Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kirchhoffovy zákony. Náboj se nemůže ve vodiči nikde hromadit ani zanikat. Proudy, které do uzlu vstupují se musí rovnat proudům vystupujícím. Algebraický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kirchhoffovy zákony. Náboj se nemůže ve vodiči nikde hromadit ani zanikat. Proudy, které do uzlu vstupují se musí rovnat proudům vystupujícím. Algebraický."— Transkript prezentace:

1 Kirchhoffovy zákony

2 Náboj se nemůže ve vodiči nikde hromadit ani zanikat. Proudy, které do uzlu vstupují se musí rovnat proudům vystupujícím. Algebraický součet proudů v uzlu je roven nule. Obecný zápis :

3 Obejdeme-li smyčku s pokusným nábojem z bodu A dle naznačené smyčky a zase se do bodu A vrátíme, nebude vykonána žádná práce (obdoba gravitačního pole). Po vykrácení nábojem Q Algebraický součet napětí ve smyčce je roven nule. Obecný zápis :

4 Dle II.Kirchoffova zákona platí: V upraveném schématu : Porovnáním výrazů : Výsledný odpor je dán součtem jednotlivých odporů.

5 Dle I.Kirchoffova zákona platí V upraveném schématu : Porovnáním výrazů : Převrácená hodnota výsledného odporu je dána součtem převrácených hodnot jednotlivých odporů. Celková vodivost je dána součtem jednotlivých vodivostí.

6 hvězdatrojúhelník

7 Ideální zdroj nemění napětí na svorkách. U skutečného zdroje napětí se zatížením klesá úbytkem napětí na vnitřním odporu zdroje. Pokles napětí je způsoben úbytkem napětí na vnitřním odporu zdroje.

8 U i U i - vnitřní napětí zdroje, nemění se se zátěží R i R i – vnitřní odpor zdroje U U – svorkové napětí Napěťová rovnice zdroje

9 Ideální proudový zdroj dodává do vnějšího obvodu konstantní proud. U skutečného proudového zdroje není proud konstantní, chová se jako id.zdroj s připojeným paralelním odporem.

10 Výsledné vnitřní napětí zdroje je dánou součtem dílčích vnitřních napětí. Vnitřní odpory jsou v sérii, sčítají se : n V baterii obvykle zapojujeme n stejných článků do série. Potom platí : Dovolený (maximální) proud baterie je roven dovolenému proudu jednoho článku.

11 stejné článkym Paralelně spojujeme pouze stejné články. Spojíme m článků : Výsledné vnitřní napětí je rovno napětí 1 článku m Výsledný vnitřní odpor odpovídá paralelnímu řazení všech m stejných článků. Dovolený (maximální) proud baterie je roven součtu dovolených proudů všech článků.

12 S využitím předchozích výsledků :

13 Úkol : n-tý Jaký odpor zařadit do série s voltmetrem, aby voltmetr ukazoval n-tý díl ze svorkového napětí U ? UUpUp Uv I Předřadný odpor – předřadník – slouží ke zvětšení rozsahu voltmetru.

14 Bočník je odpor připojený paralelně k ampérmetru a slouží ke zvětšení jeho rozsahu. IIaIa IbIb Úkol : n-tý Jaký odpor musíme připojit k ampérmetru, aby jím tekl n-tý díl celkového proudu ?


Stáhnout ppt "Kirchhoffovy zákony. Náboj se nemůže ve vodiči nikde hromadit ani zanikat. Proudy, které do uzlu vstupují se musí rovnat proudům vystupujícím. Algebraický."

Podobné prezentace


Reklamy Google