Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Ing.Holenda Jiří

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Ing.Holenda Jiří"— Transkript prezentace:

1 Autor: Ing.Holenda Jiří
Kalkulace Autor: Ing.Holenda Jiří

2 Podstata kalkulace Dva typy kalkulace – plánová neboli předběžná (rozpočet) a výsledná (účetnictví) Plánová kalkulace je plán nákladů na tzv. kalkulační jednici. Kalkulační jednice je jednotka, v které se daný výrobek či služba prodávají nebo její násobky. Příklad: výrobky- benzín – litr, látka – metr, mouka- kilogram, rohlík – kus, stůl – kus služba – softwarová služba, oprava auta, práce zedníka – zúčtovací hodina + materiál

3 Podstata kalkulace Výsledná kalkulace – kalkulace sestavená ze skutečných nákladů (účetnictví) a to stejným způsobem jako plánová kalkulace. Tím je zajištěna plná porovnatelnost a lze takto kontrolovat původní záměr (plán).

4 Kalkulační vzorec

5 Kalkulační vzorec Obvyklé členění
1. Přímý materiál (veškeré suroviny, ZM, polotovary přecházející do hotového výrobku) 2. Přímé mzdy (mzdy související se zhotovením výrobku, mzdy dělníků) 3. Ostatní přímé náklady (pojistné sociální a zdravotní k přímým mzdám) 4. Výrobní režie (N související s řízením a obsluhou výr. činnosti, spotřeba el. energie) VLASTÍ NÁKLADY VÝROBY 5. Správní režie (jako výr. režie, N na práce výpočetní techniky) VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 6. Odbytové náklady (N spojené se skladováním, prodejem a expedicí výrobků) ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 7. Zisk (rozdíl odhadnuté PC a úplných vlastních N výkonu) VÝROBNÍ CENA (bez DPH) 8. Obchodní a odbytové přirážky a srážky PRODEJNÍ CENA (včetně DPH)

6 Stanovení nákladů na kalkulační jednici
Podle způsobu, jak se náklady přiřazují ke kalkulačním jednicím, rozdělujeme náklady na: Přímé nákladů = N, které souvisí s výrobou určitého druhu výrobku (s kalkulační jednicí) - dají se zjistit přímo a přesně - patří sem spotřeba základního materiálu a mzdy výrobních dělníků Nepřímé (režijní) nákladů - typickým znakem je, že jde o společné N vynakládané na zajištění procesu výroby nebo jiné činnosti podniku a jeho správy - nelze určit na kalkulační jednici, musí se rozpočítat

7 Stanovení nákladů na kalkulační jednici
Přímý materiál se stanovuje na kalkulační jednici na základě normy spotřeby materiálu Např. na výrobu 1 kg mouky je spotřeba 1,1 kg pšenice, která stojí 100 Kč za 100 kg Přímý materiál = 1,1 * 100/100 = 1,10 Kč/1kg mouky Přímé mzdy se stanoví na kalkulační jednici na základě normy spotřeby práce Hrubá mzda !!! Např. na výrobu 1 kg mouky je potřeba 1 minuta. Dělník dostává za 1 hodinu 120 Kč Přímé mzdy = 1 * 120/60 (převod hodinové odměny na minutu)= 2 Kč / 1 kg mouky

8 Stanovení nákladů na kalkulační jednici
Ostatní přímé náklady – odvody na sociální a zdravotní pojištění se zjistí jako platné procento odvodů krát přímé mzdy Např. 2 * 34%/100 (převod z procent)= 0,68 Kč na 1 kg mouky Ostatní přímé náklady představují odvod zaměstnavatele , tj. část osobních nákladů nad hrubou mzdu.

9 Stanovení nákladů na kalkulační jednici
Nepřímé náklady –odpisy, mzdy skladníků, vedoucích apod., energie, opravy, přeprava a další. Říkáme ji rovněž náklady režijní. Kalkulace dělením a) prostá - pokud je předmětem činnosti výroba pouze jediného druhu výrobku - rozpočtované režijní N se vydělí plánovaným množstvím výrobků b) pomocí poměrových čísel - pokud se podnik zabývá výrobou několika druhů stejnorodých výrobků, lišících se od sebe např. velikostí, hmotností, pracností,... - zajistí se rozvržení pomocí poměrových čísel - jeden výrobek si zvolíme jako základní, N na ostatní výrobky se pak k němu připočítají

10 Stanovení nákladů na kalkulační jednici
Kalkulace přirážková - při výrobě několika různorodých výrobků - v těchto případech volíme tzv. rozvrhovou základnu - může být buď v peněžním vyjádření (PMz, PMa) nebo v naturální podobě (strojové hodiny) - poměr mezi celkovou částkou rozpočtovaných nepřímých N a zvolenou rozvrhovou základnou se nazývá: a) režijní přirážka - používá se při peněžní rozvrhové základně - stanovuje se v % z rozvrhové základny b) režijní sazba - používá se při naturální rozvrhové základně - vyjadřuje se v peněžní částce na kalkulační jednici

11 Stanovení nákladů na kalkulační jednici
Výpočtu režijní přirážky (plán výroby 40 kg mouky) RP= (Odpisy 80 + režijní mzdy opravy 40) / (přímé mzdy celkem 80)= 3 (bez jednotky) Režijní sazbu pak vypočteme z RP RS = RP/ ( procenta) = 3/100 = 0,03% Výpočet režie pro kalkulaci: Režie= Přímé mzdy na výrobek 2 * RP 3= 6 Kč / 1 kg mouky nebo Režie= Př.mzdy na výrobek 2 * RS 0,03%*100= 6 Kč / 1 kg mouky

12 Stanovení zisku Výše zisku započítaná do kalkulace je důležitým rozhodnutím podnikatele. Může být stanoven buď procentem např. úplných vlastních nákladů (či tzv. zpracovacích nákladů= mzdy, OPN+ režie ) nebo absolutní částkou na kalkulační jednici Např. 1 Kč / 1 kg mouky

13 Sestavení celkové kalkulace
Kalkulační položka Částka Přímý materiál 1,10 Přímé mzdy 2,00 Ostatní přímé náklady 0,64 Přímé náklady celkem 3,74 Režie 6 Úplné vlastní náklady ÚVN =skladová cena 9,74 Zisk 1 Cena bez DPH 10,74


Stáhnout ppt "Autor: Ing.Holenda Jiří"

Podobné prezentace


Reklamy Google