Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č.4 Vstup na zahraniční trhy při výrobě v zahraničí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č.4 Vstup na zahraniční trhy při výrobě v zahraničí."— Transkript prezentace:

1 Přednáška č.4 Vstup na zahraniční trhy při výrobě v zahraničí

2 Zahraniční výroba Zaměření: - Defenzivní = obranné - Ofenzivní = útočné Motivy internacionalizace: 1. Zpřístupnit odbytové trhy 2. Nespokojenost se zastoupením v dané zemi 3. Odbornost lidských zdrojů 4. Kapitálové rezervy do zahraničí 5. Větší možnost zisku 6. K dispozici volné výrobní kapacity 7. Prodat know-how 8. Diverzifikace rizika

3 I. Plná výroba Výhody Tržní kontrola Zabezpečení obchodní značky Legislativní výhody Snížení nákladů Lepší image v cílové zemi K dispozici – prac. síly, suroviny, technologie Nevýhody Velké navýšení nákladů Legislativa Nestabilita poptávky Nestabilita země Lidský materiál

4 I. Plná výroba Výběr místa Atmosféra pro cizí investice Výrobní úvahy Speciální podmínky Politické riziko

5 I. Plná výroba Riziko nestability poměrů Riziko vlastnický ch práv Riziko vlastního provozu Riziko kapitálov ého trhu Možno vstoupit STOP ČTYŘI SKUPINY RIZIK ANO NE

6 I. Plná výroba Majetkový podíl v podniku 100% vlastnictví Majorita Minorita 1. Výstavba závodu na zelené louce (greenfield, brownfield) 2. Získání stávajícího závodu (akvizice, fúze)

7 II. Montáž Typy Úplná montáž Montáž polotovarů Částečná výroba Důvody Lidské zdroje Stát s vysokou poptávkou Levnější přeprava polotovarů

8 III. Strategické aliance Strategické aliance jsou účelová spojení organizací z různých zemí, která umožňují spojení při cestě za úspěchem v podnikání. Poskytování licencí a smluv Joint venture Smlouva o managementu Smluvní výroba

9 Proč se spojovat Důvody Silnější vyjednávací pozice Snazší expanze na zahraniční trhy Synergie Snížení nákladů Výzkum a vývoj

10 S kým se spojovat S přímou konkurencí S nepřímou konkurencí S firmami z blízkého oboru S firmami mimo obor

11 Výhody strategické aliance Nárůst finančních zdrojů Výměna technologií Přístup k surovinám Vyšší rychlost návratu investic Snižování rizika Zvyšování výrobních dávek Specializace, racionalizace Zvýšení vyjednávací síly na trhu

12 III. Strategické aliance 1.Poskytování licencí =

13 III. Strategické aliance Franchising - je způsob obchodní činnosti a marketing výrobků nebo služeb, který je používán v různých odvětvích průmyslu a obchodu. Jedná se o poskytnutí práva užívat obchodní známku a znalosti vlastněné nějakou korporací pro své vlastní podnikání. Výhody Vstup majitele licence na zahraniční trh Právní samostatnost uživatele licence Marketingové aktivity částečně řízeny poskytovatelem licence Proslulost a image značky Nevýhody Corporate identity Omezení vlastního rozvoje

14 III. Strategické aliance 2. Joint venture - domácí podnik spolu s dalším zahraničním podnikem či organizací vytvoří novou společnou obchodně-právní entitu (většinou akciovou společnost). Cílem je spojit přednosti či zkušenosti obou partnerů Výhody Možnosti exportu i pro menší firmy Snižování rizika Legislativní výhody Rychlejší a lepší orientace na zahraničním trhu Nevýhody Snížení zisku Konflikty mezi partnery

15 III. Strategické aliance 3. Smlouva o managementu – jde o smlouvu mezi dodavatelem a místním investorem. Investor dodává kapitál, cizí firma dodává know-how. Výhody Vstup na cizí trh s nízkým rizikem Nevýhody Náročnost na sestavení smlouvy Riziko odstoupení od převzetí podniku

16 III. Strategické aliance 4. Smluvní výroba – domácí firma zadává zahraniční společnosti zakázku na výrobu či montáž v cílové zemi. Zadávající firma poskytuje polotovary, marketingové aktivity, zajišťuje prodej. Výhody Minimální investice Kontrola nad prodejem Snížení finančního rizika Odbourání dovozních bariér Levná pracovní síla Nevýhody Vyrábějící firma – snižování zisku Zakázka na omezenou dobu Zadavatelská firma – seznámení s procesy možného konkurenta Obtížné hledání výrobce Ztráta kontroly nad výrobou

17 IV. Jiné typy Marketingové distribuční smlouvy Smlouvy mezi leteckými přepravci Společný vývoj a poskytnutí technologie Práce na společných projektech

18 Stupeň kontroly stupeň zapojení STRATEGICKÁ ALIANCE JOINTVENTURE KAP. ÚČAST NA INV.CELKU LICENCE FRANCHISING PIGGYBACK OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ KOMISIONÁŘ PROSTŘEDNÍK PŘÍMÁ ZAHR. INVESTICE – 100% VLASTNICTVÍ Plná výroba DCEŘINNÁ SPOLEČNOST Reprezentační kancelář PŘÍMÝ VÝVOZ BEZ PŘ. INVESTIC TECHNICKÁ POMOC smluvní výroba INVESTICE + DELEGACE INVESTICE + KONTROLA DELEGACE BEZ INVESTIC KONTROLA BEZ INVESTIC Stupeň zapojení

19 Relační marketing - trendy ECR = Efficient Consumer Response Category management SCM = Supply Chain Management Private Labels

20 Míra rizika a kontroly

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přednáška č.4 Vstup na zahraniční trhy při výrobě v zahraničí."

Podobné prezentace


Reklamy Google