Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní program proti šikanování. Výzkumy výskytu školního šikanování v ČR 2001 proběhl celonárodní výzkum výskytu šikanování na ZŠ – ukázalo se, že je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní program proti šikanování. Výzkumy výskytu školního šikanování v ČR 2001 proběhl celonárodní výzkum výskytu šikanování na ZŠ – ukázalo se, že je."— Transkript prezentace:

1 Školní program proti šikanování

2 Výzkumy výskytu školního šikanování v ČR 2001 proběhl celonárodní výzkum výskytu šikanování na ZŠ – ukázalo se, že je v ČR šikanováno přibližně 41% žáků (Havlínová-Kolář, 2001) 2001 proběhl celonárodní výzkum výskytu šikanování na ZŠ – ukázalo se, že je v ČR šikanováno přibližně 41% žáků (Havlínová-Kolář, 2001) Rážová, Czemy, Provazníková, Sovinová (1999) - zjistili, že obětí šikany se stává přibližně 36,8% žáků Rážová, Czemy, Provazníková, Sovinová (1999) - zjistili, že obětí šikany se stává přibližně 36,8% žáků školní šikanování je závažný celospolečenský problém školní šikanování je závažný celospolečenský problém

3 Co je a co není šikana? samoúčelnost agrese samoúčelnost agrese záměr, úmysl ublížit záměr, úmysl ublížit nepoměr sil nepoměr sil opakování opakování utajená a systematicky propracovaná agrese utajená a systematicky propracovaná agrese oběť prožívá „legraci“ nepříjemně oběť prožívá „legraci“ nepříjemně

4 Stadia šikany ostrakismus ostrakismus fyzická agrese, přitvrzování, manipulace fyzická agrese, přitvrzování, manipulace vytvoření jádra agresorů vytvoření jádra agresorů skupinové přijetí norem agresorů skupinové přijetí norem agresorů dokonalá šikana (totalita) dokonalá šikana (totalita)

5 Varovné znaky šikanování třída třída škola škola rodiče rodiče

6 Nepřímé znaky šikanování (1) Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči.

7 Nepřímé znaky šikanování (2) Stává se uzavřeným. Stává se uzavřeným. Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. Zašpiněný nebo poškozený oděv. Zašpiněný nebo poškozený oděv. Stále postrádá nějaké své věci. Stále postrádá nějaké své věci.

8 Nepřímé znaky šikanování (3) Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy. Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy. Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit.

9 Přímé znaky šikanování (1) Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou nebo ”legrací” zranitelný. Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou nebo ”legrací” zranitelný. Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo pohrdavým tónem. Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo pohrdavým tónem. Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil. Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil.

10 Přímé znaky šikanování (2) Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, že se jim podřizuje. a skutečnost, že se jim podřizuje. Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich. Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich. Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí. Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí. Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout.

11 Varovné znaky pro rodiče Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem. Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem.

12 Varovné znaky pro rodiče Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu). Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu). Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. ”Nechte mě!” Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. ”Nechte mě!” Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze. Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.

13 Varovné znaky pro rodiče Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům. Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům. Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.) Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.) Dítě se vyhýbá docházce do školy. Dítě se vyhýbá docházce do školy. Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku. Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

14 Strategie vyšetřování 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s obětmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů). 4. Zajištění ochrany obětem. 5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

15 Limity informace od obětí informace od obětí agresoři lžou, používají falešné svědky agresoři lžou, používají falešné svědky strach vypovídat strach vypovídat rodiče agresorů chrání své děti rodiče agresorů chrání své děti rodiče obětí se bojí spolupracovat rodiče obětí se bojí spolupracovat učitelé brání agresory učitelé brání agresory

16 Struktura programu proti šikanování Společné vzdělávání a supervize Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu Společný postup při řešení šikanování Společný postup při řešení šikanování Prevence v třídních hodinách Prevence v třídních hodinách Prevence ve výuce Prevence ve výuce Prevence ve školním životě mimo vyučování Prevence ve školním životě mimo vyučování Ochranný režim Ochranný režim Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči Školní poradenské služby Školní poradenské služby Spolupráce se specializovanými zařízeními Spolupráce se specializovanými zařízeními Vztahy se školami v okolí Vztahy se školami v okolí

