Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kontrola využívání prostředků EU Petr Stránský Stransky Consulting.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kontrola využívání prostředků EU Petr Stránský Stransky Consulting."— Transkript prezentace:

1 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kontrola využívání prostředků EU Petr Stránský Stransky Consulting

2 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 2 Agenda  Finanční řízení ve veřejné správě  Koncept řešení  Příklad rakouské agrární agentury  Diskuse

3 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Finanční řízení v nekomerčních organizacích

4 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 4 Východiska  Základem finančního řízení je rozpočtovací proces a legislativní rámec Výnosy jsou často neovlivnitelné, případně fixní na základě dotačního systému Dochází k vyvažování hlediska nejnižších možných nákladů s rozpočtovým hlediskem −Princip krátkodobého výhledu v závislosti na délce rozpočtového období  Kontrolní procesy jsou několikanásobné Cílem organizace je v rámci vlastních kontrolních procesů zajistit integritu a schopnost „obstát“ při externích kontrolách Specifickou částí kontrolních procesů je ochrana veřejných prostředků −Zejména v případě jejich využívání formou dotací

5 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 5 Nové nároky  Vyšší komplexnost finančních procesů  Větší objem využívaných „veřejných prostředků“  Vyšší míra provázání s komerční sférou Vyžadující sofistikovanější finanční řízení a kontrolu prostředků  Výkon činností s komerční povahou  Tlak na snižování nákladů

6 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Přístup k řešení Moderní podoba finančního řízení

7 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 7 Poslední období bylo orientováno na automatizaci procesů

8 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 8 Kontroling Operativní finanční řízení Operačně-technologická integrace Agenda A Agenda B Finance Personalistika IT Distribuční kanály (WEB) občani, zaměstnanci

9 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 9 Automatizace procesů - zvýší efektivitu operativního prostředí - vize „jednotného“ informačního systému zůstane zřejmě nenaplněna

10 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 10 Kontroling Operativní finanční řízení Operačně-technologická integrace Agenda A Agenda B Finance Personalistika IT Distribuční kanály (WEB) Klienti, zaměstnanci apod. Informační integrace a konsolidace Řízení vztahů se zákazníky Distribuční kanály Finanční konsolidace Lidské zdroje Vyvážené ukazatele

11 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 11 Přínosy  Zkrácení cyklu tvorby reportů společně se zavedením jednotných standardů a zachování stupně utajení informací  Konsistentní a jednotný přístup k nástrojům finančního řízení  Dynamický proces rozpočtování  Zajištění vztahu celkové strategie, operativního plánování a výkonnosti  Možnost reagovat na změny strategie

12 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. AGRARMART AUSTRIA

13 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 13 Agrarmarkt Austria (AMA) - Rakouská agrární komora založená vládou v roce 1993 Úkoly: −zlepšování kvality −marketing agroproduktů −dozor nad vývozem a dovozem −sleduje vývoj cen a situaci na trhu zpracovala 300 000 žádostí o dotace v roce 1999 rozdělila 1,153 mld EUR dotací

14 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 14 Projekt pod názvem INVEKOS (integrated administration and controlling system) Rozsah projektu INVEKOS −vytvořit kontrolní plán −přidělení statusu zemědělských podnikům −provedení výběru −kontrola −zpracování výsledků kontrol Počet žádostí za rok: −živočišná výroba 160.000 −rostlinná výroba 175.000 Rozsah projektu „Identifikace zneužívání dotací v zemědělství“ regulace EU: −proporce kontrolovaných farem (5 %) −minimální počet odhalení −... AMA musí zdůvodnit a zdokumentovat výběrový proces

15 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 15 Východiska Přesvědčit AMA −zaměstnanci AMA provádějí výběr již několik let −výběr je založen na „interních znalostech a zkušenosti“ Proces a terminologie −různé typy žádostí −dostupnost dat „Předvýběr“ na základě historických dat −algoritmus je trénován na základě vzorku farem, kontrolovaných v posledním roce (nejedná se o náhodný výběr) −bylo prověřeno 12500 farem ze 70000

16 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 16 Řešení vybudován „mini-datový sklad“ výběr „podezřelého“ příjemce dotace založen na analytickém modelu rozšířený stratifikovaný výběr −nejen farmy s vysokou pravděpodobností defraudace musí být zahrnuty automatizace procesu Doba realizace −25 dní POC (2 typy žádostí: skot, kultivované rostliny) −130 dní celý projekt: všechny typy žádostí

17 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 17 Model regrese a neuronové sítě 15-25 vstupních proměnných −počet kusů −kontrola za poslední rok −defraudace ze poslední rok −region −výše dotace −rozdíl maximální a skutečné výše dotace nízký počet pozorování (5000-15000) prahová hodnota (Horních 5%): 3,5 (skot), 2(ostatní) −ověřeno na výsledcích následujícího roku

18 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 18 Možnosti uplatnění ve všech zemích EU řešení poskytuje −zdokumentování výběrového procesu −zjednodušení výběrového procesu −zjednodušení administrativních aktivit −snížení počtu pracovníků

19 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Představení společnosti SAS Institute

20 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 20 SAS ve veřejné správě  SAS je partnerem vládních institucí více než 28 let  13% obratu SASu pochází z veřejného sektoru  SAS je přítomen v 53 evropských, blízkovýchodních a afrických vládáních institucích, a to >2000 unikátních místech v rámci veřejného sektoru  V USA mezi zákazníky patří: Všech 15 klíčových US federálních ministerstev 85 procent federálních nezávislých agentur Všech 50 státních vlád

21 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 21 SAS Institute – profil společnosti  Světově největší soukromě řízená softwarová společnost s každoročním profitem. Výnosy za rok 2004 přesáhly US$1.5 mld Dvouciferný nárůst výnosů po dobu 28. let Společnost každoročně investuje min. 30% na R&D 10.000+ zaměstnanců ve více než 60. zemí světa 4 milliony celosvětových uživatelů Více na www.sas.comwww.sas.com  Vedoucí společnost v oblasti Business Intelligenece, CRM a řešení pro podporu rozhodování  Top analyst ratings −IDC, Gartner Group, Forrester Report, ….


Stáhnout ppt "Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kontrola využívání prostředků EU Petr Stránský Stransky Consulting."

Podobné prezentace


Reklamy Google