Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osnova přednášky: 1.Charakteristika tréninkové jednotky (TJ), typy TJ. 2.Struktura TJ – úvodní, hlavní a závěrečná část. Obsah a význam jednotlivých částí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osnova přednášky: 1.Charakteristika tréninkové jednotky (TJ), typy TJ. 2.Struktura TJ – úvodní, hlavní a závěrečná část. Obsah a význam jednotlivých částí."— Transkript prezentace:

1

2 Osnova přednášky: 1.Charakteristika tréninkové jednotky (TJ), typy TJ. 2.Struktura TJ – úvodní, hlavní a závěrečná část. Obsah a význam jednotlivých částí. 3.Další organizační formy sportovního tréninku.

3 Základní element stavby sportovního tréninku. Základní organizační forma sportovního tréninku. Cíle a úkoly TJ jsou součástí koncepce sportovního tréninku a jsou svázány s cíli a úkoly tréninkových cyklů. Zatížení v TJ (fyzické i psychické) vychází z požadavků vyplývajících z jejího zařazení v rámci tréninkového cyklu.

4 Promyšlení souvislostí a důkladná příprava TJ zvyšují pravděpodobnost očekávaného tréninkového efektu. Respektovat zákonitosti platné pro vnitřní stavbu TJ.

5

6 1.Zahájení Psychická příprava: -ukáznění, navození soustředěnosti -seznámení s cílem a úkoly TJ, obsahem, ev. organizací, -motivace pro činnost, navození „pracovní“ aktivity.

7 2. Rozcvičení (R) -příprava sportovců na plnění úkolů TJ a s tím spojené zatížení -optimální aktivace (zvýšení aktivity orgánů a systémů a jejich součinnost – metabolizmus, dýchání, krevní oběh, CNS, připravenost podpůrně-pohybového aparátu…).

8 Výhody promyšlené a důkladné realizace R: 1.kladný vliv na efektivitu hlavní části TJ 2.kladný vliv na průběh zotavných procesů 3.zvyšování tělesné zdatnosti, popř. technické dokonalosti 4.optimalizace psychické připravenosti 5.zdravotní aspekt – prevence zranění, opotřebování podpůrně-pohybového aparátu, onemocnění kardiovaskulárního aparátu…

9 Další aspekty R: Střídání intenzity cvičení – různé stopy v CNS, Střídání intenzity cvičení – různé stopy v CNS, odlišnost v aktivizaci metabolismu. odlišnost v aktivizaci metabolismu. Optimalizace psychického stavu… Optimalizace psychického stavu… Diferenciace R vzhledem k úrovni svěřenců, Diferenciace R vzhledem k úrovni svěřenců, individuálním specifikům, specializaci, apod.. individuálním specifikům, specializaci, apod.. R může předcházet masáž. R může předcházet masáž. R části podpůrně-pohybového aparátu může být vloženo i do hlavní části TJ. R části podpůrně-pohybového aparátu může být vloženo i do hlavní části TJ.

10 VŠEOBECNÁ ČÁST SPECIÁLNÍ ČÁST ROZCVIČENÍ

11 -zvýšení teploty tělesného jádra -zvýšení buněčného metabolismu, enzymatické aktivity -zvýšení krevního oběhu, redistribuce krve -příprava podpůrně pohybového aparátu - zvýšit teplotu a elasticitu svalů, působit na kloubní pohyblivost, tkání -aktivizace CNS, analyzátorů… ZAMĚŘENÍ VŠEOBECNÉ ČÁSTI ROZCVIČENÍ

12 Aerobní cvičení se zapojením velkých svalových skupin s mírně se zvyšující intenzitou 1. Aerobní cvičení se zapojením velkých svalových skupin s mírně se zvyšující intenzitou OBSAH VŠEOBECNÉ ČÁSTI ROZCVIČENÍ

13 2. Strečink statický (krátké výdrže v krajních polohách) + dynamický (švihově) s cílem připravit podpůrně pohybový aparát (tzv. mobilizační cvičení). Po statickém strečinku dochází k zvýšení flexibility - zařazovat u zkrácených svalů (často např. hamstringy) jako prevence zranění a u svalů, které nejsou rozhodující pro vykonávání sportovních pohybů. OBSAH VŠEOBECNÉ ČÁSTI ROZCVIČENÍ

14 Doporučení: -Zařadit krouživé a kyvadlovité pohyby s postupným zvyšováním rozsahu a rychlosti pohybu. -Zařadit posilovací (zpevňovací) cvičení – tonizace svalstva (včetně výdrží a balančních cvičení). OBSAH VŠEOBECNÉ ČÁSTI ROZCVIČENÍ

15 1.Speciální příprava podpůrně pohybového aparátu: -ověření specifických pohybových stereotypů/programů, které budou využity v následující činnosti (respektovat např. herní specializace) - plynulá návaznost hlavní části. ZAMĚŘENÍ SPECIÁLNÍ ČÁSTI ROZCVIČENÍ

16 - Cvičení podobná/totožná s obsahem hlavní části TJ. - Plynulá návaznost hlavní části. OBSAH SPECIÁLNÍ ČÁSTI ROZCVIČENÍ

17 Těžiště plnění cílů a úkolů TJ. Obsah ovlivněn sportovním odvětvím (disciplínou), plánem mikrocyklu, typem TJ, specifiky a aktuálním stavem sportovců…

18 V závislosti na převažujícím zaměření je možno, i přes požadavek komplexního přístupu, vymezit 5 typů tréninkových jednotek.

