Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Škola: St ř ední škola právní – Právní akademie, s.r.o.  Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT  Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Škola: St ř ední škola právní – Právní akademie, s.r.o.  Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT  Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236."— Transkript prezentace:

1  Škola: St ř ední škola právní – Právní akademie, s.r.o.  Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT  Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236  Tematická oblast: Psychologie  Autor: PhDr. Jaroslava Pauchová  Téma: Pro ž ívání  Č íslo materiálu: VY_32_INOVACE_PS_11_ Pro ží v á n í  Datum tvorby: 12.7. 2013  Anotace: Prezentace je ur č ena pro ž áky 1. ro č níku SŠ, slou ž í k pochopení výkladu pro ž ívání jako slo ž ky psychiky č lov ě ka. Sou č ástí jsou procvi č ovací otázky.  Klí č ová slova: psychika, pro ž ívání, vnit ř ní ž ivot č lov ě ka Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“

2  Vyjad ř uje vnit ř ní duševní ž ivot č lov ě ka…  Zahrnuje oblast psychických proces ů, stav ů a vlastností….

3 Znaky pro ž ívání  Subjektivnost (pro ž ívání nále ž í pouze mn ě ).  Jedine č nost a neopakovatelnost.  Uskute čň uje se v č ase, neustále plyne a zárove ň se m ě ní - minulost, p ř ítomnost, budoucnost…

4 sebe sama (kdo jsem) okolní sv ě t (kde jsem) č as (kdy) sv ů j stav p ů sobení okolního prost ř edí své chování a č innosti chování a č innosti ostatních

5 V pro ž ívání rozlišujeme slo ž ky:  Poznávací – p ř ijímání stimul ů smysly a jejich zpracování…  Citovou – to, co poznáváme je nám p ř íjemné nebo nep ř íjemné…  Snahovou – chceme dosáhnout cíle, jednáme…

6 PRO Ž ÍVÁNÍ  Vyjad ř uje vnit ř ní a vn ě jší duševní ž ivot č lov ě ka  Zahrnuje oblast psychických a pedagogických proces ů, stav ů a metod

7 PRO Ž ÍVÁNÍ  Vyjad ř uje vnit ř ní a vn ě jší duševní ž ivot č lov ě ka  vn ě jší  Zahrnuje oblast psychických a pedagogických proces ů, stav ů a metod  pedagogických, metod

8 dopl ň te okolní sv ě t (kde jsem) dopl ň te sv ů j stav p ů sobení okolního prost ř edí dopl ň te chování a č innosti ostatních

9  sebe sama (kdo jsem)  č as (kdy)  své chování a č innosti

10 Č echová, V., Rozsypalová, M.,: Obecná psychologie, IDVPZ, Brno, 1994. ISBN 80- 7013-185-3 Hladík, J.,: Společenské vědy v kostce pro střední školy, Fragment, Havlí č k ů v Brod, 1999. ISBN 80-7200-334-2


Stáhnout ppt " Škola: St ř ední škola právní – Právní akademie, s.r.o.  Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT  Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236."

Podobné prezentace


Reklamy Google