Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průřezová témata klíčových kompetencí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průřezová témata klíčových kompetencí"— Transkript prezentace:

1 Průřezová témata klíčových kompetencí
Vytvořil: Zdeněk Babička Vt-Bi

2 Co je cílem? Propojování vhodných témat společných jednotlivým vzdělávacím oborům Posilovat ‚nadpředmětový‘ přístup ke vzdělávání Zde bych jen stručně naznačil co je cílem průřezových témat

3 V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány:
Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní V tomto snímku jsem vyjmenoval klíčové kompetence. Tyto kompetence, plně popsané, budou namnoženy a rozdány mým kolegům, kteří s nimi budou v průběhu prezentace pracovat.

4 Využití klíčových kompetencí v praxi s návazností na průřezová témata

5 Příklad 1. – Přírodovědný referát
Úkolem žáka je připravit na PC přírodovědný referát na vybrané téma(psi, kočky, papoušci,rostliny..) v prostředí Wordu nebo PowerPointu. Referát musí obsahovat přírodovědné a zeměpisné údaje, obrázek, popis. Žák musí čerpat minimálně ze tří zdrojů Jaké kompetence bude tento příklad u žáka rozvíjet? Zde bych nechal moje kolegy přemýšlet o kompetencích, které by byly v daném příkladu použity.K výčtu a popisu jednotlivých kompetencí by kolegové použili namnožené materiály.( chci zde docílit interakce),vědomě píši tuto otázku na stejný snímek, protože chci, aby kolegům zůstalo zadání příkladu na očích

6 Jaké kompetence to tedy jsou?
Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní VÍME ALE PROČ? Chci aby kolegové o kompetencích přemýšleli a svoje výsledky si dokázali obhájit

7 Kompetence k učení Žák vyhledává a třídí informace
Uvádí věci do souvislostí, vytváří si komplexnější pohled na věc Pracuje samostatně Má pozitivní vztah k učení Zde sám uvedu jaké kompetence žáka jsou rozvíjeny

8 Kompetence k řešení problémů
Vyhledává informace vhodné k řešení problémů Využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení

9 Kompetence komunikativní
Formuluje a vyjadřuje své myšlenky, Vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně Využívá informační prostředky pro komunikaci s ostatními žáky

10 Jaké předměty byly propojeny v následujícím příkladě?
Výpočetní technika Přírodopis Zeměpis Český jazyk Zde bych chtěl, aby si kolegové uvědomili, jaké předměty v daném příkladu prolínaly

11 Příklad 2. – Zpěvník v elektronické podobě
Úkolem třídy bude vytvořit zpěvník a seznam kapel(se stručnou charakteristikou kapely) v elektronické podobě. Každý žák ve třídě napíše text své oblíbené písničky a stručné informace o kapele popř. zpěvákovi a text pošle em panu učiteli. Podmínkou je,že se nesmí opakovat stejná píseň dvakrát. Učitel zkompletuje třídní zpěvník a seznam kapel do jednoho dokumentu. Na tomto příkladu si zopakujeme některé nám již známé kompetence a přidáme některé další

12 Jaké kompetence už známe?
Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Zde je výčet již známých kompetencí, než je promítnu, budu je chtít slyšet od kolegů

13 Které další kompetence budeme rozvíjet?
Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní Zde budu také požadovat odpověď na otázku dříve než jim promítnu zbytek snímku

14 Teď víme jaké další kompetence budeme rozvíjet, ale víme proč?
Kompetence sociální a personální (žák spolupracuje ve skupině, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi upevňuje dobré mezilidské vztahy) Kompetence pracovní ( plní povinnosti a závazky) Zde uvedu příklady k jednotlivým kompetencím

15 Jaké předměty jsou zde zastoupeny?
Výpočetní technika Hudební výchova

16 Závěrem: Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání PT je možné využít jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů….. Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů


Stáhnout ppt "Průřezová témata klíčových kompetencí"

Podobné prezentace


Reklamy Google