Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kalkulace Autor: Ing.Holenda Jiří. Podstata kalkulace Dva typy kalkulace – plánová neboli předběžná (rozpočet) a výsledná (účetnictví) Plánová kalkulace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kalkulace Autor: Ing.Holenda Jiří. Podstata kalkulace Dva typy kalkulace – plánová neboli předběžná (rozpočet) a výsledná (účetnictví) Plánová kalkulace."— Transkript prezentace:

1 Kalkulace Autor: Ing.Holenda Jiří

2 Podstata kalkulace Dva typy kalkulace – plánová neboli předběžná (rozpočet) a výsledná (účetnictví) Plánová kalkulace je plán nákladů na tzv. kalkulační jednici. Kalkulační jednice je jednotka, v které se daný výrobek či služba prodávají nebo její násobky. Příklad: výrobky- benzín – litr, látka – metr, mouka- kilogram, rohlík – kus, stůl – kus služba – softwarová služba, oprava auta, práce zedníka – zúčtovací hodina + materiál

3 Podstata kalkulace Výsledná kalkulace – kalkulace sestavená ze skutečných nákladů (účetnictví) a to stejným způsobem jako plánová kalkulace. Tím je zajištěna plná porovnatelnost a lze takto kontrolovat původní záměr (plán).

4 Kalkulační vzorec

5 Obvyklé členění 1. Přímý materiál (veškeré suroviny, ZM, polotovary přecházející do hotového výrobku) 2. Přímé mzdy (mzdy související se zhotovením výrobku, mzdy dělníků) 3. Ostatní přímé náklady (pojistné sociální a zdravotní k přímým mzdám) 4. Výrobní režie (N související s řízením a obsluhou výr. činnosti, spotřeba el. energie) VLASTÍ NÁKLADY VÝROBY 5. Správní režie (jako výr. režie, N na práce výpočetní techniky) VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 6. Odbytové náklady (N spojené se skladováním, prodejem a expedicí výrobků) ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 7. Zisk (rozdíl odhadnuté PC a úplných vlastních N výkonu) VÝROBNÍ CENA (bez DPH) 8. Obchodní a odbytové přirážky a srážky PRODEJNÍ CENA (včetně DPH)

6 Stanovení nákladů na kalkulační jednici Podle způsobu, jak se náklady přiřazují ke kalkulačním jednicím, rozdělujeme náklady na: Přímé nákladů = N, které souvisí s výrobou určitého druhu výrobku (s kalkulační jednicí) - dají se zjistit přímo a přesně - patří sem spotřeba základního materiálu a mzdy výrobních dělníků Nepřímé (režijní) nákladů - typickým znakem je, že jde o společné N vynakládané na zajištění procesu výroby nebo jiné činnosti podniku a jeho správy - nelze určit na kalkulační jednici, musí se rozpočítat

7 Stanovení nákladů na kalkulační jednici Přímý materiál se stanovuje na kalkulační jednici na základě normy spotřeby materiálu. Např. na výrobu 1 kg mouky je spotřeba 1,1 kg pšenice, která stojí 100 Kč za 100 kg. Přímý materiál = 1,1 * 100/100 = 1,10 Kč/1kg mouky Přímé mzdy se stanoví na kalkulační jednici na základě normy spotřeby práce. Hrubá mzda !!! Např. na výrobu 1 kg mouky je potřeba 1 minuta. Dělník dostává za 1 hodinu 120 Kč. Přímé mzdy = 1 * 120/60 (převod hodinové odměny na minutu)= 2 Kč / 1 kg mouky

8 Stanovení nákladů na kalkulační jednici Ostatní přímé náklady – odvody na sociální a zdravotní pojištění se zjistí jako platné procento odvodů krát přímé mzdy. Např. 2 * 34%/100 (převod z procent)= 0,68 Kč na 1 kg mouky. Ostatní přímé náklady představují odvod zaměstnavatele, tj. část osobních nákladů nad hrubou mzdu.

9 Stanovení nákladů na kalkulační jednici Nepřímé náklady –odpisy, mzdy skladníků, vedoucích apod., energie, opravy, přeprava a další. Říkáme ji rovněž náklady režijní. Kalkulace dělením a) prostá - pokud je předmětem činnosti výroba pouze jediného druhu výrobku - rozpočtované režijní N se vydělí plánovaným množstvím výrobků b) pomocí poměrových čísel - pokud se podnik zabývá výrobou několika druhů stejnorodých výrobků, lišících se od sebe např. velikostí, hmotností, pracností,... - zajistí se rozvržení pomocí poměrových čísel - jeden výrobek si zvolíme jako základní, N na ostatní výrobky se pak k němu připočítají

10 Stanovení nákladů na kalkulační jednici Kalkulace přirážková - při výrobě několika různorodých výrobků - v těchto případech volíme tzv. rozvrhovou základnu - může být buď v peněžním vyjádření (PMz, PMa) nebo v naturální podobě (strojové hodiny) - poměr mezi celkovou částkou rozpočtovaných nepřímých N a zvolenou rozvrhovou základnou se nazývá: a) režijní přirážka - používá se při peněžní rozvrhové základně - stanovuje se v % z rozvrhové základny b) režijní sazba - používá se při naturální rozvrhové základně - vyjadřuje se v peněžní částce na kalkulační jednici

11 Stanovení nákladů na kalkulační jednici Výpočtu režijní přirážky (plán výroby 40 kg mouky) RP= (Odpisy 80 + režijní mzdy 120 + opravy 40) / (přímé mzdy celkem 80)= 3 (bez jednotky) Režijní sazbu pak vypočteme z RP RS = RP/100 ( procenta) = 3/100 = 0,03% Výpočet režie pro kalkulaci: Režie= Přímé mzdy na výrobek 2 * RP 3= 6 Kč / 1 kg mouky nebo Režie= Př.mzdy na výrobek 2 * RS 0,03%*100= 6 Kč / 1 kg mouky

12 Stanovení zisku Výše zisku započítaná do kalkulace je důležitým rozhodnutím podnikatele. Může být stanoven buď procentem např. úplných vlastních nákladů (či tzv. zpracovacích nákladů= mzdy, OPN+ režie ) nebo absolutní částkou na kalkulační jednici Např. 1 Kč / 1 kg mouky

13 Sestavení celkové kalkulace Kalkulační položkaČástka Přímý materiál1,10 Přímé mzdy2,00 Ostatní přímé náklady0,64 Přímé náklady celkem3,74 Režie6 Úplné vlastní náklady ÚVN =skladová cena 9,74 Zisk1 Cena bez DPH10,74


Stáhnout ppt "Kalkulace Autor: Ing.Holenda Jiří. Podstata kalkulace Dva typy kalkulace – plánová neboli předběžná (rozpočet) a výsledná (účetnictví) Plánová kalkulace."

Podobné prezentace


Reklamy Google