Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ – PRÁVNÍ AKADEMIE, S.R.O. TYP ŠABLONY: III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT PROJEKT: CZ.1.07/1.5.00/34.0236.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ – PRÁVNÍ AKADEMIE, S.R.O. TYP ŠABLONY: III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT PROJEKT: CZ.1.07/1.5.00/34.0236."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ – PRÁVNÍ AKADEMIE, S.R.O. TYP ŠABLONY: III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT PROJEKT: CZ.1.07/1.5.00/34.0236 TEMATICKÁ OBLAST: PSYCHOLOGIE AUTOR: PHDR. JAROSLAVA PAUCHOVÁ TÉMA: ZÁKLADNÍ PSYCHOLOGICKÉ OBORY ČÍSLO MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_PS_03_ZÁKLADNÍ PSYCHOLOGICKÉ OBORY DATUM TVORBY: 9.7. 2013 ANOTACE: PREZENTACE JE URČENA PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKU SŠ A SLOUŽÍ K SEZNÁMENÍ OBORŮ ZÁKLADNÍ PSYCHOLOGIE A OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ ŽÁKŮ. KLÍČOVÁ SLOVA: PSYCHOLOGIE, PSYCHIKA, OSOBNOST, VÝVOJ, SOCIÁLNÍ, PATOLOGIE Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“

2 Základní psychologické obory

3 Zkoumá normální a obecné zákonitosti:  poznávacích proces ů (vnímání, pam ěť, myšlení…) č lov ě ka  citového života č lov ě ka…  cht ě ní č lov ě ka (pot ř eby, motivy, v ů le…)

4 Psychologie osobnosti  Popisuje osobnost jako celistvý systém (bio -psycho - sociální…)  Zkoumá, vlivy, které osobnost utvá ř ejí…  Studuje, co osobnost charakterizuje…  Popisuje osobnost jako celistvý systém (bio -psycho - sociální…)  Zkoumá, vlivy, které osobnost utvá ř ejí…  Studuje, co osobnost charakterizuje…

5 Vývojová psychologie  Zkoumá zm ě ny duševního vývoje jedince od jeho po č etí do smrti.  Studuje zákonitosti sociální podmín ě nosti, ovliv ň ující psychiku č lov ě ka v jeho vývoji…  Zkoumá zm ě ny duševního vývoje jedince od jeho po č etí do smrti.  Studuje zákonitosti sociální podmín ě nosti, ovliv ň ující psychiku č lov ě ka v jeho vývoji…

6 Sociální psychologie  Studuje socializa č ní proces lidského jedince…  Zjiš ť uje vliv sociální spole č enské interakce, komunikace, percepce na psychické projevy č lov ě ka…  Zabývá se rozborem sociálních skupin a postavením lidí v nich…  Studuje socializa č ní proces lidského jedince…  Zjiš ť uje vliv sociální spole č enské interakce, komunikace, percepce na psychické projevy č lov ě ka…  Zabývá se rozborem sociálních skupin a postavením lidí v nich…

7 Psychopatologie  Popisuje vznik, pr ů b ě h, p ř í č iny, projevy duševních poruch nebo nemocí.  Úzce souvisí s psychiatrií.  Popisuje vznik, pr ů b ě h, p ř í č iny, projevy duševních poruch nebo nemocí.  Úzce souvisí s psychiatrií.

8 Úloha č.1 Mezi základní psychologické obory nepat ř í: a) Pedagogická psychologie b) Vývojová psychologie c) Psychologie osobnosti d) Psychopatologie SPRÁVNÁ ODPOV ĚĎ Mezi základní psychologické obory nepat ř í: a) Pedagogická psychologie b) Vývojová psychologie c) Psychologie osobnosti d) Psychopatologie SPRÁVNÁ ODPOV ĚĎ A

9 Úloha č. 2 Zaznamenejte do sešitu co vše studuje obor sociální psychologie: SPRÁVNÉ ODPOV Ě DI: Socializaci č lov ě ka Sociální interakci, komunikaci, percepci v sociálních skupinách Postavení č lov ě ka v sociálních skupinách Zaznamenejte do sešitu co vše studuje obor sociální psychologie: SPRÁVNÉ ODPOV Ě DI: Socializaci č lov ě ka Sociální interakci, komunikaci, percepci v sociálních skupinách Postavení č lov ě ka v sociálních skupinách

10 Úloha č. 3 Psychologický obor, který se zabývá popisem, vznikem, pr ů b ě hem, p ř í č inami, projevy duševních poruch nebo nemocí se nazývá (dopl ň te)…………… Správná odpov ěď : Psychopatologie  Psychologický obor, který se zabývá popisem, vznikem, pr ů b ě hem, p ř í č inami, projevy duševních poruch nebo nemocí se nazývá (dopl ň te)…………… Správná odpov ěď : Psychopatologie 

11 Použitá literatura, zdroje: Hladík, J.,: Spole č enské v ě dy v kostce pro st ř ední školy, Fragment, Havlí č k ů v Brod, 1999. ISBN 80-7200-334-2 Helus, Z.,: Psychologie pro st ř ední školy, Fortuna, Praha, 2003. ISBN 80-7168-876-2 Hladík, J.,: Spole č enské v ě dy v kostce pro st ř ední školy, Fragment, Havlí č k ů v Brod, 1999. ISBN 80-7200-334-2 Helus, Z.,: Psychologie pro st ř ední školy, Fortuna, Praha, 2003. ISBN 80-7168-876-2


Stáhnout ppt "ŠKOLA: STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ – PRÁVNÍ AKADEMIE, S.R.O. TYP ŠABLONY: III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT PROJEKT: CZ.1.07/1.5.00/34.0236."

Podobné prezentace


Reklamy Google