Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PARADOXY a zákonitosti klinické neurokineziologie S P A S T I C I T Y Michal Mayer.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PARADOXY a zákonitosti klinické neurokineziologie S P A S T I C I T Y Michal Mayer."— Transkript prezentace:

1 PARADOXY a zákonitosti klinické neurokineziologie S P A S T I C I T Y Michal Mayer

2 Základní atributy spastické dystonie zperspektivy svalu åFázická spasticita (Lance) åNeurogenní spasticita rychlostně nezávislá - rigidita (aference II) åNon- neurogenní alterace viskolestických vlastností (vazivo, změny svalových vláken) åSvalová hypotonie åSlabost: SPASTICKÝ SVAL JE VÝRAZNĚ OSLABEN!

3 Základní atributy spastické dystonie z perspektivy svalu II åVztah mezi aktivací a napětím svalu - minimální aktivace vyvolá enormní vzestup napětí, to nutí k další aktivaci åSpojeno s posunem biomechanického optima

4 Základní atributy spastické dystonie z pohledu programování pohybu åAbnormální realizace narušeného motorického programu åRozvrácení plynulosti náboru MJ a frekvenční modulace kontrakce åPorucha časování kontrakce a relaxace åPatologické koaktivace multisegmentální distoproximální, druhostranné = porucha provádění izolovaných pohybů

5 Základní atributy spastické dystonie åNález při testování v klidu se může dramaticky lišit od nálezu při pohybu: åDISTRIBUCE SVALOVÉ HYPERTONIE/ HYPOTONIE A SÍLY SVALOVÉ VÝRAZNĚ ZÁVISÍ NA POHYBOVÉ ÚLOZE A JEJÍ FÁZI

6 NEUROKINESIOLOGIE SPASTICITY paradoxy či zákonitosti? åKlinická empirie podpořená výsledky moderní neurofyziologie a analýzy pohybu ukazuje u spasticity že klasické pojmy jako: åSvalová hypotonie, hypertonie, oslabení, hyperaktivita etc. mají ve skutečnosti malou reálnou výpovědní hodnotu a smysl åUkazují se meze klasické analytické kineziologie

7 åSval je zkrácen a spastický åJe hyperaktivní åMusí být tlumen åJeho antagonisté „posíleni“ TRICEPS SURAE PARADOX - zdánlivá patologie

8 TRICEPS SURAE PARADOX -fyziologický stav åTS je 4x silnější než jeho antagonisté å„Správně časovná aktivace TS je hlavní propulsivní faktor lidské lokomoce“

9 TRICEPS SURAE PARADOX -skutečná patologie åTriceps surae je spastický a zkrácen åJe absolutně i relativně výrazně OSLABEN åJeho antagonisté jsou v relativní PŘEVAZE åTriceps surae musí být AKTIVOVÁN a „POSILOVÁN“ åDůraz na funkční zapojení åÚprava viskoelastických vlastností

10 QUADRICEPS PARADOX klasický pohled u extenční spasticity åQuadriceps je hyperaktivní åJeho hyperativita je viníkem extenční spasticity a „stiff leg gait“

11 QUADRICEPS PARADOX skutečnost åK fenoménu „stiff leg gait“ u extenční spasticity paradoxně vede dynamické OSLABENÍ flexorů kyčle -iliopsoas a rectus fem.(!) při iniciaci švihové fáze chůzového cyklu

12 ILIOPSOAS PARADOX u extenční spasticity åKlasicky: Zkrácený iliopsoas vede k zvýšené anteverzi pánve v terminální fázi stojné fáze åSkutečnost: zvýšená anteverze pánve v terminální fázi stojné fáze je způsobena funkčním oslabením extenzorů kyčle v této fázi

13 HAMSTRINGOVÝ PARADOX u spasticity åHamstringy jsou u člověka hlavně extenzory kyčle (zejména předšvihová a časná švihová fáze) åŠpatné načasování těchto „flexorů kolene“ ve skutečnosti inhibuje flexi (!) v kolenním (a kyčelním) kloubu (= stiff leg gait“)

14 GLUTEUS MEDIUS PARADOX u spasticity åKlasicky: U DMO jsou někdy operovány mediální hamstringy a adduktory ke korekci vnitřně-rotační a addukční anomálie chůze

15 GLUTEUS MEDIUS PARADOX u spasticity å Skutečnost: podíl mediálních hamstringů a adduktorů na vnitřně rotační anomálii u DMO je mizivý åSpoluviníkem dysfunce gl. medius åGluteus medius a minimus jsou sice oslabeny („instabilita“ pánve resp. kyčle) ale vnitřně rotační moment a aktivace jejich přední porce se dramaticky zvyšuje při patologické flexi v kyčli

16 PARADOX POMALÝCH A RYCHLÝCH POHYBŮ u spasticity åProprioceptivní aferentace je pro kinezioterapii klíčová åProprioceptivní aference z vřetének je nejpreciznější a nejaktivnější při rychlých pohybech åRychlý pohyb horší spasticitu

17 PARADOX POMALÝCH A RYCHLÝCH POHYBŮ u spasticity å„Rychlý pohyb horší spasticitu¨“ - RELATIVNÍ VÝJIMKY: åÚdery na pohyblivý cíl („hitting movement“) åRytmická aktivace lokomočních a jiných generátorů (audio, opticky, dech, akce srdeční, druhou osobou, trenažér)

18 PARADOX asymetrie reciproční inhibice (RI) u spasticity åFyziologická RI (z aktivovaného ssvalu ke spastickému antagonistovi) je NARUŠENA åInverzní RI (ze spastického svalu k volně aktivovanému svalu) je AKCENTOVÁNA å= další suprese volní aktivity

19 PARADOX exkcentrických a koncentrických pohybů åDynamická volní motorická aktivita je narušena u koncentrických pohybů, zejména při vyšším úsilí å Volní aktivace a síla svalová je relativně zachována u excentrických pohybů

20 DĚKUJEME ZA POZORNOST DĚKUJEME ZA POZORNOST

21 Čtoucím pozdrav


Stáhnout ppt "PARADOXY a zákonitosti klinické neurokineziologie S P A S T I C I T Y Michal Mayer."

Podobné prezentace


Reklamy Google