Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 0. Úvod CVIČENÍ: PE – Provozní ekonomie Mikroekonomie, Časová hodnota.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 0. Úvod CVIČENÍ: PE – Provozní ekonomie Mikroekonomie, Časová hodnota."— Transkript prezentace:

1 PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 0. Úvod CVIČENÍ: PE – Provozní ekonomie Mikroekonomie, Časová hodnota peněz (1. a 2. týden) Odpisy, Nákladové modely (3. a 4. týden) Kalkulace nákladů, Náklady, Výnosy, Bod zvratu (5. a 6. týden) Zásoby, (zápočtová písemka) (7. a 8. týden) Finanční výkazy (9. a 10. týden) Hodnocení investic (11. a 12. týden) 0/18 MENU

2 PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 1. Odpisy Odpisy: Vyjadřují přeměnu majetku na peníze Vyjadřují náklady vznikající opotřebením dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. Odepisujeme: a)dlouhodobý hmotný majetek DHM ( dříve Hmotný Investiční Majetek ) - pořizovací cena min. 40 000,- Kč, životnost > 1 rok b)dlouhodobý nehmotný majetek DNM (dříve Nehmotný Investiční Majetek ) - pořizovací cena min. 60 000,- Kč, životnost > 1 rok Neodepisujeme: umělecká díla, kulturní památky, podzemní vody, lesy 1/18 MENU

3 PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 1. Odpisy Oprávky: Oprávky k dlouhodobému majetku jsou vlastně součtem z minulosti nahromaděných odpisů d t. Rozdíl mezi vstupní cenou majetku V 0 a jeho oprávkami tvoří jeho účetní zůstatkovou hodnotu V t v čase t: Odpisy: daňové x účetní Daňové odpisy: rovnoměrné odpisy (lineární)Životnost: zrychlené odpisy (degresivní)ekonomická x technická2/18 MENU

4 PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 2. Rovnoměrné daňové odpisy Odpisy: zákon 586/1992 Sb., Odpisy významně ovlivňují hospodářský výsledek i základ daně z příjmů, rozvrhují se na dlouhou dobu dopředu v tzv. odpisovém plánu. Počítače, jízdní kola, zemědělské stroje, rolby Koně, silniční vozidla, letadla,čluny Lokomotivy a žel. vozy, lodě, vrtulníky, jeřáby Svršek drah, telekom. a trubní vedení, elektrárny Budovy (většina), byty, silnice, spodek drah Administrativní budovy, hotely, obchodní domy3/18 MENU Odpisové skupiny odpisová skupina doba odpisování 13 roky 25 let 310 let 420 let 530 let 650 let

5 PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC Koeficienty pro rovnoměrné odpisování:4/18 MENU odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování 12040 21122,25 35,510,5 42,155,15 51,43,4 61,022,02 2. Rovnoměrné daňové odpisy

6 PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 5/18 MENU Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 % odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu 1403033,3 23117,2520 324,48,410 Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15 % odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu 13532,533,3 22618,520 319910 2. Rovnoměrné daňové odpisy

7 PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 3. Zrychlené daňové odpisy6/18 MENU odpisová skupina koeficient pro zrychlené odpisování v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou zůstatkovou cenu 1 343 2 565 3 101110 4 202120 5 303130 6 505150 Koeficienty pro zrychlené odpisování:

8 PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 4. Mimořádné odpisy Mimořádné odpisy: zákon č. 216/2009 Sb, odpisování zcela nového hmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2009 do 30. června 2010, zatříděného v prvních dvou odpisových skupinách. Toto opatření je navrženo s cílem stimulovat daňové poplatníky k pořízení nového hmotného majetku a v důsledku toho zvýšit odbyt u výrobců, resp. zachovat výrobu a výši zaměstnanosti u výrobců tohoto majetku. Navrhuje se, aby se v odpisové skupině 1 doba odpisování hmotného majetku zkrátila ze 3 let na 12 měsíců a v odpisové skupině 2 z 5 let na 24 měsíců s tím, že roční odpisová sazba pro první rok odpisování je ve výši 60 %, pro druhý rok ve výši 40 % vstupní ceny. Odpisování je měsíční, což sleduje zejména stimulaci poplatníků k co nejrychlejšímu pořízení dotčeného hmotného majetku. Zároveň se zkrátí doba nájmu při pořízení tohoto majetku formou finančního leasingu. Úprava je navrhována jako možnost pro poplatníky, kteří tak budou moci rozhodnout, zda budou odpisy u hmotného majetku pořízeného v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 uplatňovat standardním způsobem nebo v navrhovaném zkráceném režimu. Obdobně to platí pro pořizování tohoto majetku formou finančního leasingu..7/18 MENU

