Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šikana a kyberšikana. Co je to šikana…? ŠIKANA ozna č uje fyzické i psychické omezování č i týrání jedince v kolektivu. ŠIKANA je zam ěř ena na neoblíbené.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šikana a kyberšikana. Co je to šikana…? ŠIKANA ozna č uje fyzické i psychické omezování č i týrání jedince v kolektivu. ŠIKANA je zam ěř ena na neoblíbené."— Transkript prezentace:

1 Šikana a kyberšikana

2 Co je to šikana…? ŠIKANA ozna č uje fyzické i psychické omezování č i týrání jedince v kolektivu. ŠIKANA je zam ěř ena na neoblíbené dít ě. NADÁVKY FYZICKÉ A PSYCHICKÉ TÝRÁNÍ Neustálé ubli ž ování

3 !...Elektronická šikana… ! Internet a mobilní telefony, to jsou pro d ě ti a teenagery informace a zábava. P ř inášejí také hrozbu – KYBERŠIKANU! Elektronická šikana postihuje v Č eské republice ka ž dé DESÁTÉ DÍT Ě !. P ř ed dosp ě lými č asto z ů stává skrytá. Na psychickém a sociálním ž ivot ě ob ě ti se č asto podepisuje na celý ž ivot. Ter č em agrese se m ůž e stát doslova KA Ž DÝ!!!.

4 Co prožívá ob ěť kyberšikany...? Nadávky a r ů zné výhr ůž ky p ř es SMS, mail nebo chat. Telefonický teror: neustále ti n ě kdo telefonuje, prozvání t ě nebo ti r ů zn ě vyhro ž uje. Filmy a fotky, které t ě poni ž ují. A Které se taky objevují na internetu. Maily nebo SMS se soukromými informacemi. Cítíš se nemo ž n ě, proto ž e si je č te spousta tvých známých. Nep ř átelské stránky nebo skupiny, které mají jediný cíl: zesm ě šnit t ě a poní ž it.

5 Právní následky šikany! Následky č in ů m ůž ou být trestné!!!

6 …Obrázky šikany…

7 Zpracovala: Tereza Humplíková Zdroje: www.saferinternet.cz, google


Stáhnout ppt "Šikana a kyberšikana. Co je to šikana…? ŠIKANA ozna č uje fyzické i psychické omezování č i týrání jedince v kolektivu. ŠIKANA je zam ěř ena na neoblíbené."

Podobné prezentace


Reklamy Google