Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KARBONYLOVÉ SLOUČENINY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KARBONYLOVÉ SLOUČENINY"— Transkript prezentace:

1 KARBONYLOVÉ SLOUČENINY
= deriváty uhlovodíků, jejichž molekuly obsahují funkční skupinu: ……………………………………… Proto sloučeniny: ………………………………………….. karbonylovou = oxoskupinu karbonylové = oxosloučeniny Pozn. X a Y ve vzorci představuje uhlovodíkový zbytek nebo vodík.

2 Dělení karbonylových sloučenin
1) ALDEHYDY (R-CHO), X=R (R=alkyl, aryl apod.) Y=H 2) KETONY (R-CO-R), X=R Y=R (R=alkyl, aryl apod.), 3) CHINONY

3 Názvosloví aldehydů al Systematické – název uhlovodíku + koncovka ……….
HCHO = = …………………….. CH3CHO = = ……………………. 2. Název uhlovodíku (nepočítá se skup. CHO) + karbaldehyd CH3CHO = ………………………………. methanal ethanal methankarbaldehyd cyklohexan- karbaldehyd benzen- karbaldehyd

4 Názvosloví aldehydů 3. Triviální – od latinského názvu kyseliny + aldehyd HCHO = = …………………. CH3CHO = = ………………….. CH3CH2CHO = =…………………… CH3CH2CH2CHO = = …………………… formaldehyd acetaldehyd propionaldehyd butyraldehyd

5 Vlastnosti aldehydů Fyzikální: formaldehyd je ……….
ostatní jsou ………………………… nejvyšší ………………………………….. vodíkové vazby , Tv ……….. než u příslušných alkoholů rozpouštědlem aldehydů = …………………………… zastoupeny v …………... - složky některých ………………….. např. aldehyd skořicový ………………………………. vanilín ve ………………. (odvozen od benzaldehydu) plyn kapaliny rozpustné ve vodě pevné látky nerozpustné ve vodě nevytvářejí NIŽŠÍ ethanol, diethylether přírodě vonných látek v kůře skořicovníku vanilce

6 karbonylová skupina …………….a velmi ……………………
Chemické: karbonylová skupina …………….a velmi …………………… alkyly díky efektu snižují reaktivitu nejreaktivnější je ……………… polární reaktivní +I formaldehyd + parciální náboj kladný Nu- - parciální náboj záporný E+

7 -I -M substituent 2. třídy, řídí další SE do poloh m
Efekty na vazbách: indukční mezomerní + -I -M substituent 2. třídy, řídí další SE do poloh m

8 Příprava aldehydů primárního Oxidací ………………… alkoholu
……………. 2) Dehydrogenace …………… alkoholu 3) Adice vody na trojnou vazbu (ANu) typ izomerie: propanal propanol primárního acetylen acetaldehyd (ethanal) vinylalkohol Enol-keto tautomerie

9 Reakce aldehydů 1) Oxidace Obecně: aldehyd  karboxylová kyselina
benzaldehyd kyselina benzoová kys. methanová = kys. mravenčí methanal = formaldehyd kys. ethanová = kys. octová ethanal = acetaldehyd

10 aldehyd  primární alkohol
2) Redukce aldehyd  primární alkohol propanal propanol

11 karbonylová sloučenina + alkohol  poloacetal + další alkohol  acetal
3) Adice nukleofilní karbonylová sloučenina + alkohol  poloacetal + další alkohol  acetal poloacetal acetal

12 - reagují 2 molekuly aldehydu nebo ketonu, vznikají
4) Aldolová kondenzace - reagují 2 molekuly aldehydu nebo ketonu, vznikají -hydroxykarbonylové (3-hydroxykarbonylové) sloučeniny - katalyzováno zásadou nebo kyselinou, reverzibilní ethanal karbanion

