Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

"N OVÁ " MATURITA A I NFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE New school-leaving exam and ICT Vladimír Očenášek 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ""N OVÁ " MATURITA A I NFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE New school-leaving exam and ICT Vladimír Očenášek 1."— Transkript prezentace:

1 "N OVÁ " MATURITA A I NFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE New school-leaving exam and ICT Vladimír Očenášek 1

2 od roku 2012 si žáci středních škol měli dostat možnost vybrat si Informatiku, jako jeden z povinných maturitních předmětů, ale poslanci od tohoto roku udělují výjimku, takže informatika není zařazena mezi povinné předměty tzv. "státní" maturity (společná část maturitní zkoušky) Vladimír Očenášek 2

3 povinný rámec středního vzdělávání, kterého má žák dosáhnout určuje stát prostřednictvím Rámcových vzdělávacích programů (RVP) www.rvp.cz Vladimír Očenášek 3

4 na RVP základního vzdělávání navazuje RVP gymnaziálního vzdělávání RVP odborného vzdělávání Vladimír Očenášek 4

5 v RVP jsou definována Průřezová témata prolínají se celým vzdělávacím programem a vyučovacím procesem a mají ovlivňovat postoje, hodnotový systém a jednání žáků Na základě RVP si škola připraví ŠVP Vladimír Očenášek 5

6 ŠVP pro vaší školu Od 1. 9. 2009 škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu "Škola udržitelného rozvoje" a od 1. 9. 2014 v osmiletém studiu podle školního vzdělávacího programu "Bezpečná a vlídná škola". Vladimír Očenášek 6

7 ŠVP (RVP) VYMEZUJÍ V ZDĚLÁVACÍ OBLASTI Vzdělávací oblasti V RVP gymnaziálního vzděláváníVzdělávací oblasti V RVP odborného vzdělávání Jazyk a jazyková komunikaceJazykové vzdělávání a komunikace Matematika a její aplikaceMatematické vzdělávání Člověk a přírodaPřírodovědné vzdělávání Člověk a společnostSpolečenskovědní vzdělávání Člověk a svět práceEkonomické vzdělávání Umění a kulturaEstetické vzdělávání Člověk a zdravíVzdělávání pro zdraví Informatika a Informační a komunikační technologie Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Odborné vzdělávání Vladimír Očenášek 7

8 oblast našeho zájmu Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Vladimír Očenášek 8

9 učivo IKT pro Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích : Vladimír Očenášek 9

10 10 Vladimír Očenášek k učivu jsou určeny výsledky vzdělávání

11 11 Vladimír Očenášek

12 12 Vladimír Očenášek učivo

13 13 Vladimír Očenášek výsledky vzdělávání = žák ovládá žák se naučil žáka jsme naučili

14 14 Vladimír Očenášek učivo žák ovládá

15 15 Vladimír Očenášek učivo žák ovládá

16 další představa o tom, co má umět absolvent střední školy z oblasti např. textového editoru nebo tabulkového programu uvádí Katalog požadavků k maturitní zkoušce z Informačně technologického základu ve shodě s RVP, ale ve větší podrobnosti!!!! 16 Vladimír Očenášek

17 17 Vladimír Očenášek

18 18 Vladimír Očenášek

19 19 Vladimír Očenášek

20 20 Vladimír Očenášek

21 21 Vladimír Očenášek

22 22 Vladimír Očenášek

23 23 Vladimír Očenášek

24 24 Vladimír Očenášek

25 25 Vladimír Očenášek

26 26 Vladimír Očenášek

27 C O NOVÉHO V ECDL

28 RVP – vzdělávací oblast IKT Je zmíněn koncept ECDL jako vzor pro konstrukci obsahu vzdělávací oblasti

29 citováno z RVP pro vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 29 Vladimír Očenášek

30 minulost (překonáno) ECDL Start – 4 moduly (bez možnosti volby) ECDL Core – 7 modulů (bez možnosti volby)

31 současnost nově!!!

32 Nově ECDL Start – 4 moduly - (3 povinně, 1 volitelně) Digital Literacy – Digitální gramotnost Certifikát ECDL Start (ECDL Start Certificate) dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný, tj. že ovládá základy práce s počítačem, resp. s informačními a komunikačními technologiemi (ICT), a to v nejběžnějších oblastech jejich využití.

33 ECDL Start – 3 moduly povinně (a 1 volitelně) povinně Modul M2 - Používání počítače a správa souborů, Modul M3 - Zpracování textu, Modul M7 - Práce s Internetem a komunikace

34 ECDL Start – 3 moduly povinně (a 1 volitelně) Volitelně - nejméně jeden další modul z ECDL Core Sylabu

35 Z čeho vybírat? další moduly Modul 1 - Základní pojmy informačních a komunikačních technologií, Modul 4 - Práce s tabulkami, Modul 5 – Použití databází, Modul 6 – Prezentace, Modul 9 – Úpravy digitálních obrázků, Modul 10 – Tvorba webových stránek, Modul 12 - Bezpečné používání informačních technologií, Modul 13 - Plánování projektů, Modul 14 - Spolupráce a výměna informací na internetu.

36 ECDL Core – nově Digital Competence – Digitální kvalifikace Certifikát ECDL (ECDL Certificate) – mezinárodní doklad počítačové (digitální) kvalifikace držitele (Digital Competence). Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je plně digitálně kvalifikovaný, tj. že je plně připraven pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) tak, jak vyžaduje trh práce.

37 ECDL Core nově Uchazeč o Certifikát ECDL musí úspěšně složit testy ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu (M2, M3 a M7) a ze čtyř dalších volitelných modulů ECDL Core Sylabu.

38 Konceptu ECDL Core odpovídá vzdělávací oblast IKT (Informatika a IKT) pro gymnaziální a střední odborné školství zhruba z 90%. V RVP něco navíc – např. práce s makry, - algoritmizace

39 ECDL Advanced – pokročilé úlohy 1 až 4 moduly Digital Expertise – Digitální odbornost znalosti a dovednosti pro profesionální využívání aplikací Modul AM3 - Pokročilé zpracování textu Modul AM4 - Pokročilá práce s tabulkami Modul AM5 - Pokročilé použití databází Modul AM6 - Pokročilé prezentace

40 http://www.ecdl.cz/ K dispozici ECDL Sylabus - veřejně dostupné dokumenty definující tematické oblasti a hloubku znalostí a dovedností v každé oblasti počítačové gramotnosti, resp. znalostí a dovedností

41 Děkuji za pozornost. 41 Vladimír Očenášek


Stáhnout ppt ""N OVÁ " MATURITA A I NFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE New school-leaving exam and ICT Vladimír Očenášek 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google