Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava

2 MONITOROVÁNÍ SEDÁNÍ Pomocí extenzometrů, resp. inklinometrů Pomocí hydrostatické nivelace Pomocí elektrického snímače sedání

3 Hydrostatická nivelace indikátor zásobník Snímač ( se speciálně konstruovaným přepadem) Hodnota sedání

4 Elektrický snímač sedání

5

6

7 Monitorování velkých posunů a deformací Malé deformace – inklinometry, extenzometry Velké deformace – není možno použít zařízení ve vrtech, neboť by vlivem velkých deformací mohlo dojít k destrukci vrtů, a tím i zařízení v nich umístěných Používá se metoda magnetických značek – jejich posun se měří magnetometrem Umísťují se do vrtu hloubeného ruční nebo strojní soustavou, nebo do otvoru po penetraci

8 Výhody: Rychlé a nenáročné osazení Nevýhody: jedná se pouze o polohopisná měření, nikoliv výšková metodu nelze použít v blízkosti železných předmětů

9 Monitorování teploty Horninového masívu Geotechnického objektu Podzemní vody Princip: Spínací obvod – absolutní teplota je transformována na proporcionální hodnoty elektrického proudu

10 MONITOROVÁNÍ SEISMICKÝCH ÚČINKŮ Příčiny vzniku seismických vln: zemětřesení trhací práce při rozpojování hornin, demolicích staveb, geofyzikálních měřeních dobývací práce, výstavbová činnost v podzemí provoz strojů, bucharů, dopravních prostředků

11 Vyhodnocované parametry: amplituda seismické vlny frekvence kmitání rychlost kmitání akustický tlak (tlakovzdušná vlna)

12 Využití získaných monitorovaných hodnot: Výchozí hodnoty pro umístění a instalaci zařízení citlivých na dynamické účinky Posouzení míry poškození objektů vlivem dynamických účinků a tlakovzdušné vlny Posouzení vlivu dynamických účinků na životní prostředí Hlavní částí seismických aparatur je geofon

13 MONITOROVÁNÍ RADONU Charakteristika radonu: radioaktivní plyn, trvale vznikající v přírodě patří do skupiny vzácných plynů chemicky netečný bezbarvý bez zápachu rozpadá se na dceřinné produkty-vznik radioaktivních aerosolů

14 Způsob monitoringu radonu: Ionizační komory Scintilační komůrky Stopové detektory Ionizační komory, scintilační komůrky: Vzorek vzduchu se převede se převede do komory a změří se četnost jeho impulsů Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č.76 ze dne 12.února 1991 ukládá provedení detailního radonového průzkumu staveniště před zahájením každé stavby

15 Stopové detektory Obsahují citlivou fólii, na níž záření vytvoří drobné poruchy – ty se snímají elektronovým mikroskopem, měření má dlouhodobý charakter


Stáhnout ppt "GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google