Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce ošetřovatelství 3.LF UK. Otázky ke zkoušce Co je koncepce? Proč ošetřovatelství potřebuje koncepci? Vývoj koncepce ošetřovatelství. Historické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce ošetřovatelství 3.LF UK. Otázky ke zkoušce Co je koncepce? Proč ošetřovatelství potřebuje koncepci? Vývoj koncepce ošetřovatelství. Historické."— Transkript prezentace:

1 Koncepce ošetřovatelství 3.LF UK

2 Otázky ke zkoušce Co je koncepce? Proč ošetřovatelství potřebuje koncepci? Vývoj koncepce ošetřovatelství. Historické okolnosti vzniku 1.koncepce ošetřovatelství, autorský tým. Historické okolnosti vzniku 2.koncepce ošetřovatelství. Podobnost a odlišnosti obou koncepcí.

3 Koncepce ošetřovatelství 1998 Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví č.5 – Koncepce ošetřovatelství – uveřejněná v částce 6 z roku 1998 Věstníku MZ Přečíst, do příště zpracovat do kartotéky

4 Historické okolnosti vzniku Hlavní sestry MZ ČR 1989-1998 - Bc. Blanka Misconiová, Jindra Pavlicová, Mgr. Marie Šamánková, Jindra Pavlicová Červen 1998 Hlavní sestra MZ Jindra Pavlicová, vedoucí oddělení ošetřovatelské péče 1997 Rada pro rozvoj ošetřovatelství Doc. PhDr. Marta Staňková, CSc. Vyšlo ve Věstníku MZ ČR červen 1998 1.svazek ediční řady České ošetřovatelství v IDV PZ (ředitel MUDr. Svačina)

5 Koncepce ošetřovatelství 2004 Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví – Koncepce ošetřovatelství, částka 9/2004 Věstníku MZ Přečíst, do příště zpracovat do kartotéky

6 Historické okolnosti vzniku Období 1998 – 2008 pozice hlavní sestry neexistuje PhDr. Ivanka Kohoutová – vedoucí odboru vědy a vzdělávání V rámci tohoto odboru i oddělení ošetřovatelství Vstup ČR do EU Nutnost respektovat požadavky EU na vzdělání NZP a pojetí ošetřovatelské péče

7 Definice oboru Předmět = paradigma Co je předmětem ošetřovatelství? Definice podle Virginie Henderson Definice ošetřovatelství podle Pacovského J. Fawcet

8 Definice V. Hendersonové Jedinečná funkce sestry spočívá v pomoci zdravému nebo nemocnému jedinci vykonávat činnosti, které přispívají ke zdraví nebo k uzdravení (či k pokojné smrti) a které by jedinec vykonával bez pomoci, kdyby měl potřebnou sílu, vůli nebo znalost. Je třeba tuto funkci vykonávat takovým způsobem, který jedinci pokud možno co nejrychleji pomůže získat nezávislost. (Henderson, 1955)

9 Definice podle Pacovského Ošetřovatelství je integrovaná vědní disciplína, jejímž hlavním posláním je vhodnými metodami systematicky a všestranně uspokojovat individuální potřeby člověka vzniklé nemocí a pomáhat těm, kteří sami o sebe nemohou, neumějí nebo nechtějí pečovat. (Pacovský, 1975)

10 Jacqueline Fawcett Pod pojmem metaparadigma rozumí 4 základní pojmy, které mohou být také označeny jako centrální součásti nebo koncepty ošetřovatelských modelů: Osoba Zdraví Prostředí Ošetřovatelství

11 Definice oboru Systém typicky ošetřovatelských činností týkajících se jednotlivce, rodin a skupin, který jim pomáhá, aby byli schopni pečovat o své zdraví a pohodu. Zaměřeno zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.

12 Cíl a úkoly ošetřovatelství Pomáhat jednotlivci, rodině a skupinám dosáhnout tělesného, duševního a sociálního zdraví a pohody v souladu s jejich prostředím (wellness) Vytvářet z člověka aktivního účastníka péče o vlastní zdraví Podporovat soběstačnost člověka v péči o sebe sama Provádět prevenci onemocnění Spolehlivě zajišťovat ordinace lékaře Snižovat negativní vliv onemocnění a předcházet komplikacím Nacházet a uspokojovat potřeby osob s porušeným zdravím, lidí zdravotně postižených, lidí s nevyléčitelným onemocněním

13 Charakteristické rysy ošetřovatelství Sestra poskytuje aktivní péči Ošetřovatelská péče je poskytovaná individualizovaně Sestra chápe nemocného komplexně jako biologický, psychosociální a duchovní celek Ošetřovatelská péče je založena na vědeckých poznatcích (Evidence Based Practice) Ošetřovatelskou péči poskytuje ošetřovatelský tým Ošetřovatelská péče má preventivní charakter

14 Pracovníci v oboru a jejich vzdělávání ABC (Koncepce 1998) Způsobilost k výkonu povolání bez odborného dohledu, pod odborným dohledem nebo přímým vedením (Zákon č. 96/2004, Sb.) Činnosti stanoví Vyhl. č.424/2004 Sb.

15 Vzdělávání Kvalifikační Celoživotní (včetně specializačního) Registrace dobrovolná povinná pro výkon povolání bez odborného dohledu

16 Organizace a řízení oboru Ošetřovatelský proces jako základní metoda práce Řízení ošetřovatelské péče Sledování a hodnocení kvality ošetřovatelské péče

17 Ošetřovatelský proces Termín (V.Henderson: Is the title right?) Metodický rámec pro realizaci cílů ošetřovatelství Systematický způsob individualizovaného přístupu k ošetřování nemocného/klienta v nemocniční i terénní péči Fáze ošetřovatelského procesu Dokumentace o ošetřování nemocného

18 Ošetřovatelský proces – systém práce Výhodný je systém skupinové péče Systém primárních sester Funkční systém – nevhodný pro realizaci individualizované péče Kombinace primárních sester a funkčního systému – je možná?

19 Ošetřovatelský výzkum Klinická ošetřovatelská problematika Evidence based practice Analýza ošetřovatelské profese Pedagogické otázky Organizace a řízení ošetřovatelské péče WENR

20 Komunitní péče Viz samostatný předmět

21 Jiný pohled Ošetřovatelství je umění Ošetřovatelství je věda Co to znamená?

22 Ošetřovatelství jako umění Praktická disciplína o ošetřování nemocných Praktická disciplína o podpoře zdraví Praktická disciplína o doprovázení umírajících Praktická disciplína = řemeslo Jak se „řemeslu“ učíme? Kdo nás to učí? (mistr)

23 Ošetřovatelství jako věda Má svůj předmět (co to je?) Má své metody zkoumání – metodologii Má svou strukturu Jak se na „provozování vědy“ připravujeme? Jak se vědě učíme? Kdo nás to učí?

24 Domácí úkol Zpracovat obě koncepce – do kartotéky Kopii odevzdat 6.10.2008 Vytisknout Zákon č.96/2004 Sb., přečíst části týkající se všeobecné sestry


Stáhnout ppt "Koncepce ošetřovatelství 3.LF UK. Otázky ke zkoušce Co je koncepce? Proč ošetřovatelství potřebuje koncepci? Vývoj koncepce ošetřovatelství. Historické."

Podobné prezentace


Reklamy Google