19 1. Nácvičná TJ – převážně zaměřená na nácvik nových sportovních dovedností (především jejich technické, případně taktické stránky) bez záměru rozvoje pohybových schopností. 2. Zdokonalovací TJ – zaměřena na zdokonalování již osvojených sportovních dovedností, jejich technické a taktické stránky v soutěžních podmínkách. Současně dochází též k záměrnému rozvoji specifických kondičních schopností.

20 3. Kondiční TJ – zaměřena na rozvoj pohybových schopností, a to především specifickými nebo nespecifickými prostředky. 4. Smíšená TJ – zaměřena na komplexní rozvoj sportovního výkonu. 5. Regenerační TJ – zaměřena na urychlení zotavovacích procesů.

21 Tréninkové zatížení dosahuje vrcholu. Respektovat zásady stavby hlavní části (především vzhledem k energetickému zajištění pohybu a aktivitě a únavě CNS.

22 Potenciální pořadí cvičení: Koordinace 1. Koordinace Technika a taktika (nácvik) 2. Technika a taktika (nácvik) Rychlost, výbušná síla, maximální síla 3. Rychlost, výbušná síla, maximální síla Vytrvalost v rychlosti a výbušné síle, maximální síla 4. Vytrvalost v rychlosti a výbušné síle, maximální síla Aerobní vytrvalost 5. Aerobní vytrvalost Zotavení pohybovou činností, protahovací cvičení 7. Zotavení pohybovou činností, protahovací cvičení Ověření odolnosti vůči diskomfortu 6. Ověření odolnosti vůči diskomfortu

23 V jedné TJ se využívá jen určitého počtu z výše uvedených cvičení. V jedné TJ se využívá jen určitého počtu z výše uvedených cvičení. U dětí cca do 10 let lze využít cvičení zaměřených na rozvoj „všech“ motorických schopností. U dětí cca do 10 let lze využít cvičení zaměřených na rozvoj „všech“ motorických schopností. S věkem a s rostoucí sportovní výkonností se počet redukuje a realizovaná cvičení by měla být konzistentní z hlediska energetického zabezpečení. S věkem a s rostoucí sportovní výkonností se počet redukuje a realizovaná cvičení by měla být konzistentní z hlediska energetického zabezpečení.

24 Zajistit přechod k uklidnění organizmu Zajistit přechod k uklidnění organizmu snížením intenzity zatížení (uklidnění, uvolnění snížením intenzity zatížení (uklidnění, uvolnění svalstva a nervového napětí), zakončit jednotku. svalstva a nervového napětí), zakončit jednotku. Navodit zotavovací procesy (strečink), event. Navodit zotavovací procesy (strečink), event. prodloužením části zajistit aktivní zotavování. prodloužením části zajistit aktivní zotavování.

25 V obsahu respektovat zatížení v hlavní části. V obsahu respektovat zatížení v hlavní části. Obvykle dynamická a statická část. Obvykle dynamická a statická část. 1. Dynamická část - nízko intenzivní cyklická činnost činnost s cílem urychlit zotavení po tréninku a začít odbourávat odpadní látky, které vznikly během zatížení. Obsah: drobné pohybové hry, tzv. vyklusání, vyplavání apod.

26 2. Statická část -protažení převážně zapojených svalů, a svalů s tendencí ke zkracování, popř. protažení svalů jiných problémových oblastí (např. beder aj.). -kompenzační a vyrovnávací cvičení (předcházení svalovým dysbalancím a vadám v držení těla). -celkové uklidnění organismu.

27 Zhodnotit tréninkovou jednotku (pocit uspokojení) a motivovat k další činnosti. Zhodnotit tréninkovou jednotku (pocit uspokojení) a motivovat k další činnosti. Vytvářením časového prostoru pro závěrečnou část Vytvářením časového prostoru pro závěrečnou část podporovat správný návyk. podporovat správný návyk.

28 Přibližný poměr částí TJ: 1-2:3-4:1 Přibližný poměr částí TJ: 1-2:3-4:1 konkrétní požadavky na svěřence, manipulace se zatížením, organizace, vstupy trenéra, čeho si všímat… Příprava TJ: konkrétní požadavky na svěřence, manipulace se zatížením, organizace, vstupy trenéra, čeho si všímat… Kontrola a vyhodnocení: fyziologické, učební, psychologické (emocionální..) a další aspekty. Kontrola a vyhodnocení: fyziologické, učební, psychologické (emocionální..) a další aspekty. Frekvence TJ: podle cílů, zařazení do větších cyklů… Frekvence TJ: podle cílů, zařazení do větších cyklů… Improvizace… Improvizace…

29

30 Veřejná tréninková jednotka Veřejná tréninková jednotka Tréninkové soustředění Tréninkové soustředění Ranní cvičení a jiné individuální formy cvičení Ranní cvičení a jiné individuální formy cvičení Návštěva sportovní akce Návštěva sportovní akce Beseda s úspěšnými sportovci Beseda s úspěšnými sportovci

31 1.Charakterizujte tréninkovou jednotku (TJ) jako organizační formu a uveďte jak lze tréninkové jednotky členit. 2.Uveďte základní strukturu TJ. Co je obsahem jednotlivých částí TJ a jaký je jejich význam. 3.Znáte některé další organizační formy sportovního tréninku?


Stáhnout ppt "Osnova přednášky: 1.Charakteristika tréninkové jednotky (TJ), typy TJ. 2.Struktura TJ – úvodní, hlavní a závěrečná část. Obsah a význam jednotlivých částí."

Podobné prezentace


Reklamy Google