Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Problematika výkaznictví vůči EU Petr Stránský Stránsky Consulting.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Problematika výkaznictví vůči EU Petr Stránský Stránsky Consulting."— Transkript prezentace:

1 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Problematika výkaznictví vůči EU Petr Stránský Stránsky Consulting

2 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 2 Agenda  Co je to výkaznictví  Oblasti  Nové požadavky na schopnost výkaznictví  Návaznost na současné systémy  Požadavky na řešení  Příklad regionu Thüringen  Diskuse

3 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Výkaznictví nebo-li reporting Cesta do EU není procházkou růžovým sadem…

4 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 4 Výkaznictví  „Činnost vedoucí k podání informace o uskutečněné činnosti nebo jejím výsledku v standardním formátu. Většinou se jedná o opakovanou činnost. Účelem výkaznictví je zajištění kontroly těch činností, které jsou výkaznictvím postiženy.“  Požadavky na výkaznictví Včasnost Přesnost Porovnatelnost Srozumitelnost

5 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 5 Oblasti dotčené výkaznictvím  „Postižena“ je veřejná správa na všech úrovních Včetně specifických institucí – jako ČNB, ČSÚ, atd. Včetně samosprávy  Požadavky na výkaznictví jsou závislé na konkrétní oblasti a mohou se dynamicky měnit V rámci Evropského společenství je celá řada institucí, které vyžadují výkaznictví od jednotlivých úřadů členských zemí −Jejich požadavky se často překrývají  V případě nesplnění těchto úkolů mohou být uplatněny sankce  V mnoha případech existuje vazba na finanční prostředky poskytované ze společných fondů EU, ale i dotace národních vlád  Změny se týkají i řady komerčních subjektů a způsobu jejich výkaznictví vůči národním entitám

6 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 6 Oblasti - příklady  Podpůrné a dotační aktivity na centrální i regionální úrovni  Ekonomická výkonnost  Finanční toky  Environmentální výkaznictví  Výkonnost veřejné správy  Výkonnost komerčních institucí  Statistické účty  …

7 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 7 Požadavky na výkaznictví - posuny  Centralizace vytváření standardů na úroveň EU Větší komplexnost Zvýšení počtu příjemců Častá změna Menší možnost ovlivnění podoby z národní úrovni  Požadavky na datovou základnu Zvýšení nároků na dostupnost datové základny −Rozšíření, potřeby odlišných dat  Disharmonie s požadavky národního výkaznictví Legislativní nesoulad Zdvojení rozdílných výkazů o stejných skutečnostech

8 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 8 Požadavky na výkaznictví – klíčové problémy způsobené posuny v požadavcích  Nutnost reagovat na rychlé změny v požadavcích na podobu výkazů  Nutnost úprav datové základny  Nedostatečná znalost požadavků ze strany EU Chybějící harmonizační kroky  Nutnost reagovat na specifické požadavky v rámci řádu hodin

9 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 9 Současné systémy – kde jsme  Typicky je výkaznictví řešeno vytvářením proprietárních řešení nad provozními IS  Neexistuje harmonizace napříč veřejnou správou Částečně je jí dosaženo určitým sjednocením využívaných systémů v rámci samosprávních celků  Kombinace nutnosti využívat externí, interní zdroje pro úpravy poskytovaných výkazů  Problémy při rozšiřování datové základy a připojování na nové zdroje

10 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 10 Způsob řešení  Centralizace dat a jejich transformace na informace  Vytváření jednotného prezentačního rozhraní  Dynamický systém umožňující připojování dalších informačních zdrojů Zajištění dalšího rozvoje  Využití „standardních“ řešení, které vyhovují potřebám orgánů EU

11 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Příklad regionu Thüringen (Německo) Řešení výkaznictví spojené s dotačními aktivitami Thüringer Aufbaubank byla založena v roce 1992 jako rozvojová banka svobodného státu Thüringen. Banka má hlavní sídlo v Erfurtu a plní úlohu podpory malých a středních firem pomocí dotací a nízko úročených půjček. Banka je navíc zapojena do regionálního rozvoje, podpory technologií a výstavby bytů.

12 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 12 Výchozí stav  V rámci rychlého rozvoje byl nucen region Thüringen podpořit procesy spojené s přidělování dotací  Původně bylo na vytvoření výkazů nutné několik dní k jejich sestavení  V rámci provozních potřeb byl využíván vlastní systém DFS pro zprocesování vlastních požadavků na dotace, SAP R/3 jako finanční systém, a dále sada dBase a Excel databází

13 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 13 Požadavky  Zrychlit vytváření požadovaných výstupů  Zajistit hladké výkaznictví vůči orgánům EU a sjednotit ho s interními potřebami  Využít datovou základnu současných systémů a minimalizovat zásahy do nich  Zvýšit spolehlivost poskytovaných informací  Zlepšit procesy spojené s posuzováním žádostmi o dotace a půjčky

14 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 14 Řešení  Vytvoření centrálního „Infohouse“ (datového skladu), kde jsou shromažďována data z jednotlivých systémů V rámci toho dochází k očištění a sjednocení datové základny  Analytická nadstavba, která umožňuje přes jednoduché rozhraní velice rychle sestavit opakovaný výkaz nebo vytvořit zcela nový  Řešení pro podporu posuzování žádostí – hodnocení kvality žadatele a projektů  Unifikace výkaznictví vůči EU

15 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 15 Další vývoj  Řešení, které bylo vytvořeno v Thüringen Aufbaubank bude postupně rozšířeno do dalších agentur v rámci regionu Těchto agentur je více než 18  Zavedení daného řešení jako primárního systému pro výkaznictví vůči orgánům EU Požadavky na poskytované výkazy se neustále zvyšují

16 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Představení společnosti SAS Institute

17 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 17 SAS ve veřejné správě  SAS je partnerem vládních institucí více než 28 let  13% obratu SASu pochází z veřejného sektoru  SAS je přítomen v 53 evropských, blízkovýchodních a afrických vládáních institucích, a to >2000 unikátních místech v rámci veřejného sektoru  V USA mezi zákazníky patří: Všech 15 klíčových US federálních ministerstev 85 procent federálních nezávislých agentur Všech 50 státních vlád

18 Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. 18 SAS Institute – profil společnosti  Světově největší soukromě řízená softwarová společnost s každoročním profitem. Výnosy za rok 2004 přesáhly US$1.5 mld Dvouciferný nárůst výnosů po dobu 28. let Společnost každoročně investuje min. 30% na R&D 10.000+ zaměstnanců ve více než 60. zemí světa 4 milliony celosvětových uživatelů Více na www.sas.comwww.sas.com  Vedoucí společnost v oblasti Business Intelligenece, CRM a řešení pro podporu rozhodování  Top analyst ratings −IDC, Gartner Group, Forrester Report, ….


Stáhnout ppt "Copyright © 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Problematika výkaznictví vůči EU Petr Stránský Stránsky Consulting."

Podobné prezentace


Reklamy Google