9 PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 5. Příklady odpisy Příklady: Určete roční odpisy a zůstatkové hodnoty na konci roku pro rovnoměrně odpisované zařízení s pořizovací cenou 200 tis. Kč a životností 5 let. Určete rovnoměrné daňové odpisy železničního motorového vozu s pořizovací cenou 20 mil. Kč. Spočtěte zrychlené daňové odpisy a zůstatkové hodnoty autobusu s pořizovací cenou 8 mil. Kč.8/18 MENU

10 PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 6. Příklady mimořádné odpisy Příklady: mimořádné daňové odpisy 1. příklad - odpisová skupina 1 pořizovací cena 100 000,- doba odpisování 12 měsíců měsíční odpis 100 000 : 12 = 8334 (zaokrouhleno na koruny nahoru) Celkový součet odpisů nesmí překročit pořizovací cenu. Poslední odpis se vypočte: 100 000 - (11 x 8334) = 83269/18 MENU

11 PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC Příklady: mimořádné daňové odpisy 2. příklad - odpisová skupina 2 pořizovací cena 100 000,- doba odpisování 24 měsíců první rok se odepíše 60 % vstupní ceny a druhý rok 40 % vstupní ceny První rok 100 000 : 100 x 60 : 12 = 5000 měsíční odpis je 5000 Druhý rok 100 000 : 100 x 40 : 12 = 3334 (zaokrouhleno na koruny nahoru) Celkový součet odpisů nesmí překročit pořizovací cenu. Poslední odpis se vypočte: 40 000 - (11 x 3334) = 332610/18 MENU 6. Příklady mimořádné odpisy

12 PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 7. Nákladové modely Nákladové modely: Nejčastější používanou nákladovou funkcí je polynom m-tého stupně: přičemž pro m=2 je nákladovou funkcí kvadratická funkce:, kde N nez náklady nezávislé na výrobě n lz koeficient lineárně závislých nákladů Vobjem výroby n nz koeficient nelineárně závislých nákladů11/18 MENU

13 PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 1. Odpisy12/18 MENU TOTAL COSTS AVERAGE COSTS MARGINAL COSTS

14 PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 8. Měrné náklady Měrné náklady: -náklady na jeden průměrný výrobek 13/18 MENU Optimální objem výroby z hlediska minimalizace měrných nákladů získáme derivací předchozí rovnice, kterou potom položíme rovno nule:

15 PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 9. Mezní náklady Odtud plyne pro optimální objem výroby následující vztah: 14/18 MENU Mezní náklady: Platí, že při optimálním objemu výroby jsou mezní náklady rovné měrným nákladům:

16 PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 10. Příklad nákladové modely Příklad: Určete optimální objem výroby, jestliže je nákladová funkce dána vztahem:15/18 MENU Vypočtěte celkové náklady při tomto objemu výroby

17 PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 11. Příklad nákladová pružnost Nákladová pružnost: udává, jak se při určité změně výroby změní náklady Příklad: Vypočtěte, jak se budou měnit celkové a jednotkové náklady při těchto objemech výroby: 19, 20, 21, 22, 23, 24 ks, jestliže je nákladová funkce dána tímto vztahem:16/18 MENU

18 PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 11. Příklad nákladová pružnost17/18 MENU Řešení:

19 PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 1. Odpisy 18/18 MENU DĚKUJI ZA POZORNOST kontakty: Mail: xmelicharek@fd.cvut.czxmelicharek@fd.cvut.cz Web: www.fd.cvut.cz/personal/melictom


Stáhnout ppt "PE – Provozní ekonomie II. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 0. Úvod CVIČENÍ: PE – Provozní ekonomie Mikroekonomie, Časová hodnota."

Podobné prezentace


Reklamy Google