Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

_________________________________________

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "_________________________________________"— Transkript prezentace:

1 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ 0. Úvod CVIČENÍ: PE – Provozní ekonomie Mikroekonomie, Časová hodnota peněz (1. a 2. týden) Odpisy, Nákladové modely (3. a 4. týden) Kalkulace nákladů, Náklady, Výnosy, Bod zvratu (5. a 6. týden) Zásoby, (zápočtová písemka) (7. a 8. týden) Finanční výkazy (9. a 10. týden) Hodnocení investic (11. a 12. týden) KONEC MENU 0/18 1

2 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ 1. Odpisy Odpisy: Vyjadřují přeměnu majetku na peníze Vyjadřují náklady vznikající opotřebením dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. Odepisujeme: a) dlouhodobý hmotný majetek DHM ( dříve Hmotný Investiční Majetek ) - pořizovací cena min ,- Kč , životnost > 1 rok b) dlouhodobý nehmotný majetek DNM (dříve Nehmotný Investiční Majetek ) - pořizovací cena min ,- Kč , životnost > 1 rok Neodepisujeme: umělecká díla, kulturní památky, podzemní vody, lesy KONEC MENU 1/18 2

3 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ 1. Odpisy Oprávky: Oprávky k dlouhodobému majetku jsou vlastně součtem z minulosti nahromaděných odpisů dt. Rozdíl mezi vstupní cenou majetku V0 a jeho oprávkami tvoří jeho účetní zůstatkovou hodnotu Vt v čase t: Odpisy: daňové x účetní Daňové odpisy: rovnoměrné odpisy (lineární) Životnost: zrychlené odpisy (degresivní) ekonomická x technická KONEC MENU 2/18 3

4 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ 2. Rovnoměrné daňové odpisy Odpisy: zákon 586/1992 Sb., Odpisy významně ovlivňují hospodářský výsledek i základ daně z příjmů, rozvrhují se na dlouhou dobu dopředu v tzv. odpisovém plánu. Počítače, jízdní kola, zemědělské stroje, rolby Koně, silniční vozidla, letadla,čluny Lokomotivy a žel. vozy, lodě, vrtulníky, jeřáby Svršek drah, telekom. a trubní vedení, elektrárny Budovy (většina), byty, silnice, spodek drah Administrativní budovy, hotely, obchodní domy Odpisové skupiny odpisová skupina doba odpisování 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let KONEC MENU 3/18 4

5 v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování
PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ 2. Rovnoměrné daňové odpisy Koeficienty pro rovnoměrné odpisování: odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování 1 20 40 2 11 22,25 3 5,5 10,5 4 2,15 5,15 5 1,4 3,4 6 1,02 2,02 KONEC MENU 4/18 5

6 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ 2. Rovnoměrné daňové odpisy Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 % odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu 1 40 30 33,3 2 31 17,25 20 3 24,4 8,4 10 Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15 % odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu 1 35 32,5 33,3 2 26 18,5 20 3 19 9 10 KONEC MENU 5/18 6

7 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ 3. Zrychlené daňové odpisy Koeficienty pro zrychlené odpisování: odpisová skupina koeficient pro zrychlené odpisování v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou zůstatkovou cenu 1 3 4 2 5 6 10 11 20 21 30 31 50 51 KONEC MENU 6/18 7

8 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ 4. Mimořádné odpisy Mimořádné odpisy: zákon č. 216/2009 Sb, odpisování zcela nového hmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2009 do 30. června 2010, zatříděného v prvních dvou odpisových skupinách. Toto opatření je navrženo s cílem stimulovat daňové poplatníky k pořízení nového hmotného majetku a v důsledku toho zvýšit odbyt u výrobců, resp. zachovat výrobu a výši zaměstnanosti u výrobců tohoto majetku. Navrhuje se, aby se v odpisové skupině 1 doba odpisování hmotného majetku zkrátila ze 3 let na 12 měsíců a v odpisové skupině 2 z 5 let na 24 měsíců s tím, že roční odpisová sazba pro první rok odpisování je ve výši 60 %, pro druhý rok ve výši 40 % vstupní ceny. Odpisování je měsíční, což sleduje zejména stimulaci poplatníků k co nejrychlejšímu pořízení dotčeného hmotného majetku. Zároveň se zkrátí doba nájmu při pořízení tohoto majetku formou finančního leasingu. Úprava je navrhována jako možnost pro poplatníky, kteří tak budou moci rozhodnout, zda budou odpisy u hmotného majetku pořízeného v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 uplatňovat standardním způsobem nebo v navrhovaném zkráceném režimu. Obdobně to platí pro pořizování tohoto majetku formou finančního leasingu.. KONEC MENU 7/18 8

