Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín PředmětEkonomika Tematický okruhDlouhodobý majetek v podniku TémaDaňové odpisy Označení DUMUVY_32_INOVACE_309 Jméno autoraIng. Ing. Eva Morávková Datum vytvoření10. ledna 2013 AnotaceVýpočet daňových odpisů

2 V ÝPOČET DAŇOVÝCH ODPISŮ  v 1. roce odepisování je daňový odpis nižší než v dalších letech  lze si vybrat ze 2 způsobů daňového odepisování  vybraný způsob odepisování už nemůžeme během další doby odepisování měnit Rovnoměrné daňové odpisy  pro každou odpisovou skupinu stanoví zákon roční odpisovou sazbu v procentech  V prvním roce odepisování se odepisuje méně (předpokládá se, že DM nebude k dispozici celé období)  v dalších letech je již výška odpisu stejná, pokud nedojde ke změně vstupní ceny (technické zhodnocení - viz později) vstupní cena DM roční odpis = ----------------------------- * odpisová sazba 100

3 Z VÝHODNĚNÝ ROVNOMĚRNÝ ODPIS – ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO NOVÝ dlouhodobý majetek, který si podnik pořídil :  je jeho prvním vlastníkem  je zařazen do odpisových skupin 1, 2, 3 (PRO OS 4,5,6 NEPLATÍ)  je používán pro účely dané zákonem, lze pro první rok počítat výhodněji – vyšší odpisovou sazbou– viz tabulky. 1.zvýhodnění u strojů pro zemědělství a lesnictví u poplatníků s převážně zemědělskou nebo lesnickou výrobou (zvýhodnění o 20 % v 1. roce odepisování) 2. zvýhodnění u strojů pro čistění a úpravu vod, pro stroje pro úpravárenská zařízení na zhodnocování druhotných surovin (zvýhodnění o 15 % v 1. roce odepisování) 3.u ostatního majetku patřícího do odpisových skupin 1 – 3 s výjimkou např. letadel a lodí pro soukromé účely, motocyklů a automobilů pokud nejsou užívány pro taxislužbu, autoškolu a speciální účely (sanitky, pohřební auta aj.)(zvýhodnění o 10 % v 1. roce odepisování)

4 Příklady na výpočet rovnoměrných odpisů DM – ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO Počítejte odpisy nově pořízeného traktoru (OS 2), jestliže je používán  lesnickým podnikem ke stahování dřeva  v čistírně odpadních vod k odvážení usazených sedimentů  technické služby s ním rozvážejí lavičky po městě Vstupní cena traktoru činí ve všech případech 750 000 Kč

5 P ŘÍKLADY NA VÝPOČET ROVNOMĚRNÉHO DAŇOVÉHO ODPISU Zjistěte, jakou zůstatkovou cenu bude mít podniková dřevěná chata (najděte v příloze daňových zákonů příslušnou odpisovou skupinu) po 5 letech používání, jestliže její vstupní cena činila 4 560 000 Kč.. Chata bude odepisována rovnoměrným daňovým odpisem. Zemědělské družstvo nakoupilo od jiného zemědělského podniku kombajn na sklizeň obilí za cenu 562 000 Kč. Sestavte tabulku, ve které vypočtete rovnoměrné daňové.odpisy za celou dobu používání. Srovnejte dále s případným účetním odpisem podle výkonu, jestliže předpokládáme, že kombajn bude v provozu v 1. roce 2 500 hodin, ve 2. roce 3 500 hodin, ve 3. roce 5 000 hodin, ve 4. roce 1 200 hodin. Zemědělské družstvo předpokládá, že v 5. roce už bude zcela opotřebován a nebude jej moci dále používat. Tabulku sestavte tak, abyste měli vedle sebe v jednotlivých letech výši daňového i účetního odpisu a mohli srovnávat jejich výši.

6 Z RYCHLENÝ DAŇOVÝ ODPIS  na rozdíl od rovnoměrného odpisu, ve kterém s výjimkou 1. roku odepisování je odpis v dalších letech stále stejný (nedojde-li k technickému zhodnocení), ve zrychleném odpisování je (opět s výjimkou 1. roku) odepisování nastaveno tak, že nejvyšší odpisy jsou na začátku odepisování a jejich výše postupně klesá. DŮVODY:  odpisy jsou součástí nákladů – to znamená že čím jsou vyšší odpisy, tím, větší jsou náklady a menší základ daně (výnosy – náklady ) – podnik tedy může prostřednictvím zrychlených odpisů odložit svou daňovou povinnost na další roky

7 V ÝPOČET ZRYCHLENÉHO DAŇOVÉHO ODPISU vstupní cena dl. majetku výpočet odpisu pro 1. rok = ----------------------------------------- koeficient pro 1. rok odepisování 2 x zůstatková cena dlouhodobého majetku výpočet odpisu pro další roky = ------------------------------------------------------------------------------------- koef. pro další roky – počet let, po které byl DM odepisován Koeficienty jsou čísla nepojmenovaná (x odpisové sazby v rovnoměrného odpisu, která je dána v %) JEJICH HODNOTA JE DÁNA V TABULCE PŘEHLEDU podle jednotlivých odpisových skupin

8 Příklad: Podnik zakoupil osobní automobil za 500 000 Kč. Bude jej odepisovat zrychleným daňovým odpisem. Vypočítejte odpisy za celou dobu používání (OS 2) Stejně jako u rovnoměrného odpisu, i zde zákon umožňuje zohlednit u některého majetku skutečnost, že jej podnik nakoupil jako NOVÝ: !!! u rovnoměrného odpisu je výhoda pro 1. vlastníka zakomponována přímo do odpisové sazby, (víz různé tabulky), u zrychleného odpisu musíme k odpisu za 1. rok odepisování vypočtenému podle vzorce PŘIČÍST určitou ČÁST VSTUPNÍ CENY

9 ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO V prvním roce odepisování jestliže je poplatník prvním vlastníkem majetku, může poplatník zvýšit odpis vypočtený podle předcházející tabulky o: 20 % vstupní ceny stroje pro zemědělství a lesnictví, označeného ve Standardní klasifikace produkce kódem 29.3 a to jen u poplatníků s převážně zemědělskou a lesní výrobou 15 % vstupní ceny zařízení pročištění a úpravu vod označeného se Standardní klasifikace kódem 29.24.1 využívaného ve stavbách zařazených podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC pro třídící a úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin 10 % vstupní ceny v odpisových skupinách 1 – 3 s výjimkou hmotného majetku uvedeného v bodech 1—a 2 § 32 a bodě 5 § 31 zákona o dani z příjmů (např. letadla a lodě pro soukromé účely, motocykly a osobní automobily pokud nejsou užívány pro pro taxislužbu, autoškolu a speciální účely (sanitky, pohřební auta)

10 Příklad – srovnejte rovnoměrný a zrychlený odpis osobního automobilu za 500 000 Kč v jednotlivých letech odepisování. Vraťte se k výkladovému příkladu na rovnoměrné odepisování – traktor, používaný v různých podnicích, a zjistěte, jak by vypadal jeho zrychlený odpis. Oba odpisy potom vzájemně srovnejte a zjistěte rozdíly v jednotlivých letech.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google