Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Svalový test Označení materiálu: VY_32_INOVACE_REK.MU2.1215 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Rekondice Ročník: druhý – Rekondiční a sportovní masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Úvod do problematiky, fyziologická funkce svalů, svaly oslabené a zkrácené, zásady postupů při měření svalové síly, základní stupně svalového testu trupu, končetin a obličeje. Vhodné pomůcky.

3 Metodické pokyny Jedná se o prakticko-teoretickou výuku, které musí předcházet znalost anatomie kosterního a svalového systému člověka K využití materiálu je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor. Zrakově postiženým přenést prezentaci do ozvučených čtecích zařízení.

4 Zdroje GÚTH, Anton. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. [1. vyd.]. Bratislava: Liečreh Gúth, c1995, 448 s. ISBN KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Vyd.1. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. Vyd. 5. Praha: Grada, 2004, 328 s. ISBN

5 Svalový test

6 Správná funkce svalů Správná funkce svalů je daná: Normální délkou
Napětím Silou Koordinací Časem Výdrží

7 Funkce svalů Optimální délka svalu zabezpečuje stabilitu kloubu a zároveň umožňuje pohyblivost. Sval při pohybu nepracuje samostatně, ale při kontrakci je závislí na svém antagonistovi (reciproční inervace). Aktivace svalu je spojená s inhibicí antagonisty ve smyslu koaktivace za současné akce synergistů, kterých silový účinek má podpůrnou a stabilizační funkci. Kontrakce svalu, který má zvýšené napětí (spazmus) je spojená se zvýšenou inhibicí antagonisty, což vede k útlumu signalizace, slabosti a vytváří podmínky pro vznik svalové dysbalance.

8 Posilování svalu Posilování zkráceného svalu vede k výrazné inhibici jeho antagonisty, proto se snažíme v procesu svalových dysbalancí normalizovat nejdřív délku svalu resp. tonus agonisty a následně posilovat antagonistu. Nejdříve vytahujeme zkrácené svaly a potom posilujeme svaly oslabené.

9 Mikroskopický pohled na zkrácený sval

10 Svaly s tendencí ke zkrácení
Horní vlákna m. trapezius mm. scaleni m. sternocleidomastoideus mm. pectorales m. subscapularis m. deltoideus mm. obliqui abdomini meziobratlové vzpřimovače trupu m. quadratus lumborum m. iliopsoas m. tensor fasciae latae m. rectus femoris ischiokrurální svaly adduktory stehna m. triceps surae na HKK flexorové skupiny

11 Svaly s tendencí k oslabení
dolní část m. trapezius hluboké flexory šíje žvýkací svaly m. levator csapulae m. supraspinatus m. infraspinatus m. seratus lateralis anterior gluteální svaly mm. vasti mm. peronei m. tibialis anterior extenzory palců na HKK extenzorové skupiny

12 Svalový test Svalový test je pomocná vyšetřovací metoda, která
informuje o síle jednotlivých svalů nebo svalových skupin, tvořících funkční jednotku Pomáhá při určení rozsahu a lokalizace léze motorických periferních nervů. Svalový test se nehodí pro centrální spastické obrny a myopatii. V jednotlivých testech nehodnotíme jen svalovou sílu hlavního svalu, ale navíc vyšetřujeme a analyzujeme provedení celého pohybu (způsob provedení, časové vztahy aktivace mezi svalovými skupinami).

13 Svalový test Svalový test prováděný ručně má řadu nedostatků.
Testem můžeme zhodnotit pouze okamžitý stav svalu a málo se dozvíme např. o unavitelnosti atd. Abychom se co nejvíce vyvarovali nebezpečí subjektivních odchylek, je třeba přesně dodržovat předepsaný postup vyšetření. V jistých případech se můžou vyskytnout okolnosti, které přesné určení nedovolí nebo značně ztíží jako: omezení rozsahu pohybu, substituce, inkoordinace a bolest.

14 Zásady při provádění svalového testu
Testujeme celý rozsah pohybu, rozhodně ne jen začátek nebo konec pohybu. Pohyb provádíme pomalou rychlostí, nikdy neprovádíme švih! Pokud je to možné pevně fixujeme, ale nesmíme stlačit šlachu nebo bříško hlavního svalu. Odpor klademe v celém rozsahu pohybu stále stejnou silou. Testujeme v teplé a tiché místnosti, která dovoluje dobré soustředění. Testující musí být příjemný, vlídného chování. Nespěchá, test provádí s rozvahou a pečlivostí.

