Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologie Milan Štajgr Vyu č ující: Mgr. Ludvík Kašpar Ro č ník: 2L (Technické lyceum) Školní rok: 2014/2015 Škola: VOŠ a SPŠE, Bo ž et ě chova 3, Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologie Milan Štajgr Vyu č ující: Mgr. Ludvík Kašpar Ro č ník: 2L (Technické lyceum) Školní rok: 2014/2015 Škola: VOŠ a SPŠE, Bo ž et ě chova 3, Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Biologie Milan Štajgr Vyu č ující: Mgr. Ludvík Kašpar Ro č ník: 2L (Technické lyceum) Školní rok: 2014/2015 Škola: VOŠ a SPŠE, Bo ž et ě chova 3, Olomouc

2 Automobilová doprava a její negativní vlivy pro ovzduší na Zemi Nejzákeřnějšími automobilovými emisemi jsou mikroskopické, okem neviditelné prachové částice o velikosti pouhých desítek nanometrů (miliontin milimetru) produkované v motorech, hlavně dieselových. Tělo proti nim nemá žádné přirozené bariéry, pronikají do krve a způsobují řadu nemocí – v mnoha případech ne hned, ale třeba až po desítkách let nebo u dětí a vnuků. Jedním z vědců, kteří se jejich měřením zabývají, je Michal Vojtíšek z Centra udržitelné mobility Josefa Božka při Strojní fakultě pražského ČVUT. Je tu vyšší riziko onemocnění dýchacích cest, infarktů myokardu, různých onemocnění nervové soustavy, začíná se prokazovat souvislost s Alzheimerovou chorobou. Tím, že vdechujeme nanočástice, můžeme navíc způsobit problémy nejen sobě, ale i svým dětem a vnukům. Rakovinotvorné látky, které se na mikroskopické částice váží, totiž poškozují DNA, což se může projevit v dalších generacích. V Evropské unii mají částice na svědomí asi 400 tisíc předčasných úmrtí ročně, což je asi desetkrát více Evropanů, než každý rok zemře při dopravních nehodách.

3 Počátky vývoje alternativních paliv spadají do období 70. let minulého století, kdy v USA první normy omezující emise znečišťujících látek vozidel do ovzduší zvyšovaly tlak na kvalitu motorových paliv. Podobná aktivita vnikla i v Evropě počátkem 90. let minulého století. Vyvrcholením tlaku na tento vývoj pak je rok 2001, kdy Evropská komise vypracovala a schválila plán pro využití alternativních paliv v dopravě, tzv. Zelenou knihu, zastřešující systém opatření vedoucích k naplnění požadavku nahrazení 20 % paliv spotřebovaných v roce 2020 pro dopravu alternativními palivy. Zastoupení jednotlivých alternativních paliv v celkovém podílu pak bylo stanoveno podle následující tabulky. Podíl vodíku byl z původních 2 % zvýšen na celkových 5 % bezprostředně po roce 2001. Palivo2005201020152020 Biopaliva%2678 Zemní plyn%2510 Vodík%25 Celkem%281423

4 Letecká doprava a její negativní vliv pro ovzduší na Zemi Letecká doprava je médii prezentovaná jako jeden z hlavních sektorů přispívajících ke globálnímu oteplování, statistická fakta hovoří jinak. I když je stále nedostatečně vědecky prozkoumán vliv letecké dopravy na tvorbu oblačnosti z kondenzačních stop tzv. contrials, je už poměrně dobře zmapován dopad letectví na klima způsobený leteckými emisemi. Hlavním problémem letecké dopravy dneška jsou emise. Letecké společnosti se snaží omezovat emise několika způsoby. Například nákupem nových modernějších strojů, jejichž motory jsou efektivnější nebo optimalizací jednotlivých fází letu. Aerolinky navíc spolupracují na vývoji leteckých komponent a optimalizaci procedur.

5 Omezování emisí Letiště Praha, a. s., následuje světové trendy a zapojuje se do mezinárodních aktivit s cílem omezit emise produkované vlastními zdroji. Mezi hlavní programy patří: Airport Carbon Accreditation Collaborative Decision Making Zavedení programu Airport Carbon Accreditation (ACA) je reakcí leteckého průmyslu na klimatické změny. Cílem je redukovat vlastní produkci skleníkových plynů, které vznikají především ze spotřeby energie a paliv, z dopravy směrem na a z letiště, z provozu letištních obslužných vozidel, z pojíždění letadel, z vytápění a chlazení budov. Letiště Praha, a. s., bylo díky své politice aktivního přístupu k řešení dopadů letecké dopravy na životní prostředí přijato do programu ACA v listopadu 2010. Na letišti Praha/Ruzyně probíhá také projekt implementace postupů přinášejících optimalizaci a harmonizaci v letecké dopravě nazvaný Airport - Collaborative Decision Making (A-CDM). Zlepšování časové koordinace odbavování letadel přispívá ke snižování emisí z leteckého provozu.

6 Zdroje http://www.dlprofi.cz/33/alternativni-paliva-pro-pohon-motorovych- vozidel-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFtjLdE1rjLKx9aeeJxl- NNY/?reltype=2 http://www.dlprofi.cz/33/alternativni-paliva-pro-pohon-motorovych- vozidel-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFtjLdE1rjLKx9aeeJxl- NNY/?reltype=2 http://www.enviwiki.cz/wiki/Dopad_leteck%C3%A9_dopravy_na_%C5%BE ivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD http://www.enviwiki.cz/wiki/Dopad_leteck%C3%A9_dopravy_na_%C5%BE ivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD http://www.enviwiki.cz/wiki/Hluk_z_leteck%C3%A9ho_provozu http://www.nakole.cz/diskuse/19101-znecisteni-ovzdusi-automobilovou- dopravou-3.html http://www.nakole.cz/diskuse/19101-znecisteni-ovzdusi-automobilovou- dopravou-3.html http://cz.clipartlogo.com/premium/detail/stylized-vector-illustration- of_83285257.html http://cz.clipartlogo.com/premium/detail/stylized-vector-illustration- of_83285257.html http://www.novinky.cz/ekonomika/249753-aerolinky-ryanair-hlasi- petinovy-narust-zisku.html http://www.novinky.cz/ekonomika/249753-aerolinky-ryanair-hlasi- petinovy-narust-zisku.html


Stáhnout ppt "Biologie Milan Štajgr Vyu č ující: Mgr. Ludvík Kašpar Ro č ník: 2L (Technické lyceum) Školní rok: 2014/2015 Škola: VOŠ a SPŠE, Bo ž et ě chova 3, Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google