Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Komplexní pohled.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Komplexní pohled."— Transkript prezentace:

1 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Komplexní pohled na rehabilitaci spastické parézy Martina Hoskovcová

2 Patofyziologie spastické parézy 1.Spontánní obnova motorických funkcí Obnova funkcí neporušených částí mozku funkčně spojených s poškozenou oblastí 2.Obnova motorických funkcí vyvolaná činností (tj. časnou stimulací CNS přes aferentní vstupy) Kortikální reorganizaci závislá na funkci – modifikace jako odezva na změny v aktivitě a prostředí Zvýšení aktivity motorického kortexu v blízkosti léze (fMRI) Zvýšená aktivace v hemisférách bilaterálně aj. (fMRI) Léze CNS

3 Časná rehabilitace Rehabilitace po získaném poškození mozku musí být časná (ihned po stabilizaci základních životních funkcí na JIP) Senzorické deprivace = úbytek a ztráta všech aferentních informací a stimulů multisenzorický přístup Respirační fyzioterapie a urychlení dekanylace Pasivní analytické cvičení Časná obnova motorických funkcí –Úplná obnova funkcí –Obnova s určitou modifikací funkce –Kompenzace funkce Důsledné polohování s využitím polohovacích pomůcek

4 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Okamžité následky – paréza Svalové oslabení u 80-90% osob po iktu Větší postižení (horní končetina, distálně akrum) Synaptická degenerace alfa-motoneuronů Abnormální nábor MU Obtíže s iniciací rychlých silových pohybů a s udržením konstantní svalové síly; rychlá únavnost a inkoordinace aj.) Využití neefektivních vzorů svalové aktivace (O’Sullivan 2007, Gracies 2005)

5 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Okamžité následky – zkrácené postavení v segmentu, imobilizační syndrom Proč to je tak důležité, když v časné fázi nejde o kontrakturu?? Animální modely: –po 6 hod. se snižuje syntéza sv. bílkovin a začíná atrofie sv. vláken –po 24 hod. zkrácení sv. vlákna o 60% –po 2 dnech zvýšení perimysia ve svalu Atrofie sv. vláken Remodelace pojiva se zvýšením tuku ve svalu, proliferace vaziva Snížení rozsahu pohybu (non-reflex stiffness) Paréza snižuje mobilitu a přispívá ke zkrácení (Gracies 2005)

6 Pozdní následky – sv. hyperaktivita 1.Spasticita (motorická porucha s rychlostně vázaným nárůstem svalového tonu na podkladě zvýšené dráždivosti napínacích reflexů) – NEní vidět (výjimkou je klonus) – NEmusí ovlivňovat funkci (disability) a pacientovi nevadí – NEní u kontrahujících se agonistů – většinou neinterferuje s pohybem – ALE může ovlivňovat rychlý pohyb antagonisty (např. tricepsu při spastické odpovědi bicepsu) Štětkářová, Jech, Ehler: Spasticita a její léčba 2012 Typy zvýšené svalové aktivity

7 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Přes všechny nejasnosti se spasticitou: V klinické praxi u lůžka jediný typ hyperaktivity, který lze kvantifikovat tíže spasticity jako ukazatel závažnosti globální svalové hyperaktivity (JM Gracies, 2000)

8 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Typy zvýšené svalové aktivity 2. Spastická dystonie – Zvýšené svalové napětí vedoucí k mimovolnímu pohybu až fixní postuře (bez vazby na protažení nebo volní aktivitu) – vysoké riziko kontraktur – ruší funkční pohyb Štětkářová, Jech, Ehler: Spasticita a její léčba 2012

9 Typy zvýšené svalové aktivity 3. Ko-kontrakce antagonistů – vázány na volní pohyb – mimovolní kontrakce (antagonistů) při volní kontrakci (agonistů) – „přesměrování“ pokynů k jiným svalům – negativně vnímány a ruší pohyb – vadí hodně (alternující pohyby)

10 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Typy zvýšené svalové aktivity 4. Spastická synkinéza – Rovněž nazývány asociované reakce – Poprvé Walshe 1923: “released postural reactions deprived of voluntary control (Esquenazi et al. 2010) – Termín synkinézy použit později (Bourbonnais 1994) – spouštěcím faktorem aktivní pohyb – „overflow“ – přetečení aktivity do jiných svalových segmentů

11 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Pozdní následky – zkrácení, kontraktury 1.Polohování 2.Strečink: Statický Statický progresivní Cyklický intermitentní Balistický PNF strečink 3.Protahování pomocí ortéz 4.Protahování pomocí sériové aplikace imobilizačních dlah

12 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Proč stále vidíme v klinické praxi kontraktury a výrazné zkrácení působící disabilitu?? Když používáme tolik a často drahých prostředků rhb terapie!? (ortézy, polohovací pomůcky a zařízení aj.)

13 Svalová HA ParézaZkrácení Rehabilitace u syndromu HMN Denervace Farmakoterapie Fyzioterapie s krátkodobým efektem Facilitace Motor. reedukace Trénink činností Domácí program Polohování Strečink Ortézy Imobil. obvazy

14 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Fyzikální terapie Elektrická stimulace (NMES, TENS) FES (nejčastěji podpora chůzového mechanismu a náhrada úchopové funkce ruky) Termické procedury Elektroanalgézie

15 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hemiparetické rameno Komplikace hemiparézy s incidencí mezi 38-84% (Sullivan, 2009) Největší riziko 2-4 měsíc (někdy již po 2 týdnech); více jak rok po iktu sporné Není významnější rozdíl v pohlaví, dominanci končetin a věku Ve studiích většinou chybí popis pohybové patologie a přesný algoritmus rhb

16 Hemiparetické rameno – terapie NENÍ DOPORUČENO Tejpování Intraartikulární injekce steroidů při absenci zánětu NENÍ DOSTATEK DŮKAZŮ (EBM) TENS, fyzikální terapie, ultrazvuk Rutinní funkční elektrická stimulace EMG-biofeedback, závěsy ramene Kryoterapie Masáže Akupunktura / akupresura Nejlepší terapie hemiparetického ramene je důsledná prevence!!!

17 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hemiparetické rameno Klinický obraz: 1.Lokální provokovaná bolest 2.Difúzní klidová (hluboká) bolest 3.Impingement syndrom pro chybějící skapulohumerální rytmus 4.Subluxace, luxace ramene 5.Adhezivní kapsulitida 6.Reflexní sympatická dystrofie

18 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hemiparetické rameno Rozhodující roli hraje prevence a časná vertikalizace, aktivace paretických svalů Akutní stadium: – Polohování a správný handling – Pohyblivost lopatky po hrudníku a obnova synergií kolem lopatky – Mobilizace AC skloubení a žeber – Tejpování, elektrická stimulace – Časné zahájení motor. reedukace

19 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hemiparetické rameno Spastické stadium: – Normalizace tonu, jemná mobilizace – Terapeutem kontrolované pohyby paretické končetiny a vedení pohybu lopatky při pohybu paže; handling při nácviku chůze – Dodržování správných transferů – Elektroanalgezie – Fixace ortézami a závěsy ?? – Důsledná reedukace motoriky Ale jak ? EfektivitaProgrese


Stáhnout ppt "Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Komplexní pohled."

Podobné prezentace


Reklamy Google