria národní trhy, mezinárodní trhy.

24 Členění finančních trhů
5) dle doby mezi sjednáním a realizací obchodu spotové trhy = k realizaci obchodu dochází bezprostředně po jeho sjednání (nebo do několika málo dnů), termínové trhy = k realizaci obchodu dochází až po určité době, ale všechny relevantní náležitosti (včetně ceny) jsou dohodnuty při sjednání obchodu.

25 Funkce finančních trhů
funkce tvorby úspor (depozitní funkce) Úvěrová (kreditní) funkce platební funkce likviditní funkce funkce zachování bohatství funkce ochrany proti riziku funkce politické (regulace finančních trhů státem)

26 Efektivní finanční trh
ceny efektivního finančního trhu plně odrážejí všechny nejnověji dosažitelné informace týkající se vývoje cen, na efektivním FT nejsou žádná aktiva nadhodnocena ani podhodnocena.

27 Efektivní finanční trh
Slabá efektivnost – dána pouze minulými informacemi, Středně silná efektivnost – tržní cena je utvářena na základě minulých i současných veřejně přístupných informací, Silná efektivnost – cena obsahuje všechny dostupné veřejné i neveřejné informace, které umožňují analyzovat aktuální cenu i vývoj do budoucnosti.

28 Riziko a finanční trhy RIZIKO = možnost, že s určitou pravděpodobností nastane událost, jež se liší od předpokládaného / očekávaného vývoje, RIZIKO x NEJISTOTA systémová / systematická / tržní rizika x nesystémová / nesystematická / mimotržní / jedinečná rizika

29 Systémová rizika úrokové, inflační, měnové, ekonomického cyklu,
událostí.

30 Jedinečná rizika úvěrové, r. managementu, r. (ne)likvidity.

31 Magický investorský trojúhelník
VÝNOS RIZIKO LIKVIDITA

32 Současné vývojové trendy na finančních trzích
internalizace finančních trhů - propojování národních a regionálních finančních systémů, integrace finančních trhů, rostoucí konkurence mezi jednotlivými dodavateli finančních služeb, rychlý růst zadluženosti ekonomických subjektů, vyšší rizikovost finančních operací pro finanční instituce, technologický pokrok / revoluce v oblasti výpočetní a telekomunikační techniky, vzrůstající konsolidace bank a ostatních finančních institucí, reforma burzovních systémů, ...


Stáhnout ppt "1. přednáška FINANCE II."

Podobné prezentace


Reklamy Google