13 4) Aldolová kondenzace + 3-hydroxypropanal

14 Zástupci aldehydů formaldehyd Methanal = …………………………..
bezbarvý dráždivý ……., leptá ………… jedovatý, ve vodě ……………………….. 40% roztok = …………………, k uchovávání biologických preparátů použití: pro výrobu …………………………… lepidla na překližky a koberce) ……… jako ……………………………………… plyn sliznice dobře rozpustný FORMALÍN plastů (formaldehydové pryskyřice- barviv konzervační a desinfekční činidlo

15 acetaldehyd Ethanal = ……………… bezbarvá těkavá …………. nepříjemně ……………………….. ve vodě ……………………….. použití: pro výrobu ……………………………………….. působením HCl nebo H2SO4 polymeruje na kapalný trimer:………………. (sedativum) - působením plynného HCl na etherický roztok vzniká tetramer:…………………= součástí tuhého lihu kapalina zapáchá dobře rozpustný kyseliny octové, léčiv, voňavek paraaldehyd metaldehyd

16 Benzaldehyd bezbarvá ………..... zapáchá po ……………………….. ve vodě ……………………….. použití: pro výrobu ………………… v přírodě: ……………………………… výroba: oxidací ……………vzdušným kyslíkem kapalina hořkých mandlích málo rozpustný léčiv a barviv v semenech broskví, meruněk toluenu

17 Názvosloví ketonů Systematické – název uhlovodíku …….. CH3-CO-CH3 =
CH3-CO-CH2-CH2-CH3 = CH3-CH2-CO-CH2-CH3 = propan-2-on pentan-2-on pentan-3-on

18 + keton 2. Název uhlovodíkových zbytků ……………… CH3-CO-CH3 = …………………… CH3-CO-CH2-CH2-CH3 = ……………………….. CH3-CH2-CO-CH2-CH3 = ………………………… = …………………….. dimethylketon methylpropylketon diethylketon fenylmethylketon

19 CH3-CO-CH2-CH2-CH3 = ……………………….. CH3-CH2-CO-CH2-CH3 = …………………………
3. Předpona CH3-CO-CH3 = …………………… CH3-CO-CH2-CH2-CH3 = ……………………….. CH3-CH2-CO-CH2-CH3 = ………………………… 4. Triviální CH3-CO-CH3 = ………………… = …………………….. oxy- 2-oxypropan 2-oxypentan 3-oxypentan aceton acetofenon

20 Vlastnosti ketonů Podobné aldehydům
Výskyt v přírodě: ……………………………………………… V lidské krvi a moči - …………………………………. některé hormony (testosteron, progesteron) při onemocnění (cukrovka)

21 Příprava ketonů Oxidací sekundárních alkoholů pentan-3-ol pentan-3-on

22 Reakce ketonů Oxidace Redukce 2 2 2 kyselina octová kyselina mravenčí
aceton propan-2-ol aceton

23 Zástupci ketonů Aceton bezbarvá těkavá …………… kapalina ……………………….
páry mají …………… účinky  velmi nebezpečný ( zejména v nevětraných prostorech ) Použití: ………………………………………………………… kapalina jedovatá omamné ředidlo v nátěrových hmotách – barvy, laky, odlakovač

24 DŮKAZOVÉ REAKCE ALDEHYDŮ A KETONŮ:
Jodoformová reakce detekuje přítomnost – C=O, která má vedle sebe CH3 skupinu Rozlišení methanalu od ethanalu, Vzniká-li při reakci ……………….., reagoval …………., nevzniká-li při reakci ….., byl reagující látkou ……….. žlutá sraženina ethanal nic methanal

25 2) Fehlingova reakce: rozlišení aldehydů od ketonů Ketony ………………, aldehydy (alifatické) ………., redukují měďnaté ionty na oxid měďný 3) Tollensova reakce: aldehydy (alifatické) .………, redukují stříbrné ionty na stříbro nereagují reagují nereagují reagují


Stáhnout ppt "KARBONYLOVÉ SLOUČENINY"

Podobné prezentace


Reklamy Google