Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické informace Jakub Fischer, předseda Ekonomické komise 18. zasedání P RVŠ, Karolinum, 14. 4. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické informace Jakub Fischer, předseda Ekonomické komise 18. zasedání P RVŠ, Karolinum, 14. 4. 2011."— Transkript prezentace:

1 Ekonomické informace Jakub Fischer, předseda Ekonomické komise 18. zasedání P RVŠ, Karolinum, 14. 4. 2011

2 Shrnutí vývoje (1) V lednu zpracován stručný souhrn připomínek k 1. verzi „Zásad“, včetně plné verze připomínek zaslán na MŠMT, vznesena žádost o vypořádání věcných připomínek. Zveřejněna 2. pracovní verze včetně medializace ze strany MŠMT ( chtělo MŠMT mediální odpově ď? ). Usnesení březnového předsednictva ke 2. verzi (a MŠMT dostalo i mediální odpověď); ze strany MŠMT vyvoláno jednání k připomínkám reprezentací. Na základě usnesení březnového P RVŠ zpracoval JF návrh souhrnu připomínek, vyjádřili se 4 členové P RVŠ. Finální text obsahoval 7 připomínek zásadních a 20 připomínek ostatních, byl zaslán na MŠMT a zaslán P RVŠ.

3 Shrnutí vývoje (2) Repre komise 28. 3. 2011 – dohodnuto, že se zatím bude zabývat výlučně limity. Na jednání Repre komise uveden kompromisní návrh (odstranění Reflexu, snížení vah sporných ukazatelů, změna konstrukce srovnávací základny). Neoficiální pracovní záznam rozeslán členům P RVŠ. 3. 4. 2011 jsme obdrželi od NM Kouckého návrh 3. pracovní verze Zásad s žádostí o připomínky, a to pouze k limitům, v termínu do týdne (krátká lhůta zdůvodněna tlakem škol na co nejdřívější stanovení limitů). 3. verze rozeslána členům P RVŠ a EK, přišlo 11 reakcí. JF zpracoval souhrnné stanovisko a odeslal jej NM Kouckému a Ing. Pospíšilové. Stanovisko je podkladem pro dnešní jednání. Z MŠMT jsme obdrželi vyjasnění „záporné směrnice“, rozesláno (tabulka B1.xls). Stanovisko ČKR ke 3. verzi není známo, existuje-li.

4 Zhodnocení 3. verze, část limity Výrazná změna konstrukce srovnávací základny jak pro B1, tak pro N1, důsledek navýšení limitů. Některé ukazatele odstraněny, u jiných snížena váha. Odborné výhrady přetrvávají, nutnost hlubší odborné diskuse. Model je stále příliš komplikovaný.

5 Návrh usnesení 1. Rada vysokých škol vítá posun od druhé ke třetí pracovní verzi Zásad a pravidel financování VVŠ na roky 2012 a další (dále jen Zásady). Řada zásadních připomínek, které byly ke 2. pracovní verzi vzneseny Radou vysokých škol, byla zapracována nebo k nim bylo přihlédnuto. 2. Rada vysokých škol považuje snížení vah těch ukazatelů, které byly ze strany RVŠ rozporovány, za kompromis mezi představou MŠMT vyjádřenou ve 2. pracovní verzi a stanoviskem RVŠ ke 2. pracovní verzi. To však nic nemění na odborných výhradách, které k použití řady ukazatelů přetrvávají. Pro použití těchto ukazatelů v budoucnu považujeme hlubší odbornou diskusi k těmto ukazatelům za nezbytnou. 3. Rada vysokých škol považuje navržený model stále za velmi komplikovaný. Je pravděpodobné, že v této podobě nepovede k jednomu z deklarovaných cílů, kterým je použití ekonomických stimulů k řízení kvality vysokého školství v ČR.

6 Děkuji za pozornost. Jakub Fischer


Stáhnout ppt "Ekonomické informace Jakub Fischer, předseda Ekonomické komise 18. zasedání P RVŠ, Karolinum, 14. 4. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google