Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AutoSAP v období 2010 - 2011 AutoSAP v období 2010 - 2011 1.Co se nám podařilo 2.Kde je nutné pokračovat, zintenzivnit aktivity 3.Priority AutoSAP předpokládané.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AutoSAP v období 2010 - 2011 AutoSAP v období 2010 - 2011 1.Co se nám podařilo 2.Kde je nutné pokračovat, zintenzivnit aktivity 3.Priority AutoSAP předpokládané."— Transkript prezentace:

1 AutoSAP v období 2010 - 2011 AutoSAP v období 2010 - 2011 1.Co se nám podařilo 2.Kde je nutné pokračovat, zintenzivnit aktivity 3.Priority AutoSAP předpokládané pro další období

2 AutoSAP v období 2010 - 2011 AutoSAP v období 2010 - 2011 Co se nám podařilo Projekty AutoSAP spolufinancované EU - Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu – V a V - AutoAdapt – další vzdělávání pracovníků Spolupráce AutoSAP na projektech - IQ Industry - Česká technologická platforma strojírenská - Technologická platforma NGVA Zapojení AutoSAP do dalších aktivit

3 AutoSAP v období 2010 - 2011 AutoSAP v období 2010 - 2011 Co se nám podařilo Legislativa - pracovní právo (Zákoník práce, konta pracovní doby, + „kurzarbeit“ ?) - obnova vozového parku (vzato na vědomí - Usnesení vlády č. 819 z 9.11.2011) - přijetí připomínek k Dlouhodobému záměru rozvoje vzdělávání v ČR (záměr schválen – Usnesení vlády č. 836 z 16.11.2011) - novela zákona o odpadech, uzavření „Memoranda“ s MŽP - aktivní činnost pracovních skupin pro autoprůmysl na MPO a MŽP Anketa Auto roku a Dodavatel pro Auto roku v ČR - nová koncepce ankety (zapojení veřejnosti atd.) - silné mediální zviditelnění AutoSAP

4 AutoSAP v období 2010 - 2011 AutoSAP v období 2010 - 2011 Co se nám podařilo Výstavy a veletrhy - aktivní působení v oboru automobilových výstav v ČR i zahraničí (AUTOTEC a AUTOSALON Brno, podpora výstav ze strany MPO) - smlouvy s Veletrhy Brno (AUTOTEC 2010 a 2012, Autosalon 2011) Interní odborné semináře AutoSAP 2010 - Daňová problematika 2011 - Bezpečnost a ochrana zdraví v průmyslových firmách - Simulace modelování v AP (spolupráce s MAK)

5 AutoSAP v období 2010 - 2011 AutoSAP v období 2010 - 2011 Co se nám podařilo Spolupráce AutoSAP na regionální úrovni - spolupráce s Asociací krajů ČR dle „Memoranda“: - podpora vzdělávání v technických profesích - vztahy s průmyslovými firmami - novela zákona o ochraně ovzduší - konference projektu „IQ Industry“ v krajích - ustavení „krajských gestorů“ pro oblast vzdělávání

6 AutoSAP v období 2010 - 2011 AutoSAP v období 2010 - 2011 Co se nám podařilo Zvolení zástupců AutoSAP do vrcholných orgánů SP ČR a HK ČR (aktivní působení AutoSAP v těchto organizacích) Zahraniční vztahy – činnost v OICA, ACEA a ACEM Udržení stability hospodaření AutoSAP - přes proběhlou recesi trvale kladné výsledky hospodaření - výše záloh na služby se dlouhodobě nemění – viz Rozpočet AutoSAP na rok 2012, který bude dnes projednáván Spolupráce s Odborovým svazem KOVO - udržení korektních vztahů s OS KOVO - příprava nové „Dohody o spolupráci s OS KOVO“ (připravena ke schválení)

7 AutoSAP v období 2010 - 2011 AutoSAP v období 2010 - 2011 Kde je nutné pokračovat + zintenzivnit aktivity Problematika vzdělávání v technických oborech - portál www.autanasbavi.cz - projekty Evropských fondů (AutoAdapt, IQ Industry) Jako žádoucí se jeví zvýšit aktivitu ze strany firem AutoSAP! Činnost v rámci schválených Technologických platforem - projektů EU - Vozidla pro udržitelnou mobilitu - NGVA - Strojírenská

8 AutoSAP v období 2010 - 2011 AutoSAP v období 2010 - 2011 Kde je nutné pokračovat, zintenzivnit aktivity Novela zákona o odpadech – ve smyslu dohod učiněných s MŽP ČR a přijatého Usnesení vlády ČR Obnova vozového parku – pracovní skupina MPO ČR a MŽP ČR, žádoucí je větší zapojení MD ČR Oblast výzkumu a vývoje - zaměření na reálné úkoly – vazba na TP VUM - Technologická agentura ČR – vazba na TP VUM

9 AutoSAP v období 2010 - 2011 AutoSAP v období 2010 - 2011 Kde je nutné pokračovat, zintenzivnit aktivity Komunikace - vnitřní i vnější = trvalé zlepšování informačních toků - včasné poskytování údajů pro zpracování souhrnných podkladů AutoSAP, jejich aktuální distribuce Aktualizace Hlavních směrů činnosti - ve vazbě na připomínky a návrhy členské základny AutoSAP (bude předmětem příštího zasedání Rady ředitelů)

10 ● zavedení eura (bude stále prioritou?) I. STRATEGICKÉ PRIORITY AutoSAP předpokládané pro další období ● obnova vozového parku ● podpora technického vzdělávání, podpora výzkumu, vývoje a inovací

11 ● česká a evropská legislativa ovlivňující podnikání, výrobu vozidel, jejich skupin, dílů a příslušenství výrobu vozidel, jejich skupin, dílů a příslušenství ● oboustranné zlepšování komunikace s členskou základnou AutoSAP základnou AutoSAP ● udržování korektních vztahů se sociálními partnery partnery II. OPERATIVNÍ PRIORITY AutoSAP předpokládané pro další období Za uvedené strategické i operativní priority budou mít přímou gesci jednotliví členové nově ustaveného Představenstva AutoSAP.


Stáhnout ppt "AutoSAP v období 2010 - 2011 AutoSAP v období 2010 - 2011 1.Co se nám podařilo 2.Kde je nutné pokračovat, zintenzivnit aktivity 3.Priority AutoSAP předpokládané."

Podobné prezentace


Reklamy Google