17 Následná intervence rozhovory s rodiči rozhovory s rodiči výchovná komise výchovná komise práce se třídou práce se třídou psychologická pomoc oběti i agresorům psychologická pomoc oběti i agresorům

18 Na koho se obrátit? SVP SVP specialista na řešení šikany specialista na řešení šikany PPP PPP psychiatrie psychiatrie policie policie

19 Doporučená literatura Kolář, M.: "Skrytý svět šikanování ve školách", Portál, Praha 1997, 2000 Kolář, M.: "Skrytý svět šikanování ve školách", Portál, Praha 1997, 2000 Říčan, P.: "Agresivita a šikana mezi dětmi", Portál, Praha 1995 Říčan, P.: "Agresivita a šikana mezi dětmi", Portál, Praha 1995 Parry, J., Carington, G.: "Čelíme šikanování - sborník metod". Metodický materiál IPPP, Praha 1995 Parry, J., Carington, G.: "Čelíme šikanování - sborník metod". Metodický materiál IPPP, Praha 1995 Fontana, D.: "Psychologie ve školní praxi", Portál, Praha 1997 Fontana, D.: "Psychologie ve školní praxi", Portál, Praha 1997 Kolář, M.: Bolest šikanování. Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách, Portál, Praha 2001 Kolář, M.: Bolest šikanování. Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách, Portál, Praha 2001 Časopisy: Kolář, M.:" Omyly kolem šikanování", Moderní vyučování, č. 9/1997 Časopisy: Kolář, M.:" Omyly kolem šikanování", Moderní vyučování, č. 9/1997 Sharp, S., Smith P. K. (1994). Tackling Bullying in your school. Routledge. Sharp, S., Smith P. K. (1994). Tackling Bullying in your school. Routledge.

20 Doporučená literatura Fojtíková, Z.: "Cesta k nápravě", Rodina a škola č. 6-7/2000 Fojtíková, Z.: "Cesta k nápravě", Rodina a škola č. 6-7/2000 Fojtíková, Z.: Nebezpečná epidemie. Cyklus o šikaně s dr. Kolářem. Rodina a škola č. 3,4,5,6-7,8-9,10,11,12/2000 Fojtíková, Z.: Nebezpečná epidemie. Cyklus o šikaně s dr. Kolářem. Rodina a škola č. 3,4,5,6-7,8-9,10,11,12/2000 Kolář, M.: Poplachový plán při výbuchu brutální šikany. Školní ”lynčování” vyvolává zatím jen bezmoc. Bezpečnostní teorie a praxe, in Sborník Policejní akademie ČR, č. 1/2000 Kolář, M.: Poplachový plán při výbuchu brutální šikany. Školní ”lynčování” vyvolává zatím jen bezmoc. Bezpečnostní teorie a praxe, in Sborník Policejní akademie ČR, č. 1/2000 Kolář, M.: Soudce Lynch na českých školách ? Vyšetřování a léčba specifických typů šikan. in Sborník ”Prevence šikanování ve školách”, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, Praha 1998 Kolář, M.: Soudce Lynch na českých školách ? Vyšetřování a léčba specifických typů šikan. in Sborník ”Prevence šikanování ve školách”, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, Praha 1998 Kolář, M.: Zkrácená závěrečná zpráva projektu MŠMT: Specifický Program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních. http://www.msmt.cz/files/htm/KTSkolniprogramprotisikanovani.htm Kolář, M.: Zkrácená závěrečná zpráva projektu MŠMT: Specifický Program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních. http://www.msmt.cz/files/htm/KTSkolniprogramprotisikanovani.htm


Stáhnout ppt "Školní program proti šikanování. Výzkumy výskytu školního šikanování v ČR 2001 proběhl celonárodní výzkum výskytu šikanování na ZŠ – ukázalo se, že je."

Podobné prezentace


Reklamy Google