9 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ 5. Příklady odpisy Příklady: Určete roční odpisy a zůstatkové hodnoty na konci roku pro rovnoměrně odpisované zařízení s pořizovací cenou 200 tis. Kč a životností 5 let. Určete rovnoměrné daňové odpisy železničního motorového vozu s pořizovací cenou 20 mil. Kč. Spočtěte zrychlené daňové odpisy a zůstatkové hodnoty autobusu s pořizovací cenou 8 mil. Kč. KONEC MENU 8/18 9

10 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ 6. Příklady mimořádné odpisy Příklady: mimořádné daňové odpisy 1. příklad - odpisová skupina 1 pořizovací cena ,- doba odpisování 12 měsíců měsíční odpis : 12 = 8334 (zaokrouhleno na koruny nahoru) Celkový součet odpisů nesmí překročit pořizovací cenu. Poslední odpis se vypočte: (11 x 8334) = 8326 KONEC MENU 9/18 10

11 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ 6. Příklady mimořádné odpisy Příklady: mimořádné daňové odpisy 2. příklad - odpisová skupina 2 pořizovací cena ,- doba odpisování 24 měsíců první rok se odepíše 60 % vstupní ceny a druhý rok 40 % vstupní ceny První rok : 100 x 60 : 12 = 5000 měsíční odpis je 5000 Druhý rok : 100 x 40 : 12 = 3334 (zaokrouhleno na koruny nahoru) Celkový součet odpisů nesmí překročit pořizovací cenu. Poslední odpis se vypočte: (11 x 3334) = 3326 KONEC MENU 10/18 11

12 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ 7. Nákladové modely Nákladové modely: Nejčastější používanou nákladovou funkcí je polynom m-tého stupně: přičemž pro m=2 je nákladovou funkcí kvadratická funkce: , kde Nnez náklady nezávislé na výrobě nlz koeficient lineárně závislých nákladů V objem výroby nnz koeficient nelineárně závislých nákladů KONEC MENU 11/18 12

13 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ 1. Odpisy TOTAL COSTS AVERAGE COSTS MARGINAL COSTS KONEC MENU 12/18 13

14 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ 8. Měrné náklady Měrné náklady: - náklady na jeden průměrný výrobek Optimální objem výroby z hlediska minimalizace měrných nákladů získáme derivací předchozí rovnice, kterou potom položíme rovno nule: KONEC MENU 13/18 14

15 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ 9. Mezní náklady Odtud plyne pro optimální objem výroby následující vztah: Mezní náklady: Platí, že při optimálním objemu výroby jsou mezní náklady rovné měrným nákladům: KONEC MENU 14/18 15

16 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ 10. Příklad nákladové modely Příklad: Určete optimální objem výroby, jestliže je nákladová funkce dána vztahem: Vypočtěte celkové náklady při tomto objemu výroby KONEC MENU 15/18 16

17 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ 11. Příklad nákladová pružnost Nákladová pružnost: udává, jak se při určité změně výroby změní náklady Příklad: Vypočtěte, jak se budou měnit celkové a jednotkové náklady při těchto objemech výroby: 19, 20, 21, 22, 23, 24 ks, jestliže je nákladová funkce dána tímto vztahem: KONEC MENU 16/18 17

18 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ 11. Příklad nákladová pružnost Řešení: KONEC MENU 17/18 18

19 _________________________________________
PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ 1. Odpisy DĚKUJI ZA POZORNOST kontakty: Mail: Web: KONEC MENU 18/18 19


Stáhnout ppt "_________________________________________"

Podobné prezentace


Reklamy Google