Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průřezová témata klíčových kompetencí Vytvořil: Zdeněk Babička Vt-Bi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průřezová témata klíčových kompetencí Vytvořil: Zdeněk Babička Vt-Bi."— Transkript prezentace:

1 Průřezová témata klíčových kompetencí Vytvořil: Zdeněk Babička Vt-Bi

2 Co je cílem? Propojování vhodných témat společných jednotlivým vzdělávacím oborům Posilovat ‚nadpředmětový‘ přístup ke vzdělávání

3 V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní

4 Využití klíčových kompetencí v praxi s návazností na průřezová témata

5 Příklad 1. – Přírodovědný referát Úkolem žáka je připravit na PC přírodovědný referát na vybrané téma(psi, kočky, papoušci,rostliny..) v prostředí Wordu nebo PowerPointu. Referát musí obsahovat přírodovědné a zeměpisné údaje, obrázek, popis. Žák musí čerpat minimálně ze tří zdrojů Jaké kompetence bude tento příklad u žáka rozvíjet?

6 Jaké kompetence to tedy jsou? Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní VÍME ALE PROČ?

7 Kompetence k učení Žák vyhledává a třídí informace Uvádí věci do souvislostí, vytváří si komplexnější pohled na věc Pracuje samostatně Má pozitivní vztah k učení

8 Kompetence k řešení problémů Vyhledává informace vhodné k řešení problémů Využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení

9 Kompetence komunikativní Formuluje a vyjadřuje své myšlenky, Vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně Využívá informační prostředky pro komunikaci s ostatními žáky

10 Jaké předměty byly propojeny v následujícím příkladě? Výpočetní technika Přírodopis Zeměpis Český jazyk

11 Příklad 2. – Zpěvník v elektronické podobě Úkolem třídy bude vytvořit zpěvník a seznam kapel(se stručnou charakteristikou kapely) v elektronické podobě. Každý žák ve třídě napíše text své oblíbené písničky a stručné informace o kapele popř. zpěvákovi a text pošle emailem panu učiteli. Podmínkou je,že se nesmí opakovat stejná píseň dvakrát. Učitel zkompletuje třídní zpěvník a seznam kapel do jednoho dokumentu.

12 Jaké kompetence už známe? Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní

13 Které další kompetence budeme rozvíjet? Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní

14 Teď víme jaké další kompetence budeme rozvíjet, ale víme proč? Kompetence sociální a personální (žák spolupracuje ve skupině, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi upevňuje dobré mezilidské vztahy) Kompetence pracovní ( plní povinnosti a závazky)

15 Jaké předměty jsou zde zastoupeny? Výpočetní technika Hudební výchova

16 Závěrem: Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání PT je možné využít jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů….. Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů


Stáhnout ppt "Průřezová témata klíčových kompetencí Vytvořil: Zdeněk Babička Vt-Bi."

Podobné prezentace


Reklamy Google