Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bára Ond ř ejová 9.C.  1. co je sociální sí ť  2. Facebook  3. Lidé  4. Spolu ž áci  5. Myspace  6. Bebo  7. Hi5  8. Orkut  9. Naymz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bára Ond ř ejová 9.C.  1. co je sociální sí ť  2. Facebook  3. Lidé  4. Spolu ž áci  5. Myspace  6. Bebo  7. Hi5  8. Orkut  9. Naymz."— Transkript prezentace:

1 Bára Ond ř ejová 9.C

2  1. co je sociální sí ť  2. Facebook  3. Lidé  4. Spolu ž áci  5. Myspace  6. Bebo  7. Hi5  8. Orkut  9. Naymz

3 -je propojená skupina lidí, kte ř í se navzájem ovliv ň ují -není tvo ř ena na základ ě zájm ů, vazeb nebo z podobných d ů vod ů nap ř.: spolu ž áci ze školy

4  je rozsáhlý spole č enský webový systém  slou ž í k komunikaci mezi u ž ivateli, sdílení multimediálních dat, udr ž ování vztah ů a zábav ě  jednou z nejv ě tších spole č enských sítí na sv ě t ě  je pln ě p ř elo ž en do šedesáti p ě ti jazyk ů  zalo ž il: Cambridge, Massachusetts zalo ž eno v roce: 1. února 2004 - www.facebook.comwww.facebook.com

5  je jeden z nejv ě tších a nejznám ě jších č eských webových chatovacích a komunitních portál ů, provozovaný spole č ností Seznam.cz  nabízejí chat, diskusní fóra, u ž ivatelské profily, blogy a seznamku.  vývoj zajiš ť ovali a do roku 2006 zajiš ť ují Pavel Francírek a Martin Michale - www.lidé.cz www.lidé.cz

6  slou ž í jako sociální sí ť, pro internetové profily, pro ukládání a sdílení multimédií, jako chatovací server  je ur č en pro spolu ž áky a bývalé spolu ž áky  tento server je u ž ivatelsky spojen se serverem Lidé.cz  obdoba amerického Classmates - www.spolu ž áci.czwww.spolu ž áci.cz

7  je spole č enský server zalo ž ený v roce 2003 v USA  je jeden z nejv ě tších komunitních server ů na sv ě t ě  Krom ě klasických profil ů se na Myspace nacházejí i profily hudebník ů, filma řů nebo herc ů z celého sv ě ta  Kv ů li ochran ě d ě tí je server p ř ístupný pouze lidem starším 14 let. - http://www.myspace.com/http://www.myspace.com/

8  je další sociální síti, na ni ž se podíváme.  Bebo vznikl v lednu 2005.  momentáln ě je Bebo dostupné v následujících jazykových mutacích: v angli č tin ě, polštin ě, n ě m č in ě, francouzštin ě, nizozemštin ě, špan ě lštin ě a italštin ě.  zakladateli jsou man ž elé Michael a Xochi Birchovi.  v b ř eznu roku 2008 zakoupila Bebo spole č nost AOL. - http://www.bebo.com/http://www.bebo.com/

9  slou ž í jako sociální sí ť  tato sí ť v roce 2008 t ř etí nejúsp ě šn ě jší sociální sítí co se tý č e po č tu unikátních u ž ivatel ů za m ě síc, na internetu na sv ě t ě  pou ž ívá kontroverzní metody e-mailovou adresu, na import získat více u ž ivatel ů - co ž m ůž e být pova ž ováno za formu spamu. http://www.hi5.com/friend/di splayHomePage.do

10  slou ž í jako sociální slu ž ba  jako chatovací server, pro ukládání a sdílení multimédií  zajímavostí je, ž e spadá pod Google, v Brazílii je nejpopulárn ě jší internetovou stránkou - www.orkut.comwww.orkut.com

11  je to pracovní sociální sí ť  slou ž í jako sociální sí ť, pro internetové profily, pro pracovní ž ivotopisy - http://www.naymz.com/http://www.naymz.com/


Stáhnout ppt "Bára Ond ř ejová 9.C.  1. co je sociální sí ť  2. Facebook  3. Lidé  4. Spolu ž áci  5. Myspace  6. Bebo  7. Hi5  8. Orkut  9. Naymz."

Podobné prezentace


Reklamy Google