15 Zásady při provádění svalového testu
Při testování terapeut vysvětluje jednotlivé pohyby. Test opakujeme v pravidelných intervalech vždy týmž pracovníkem. Sledujeme vývoj onemocnění, rychlost zlepšování nebo zhoršování. Výsledky se všemi poznámkami zapisujeme do tiskopisu o provedení svalového testu.

16 Základní stupně svalového testu
Svalovou sílu hodnotíme v šesti stupních: St. 5 – normální – sval je schopen překonat při plném rozsahu pohybu značný vnější odpor. Odpovídá tedy 100% normálu. St. 4 – dobrý – provede pohyb v celém rozsahu a dokáže překonat středně velký vnější odpor. Odpovídá 75% normálního svalu. St. 3 – slabý – vykoná pohyb v celém rozsahu s překonáním zemské tíže, tedy proti váze testované části těla. Neklademe žádný vnější odpor. Odpovídá 50% normálního svalu.

17 Základní stupně svalového testu
St. 2 – velmi slabý – sval této síly je sice schopen vykonat pohyb v celém rozsahu, ale nedovede překonat ani tak malý odpor, jako je váha testované části těla. Musí být proto poloha nemocného upravena tak, aby se při pohybu maximálně vyloučila zemská tíže. Odpovídá 25% normálního svalu. St. 1 – záškub – sval se sice při pokusu o pohyb smrští, ale jeho síla nestačí k pohybu testované části. Odpovídá 10% svalové síly. St. 0 – při pokusu o pohyb sval nejeví nejmenší známky stahu.

18 Zaznamenávání svalové síly
Do tisku zaznamenáváme stupně arabskými číslicemi. Ukazuje-li sval hodnotu přechodnou, přidáme ke stupni testu znaménko + (plus) nebo – (mínus), což hodnotíme přibližně 5-10% síly.

19 Svalový test obličeje Hodnocení není založeno na síle, ale na rozsahu pohybu ve srovnání se stranou zdravou. Abychom dosáhli lepší relaxace, testujeme zvláště stupně 0-2 vleže na zádech. Hodnotíme v šesti stupních.

20 Svalový test obličeje St. 5 – normální stah, není asymetrie proti straně zdravé. St. 4 – téměř normální stah, asymetrie proti zdravé straně je nepatrná. St. 3 – stah postižené svalové skupiny je asi v polovině rozsahu proti zdravé straně. St. 2 – na nemocné straně se sval stahuje pouze asi ve čtvrtině rozsahu. St. 1 – při pokusu o pohyb jeví sval zřetelný záškub. St. 0 – při pokusu o pohyb nepostřehneme žádný stah.

21 Svalové skupiny ve vztahu k pohybu
Svaly hlavní (agonisty) na pohybu se zúčastňují největším dílem. Svaly vedlejší, pomocné (synergisty) pomáhají při pohybu, podporují hlavní svaly a mohou je částečně nahradit. Antagonisty, tj. svaly, které konají pohyb opačný Svaly fixační jsou takové svaly, které pohyb přímo neprovádějí, ale udržují testovanou část v takové poloze, aby pohyb mohl být dobře proveden. Neutralizační svaly jsou svalové skupiny, jež neutralizují druhou směrovou komponentu hlavního svalu.

22 Rozsah pohybu Jednou ze zásad svalového testu je, že pohyb musí být proveden v celém rozsahu. Příčiny omezeného pohybu: A) hlavní sval je slabý, není schopen vykonat pohyb v celém rozsahu B) antagonista je zkrácen v kontraktuře nebo spazmu, a agonista nedokáže překonat odpor C) anatomická skladba měkkých a tvrdých částí kloubu je změněna, že nedovolí provést pohyb v celém rozsahu D) bolest při pohybu

23 Rozsah pohybu Vždy před testováním vyzkoušíme pasivně rozsah pohyblivosti jednotlivých kloubů. Pokud klient trpí bolestí při pohybu, nikdy ho nenutíme, aby dokončoval pohyb násilím, ani sami pohyb do krajních poloh nedorážíme. Do tiskopisu zapisujeme: OP (omezený pohyb) se stručným popisem příčiny omezení K (kontraktura), KK (velká kontraktura) S (spasmus), SS )silný spasmus) s určením, kterých svalů nebo tkání se týká.

24 Opakování Čím je daná správná funkce svalů
Normální délkou, napětím, silou, koordinací, časem, výdrží Svaly nejdříve protahujeme nebo posilujeme Protahujeme V kolika stupních hodnotíme svalovou sílu V šesti stupních Jak se nazývají svaly, které pomáhají při pohybu synergisté


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google