Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geneticky podmíněné choroby (základy genetiky, přehled a vývoj chorob, eugenika) Zuzana Hofová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geneticky podmíněné choroby (základy genetiky, přehled a vývoj chorob, eugenika) Zuzana Hofová."— Transkript prezentace:

1 Geneticky podmíněné choroby (základy genetiky, přehled a vývoj chorob, eugenika)
Zuzana Hofová

2 Co je genetika? věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav. „Sleduje variabilitu, rozdílnost a přenos druhových a dědičných znaků mezi rodiči a potomky i mezi potomky navzájem.“ zakladatel: J. G. Mendel =MENDELOVY ZÁKONY DĚDIČNOSTI využití genetiky v různých oborech: lékařství, pěstitelství, chovatelství aj.

3 Klinická genetika fenomén dnešní doby
zkoumá člověka z pohledu genetiky (genom člověka)= genetické choroby, jejich četnost, genetickou determinaci jistých lidských znaků… genetické poradenství: využití při plánování potomků, prevenci vrozených vývojových vad

4 Lidský genom soubor informací, jimiž se řídí syntéza bílkovin, nukleových kyselin aj. látek a rovněž činnost různých genů vzniká při početí jako kombinace genomů obou rodičů a pak se při každém dělení buňky kopíruje během výše zmíněných procesů mohou vznikat chyby =) možnost vzniku dědičných vad, chorob a náchylností k určitým onemocněním

5 Dědičné choroby vs. dědičné dispozice
dědí se dispozice =) k projevení onemocnění musí působit ještě určité faktory prostředí (expoziční činitelé) např. živ styl, počasí, přítomnost alergenu… patří sem: alergie, hypertenze, neurózy…

6 Geneticky podmíněné choroby
vznikají z chybné informace (uložené v každé buňce)=) nelze je vyléčit, ale jejich projevy je možno zmírnit dělení: AUTOZOMÁLNĚ DOMINANTNÍ (AD) AUTOZOMÁLNĚ RECESIVNÍ (AR) GONOZOMÁLNĚ DOMINANTNÍ (GD) GONOZOMÁLNĚ RECESIVNÍ (GR) Y-VÁZANÁ DĚDIČNOST MITOCHONDRIÁLNÍ DĚDIČNOST

7 AUTOZOMÁLNĚ DOMINANTNÍ (AD) CHOROBY
dominantní mutace genu lokalizovaného na autozómech

8 Autozóm chromozom, který nepatří mezi pohlavní chromozomy (člověk jich má v klasické tělní buňce 22 párů) dědičnost genů nacházejících se na autozómu= autozomální dědičnost 

9 AUTOZOMÁLNĚ DOMINANTNÍ (AD) CHOROBY
Příklady: polydaktylie (víceprstost) brachydaktylie (nedokonalý vývoj a srůst 2. a 3. článku prstů) rozštěp brady plešatost (současně znak pohlavně ovlivněný) Marfanův syndrom (anomálie kostry a orgánů) Huntingtonova chorea (degenerace mozkových buněk) epilepsie (jedna z forem)

10 AUTOZOMÁLNĚ RECESIVNÍ (AR) CHOROBY
recesívní mutace genu lokalizovaného na autozomu závažný klinický význam (vážné abnormality, defekty a postižení) vyšší frekvence než u AD

11 AUTOZOMÁLNĚ RECESIVNÍ (AR) CHOROBY
Příklady: fenylketonurie (abnormální metabolismus fenylalaninu), albinismus (deficience pigmentace), srpkovitá anémie (bodová mutace v genu pro ß-hemoglobin), talasemie (značná redukce nebo absence α- nebo β-řetězce hemoglobinu), xeroderma pigmentosum (citlivost k UV záření), cystická fibróza (vysoká koncentrace chloridů v potu a exkretech - ucpání vývodů pankreatu).

12 GONOZOMÁLNĚ DOMINANTNÍ (GD) CHOROBY
dominantní patologickou alela lokalizovaná na nehomologické části X chromozómu několik znaků (projevy u žen mohou být mírnější než u mužů)

13 GONOZOMÁLNĚ DOMINANTNÍ (GD) CHOROBY
Příklady: folikulární hyperkeratóza (ztráta vlasů, řas, obočí) incontinentia pigmenti (dívky se narodí se zánětlivými kožními skvrnami, později skvrnitá pigmentace, anomálie zubů - zygoty XY jsou letální).

14 GONOZOMÁLNĚ RECESIVNÍ (GR) CHOROBY
recesívní mutantní alelou lokalizovaná na nehomologickou část X chromozómu popsáno více než 100 znaků (u člověka)

15 GONOZOMÁLNĚ RECESIVNÍ (GR) CHOROBY
Příklady: hemofilie A, B (nadměrná krvácivost) barvoslepost (neschopnost přijímat a rozlišovat červenou, zelenou a žlutou barvu), anhydrotická/hypohydrotická ektodermální dysplazie (chybí potní žlázy, zuby, ochlupení), Lash-Nyhanův syndrom (hromadění kyseliny močové – anomálie metabolismu), Duchennova muskulární dystrofie (atrofie svalů).

16 Y-VÁZANÁ DĚDIČNOST přítomností patologické alely lokalizované na Y chromozómu přenos výhradně po mužské linii

17 Y-VÁZANÁ DĚDIČNOST Příklady: nadměrné ochlupení ušních
boltců,bilaterální radio-ulnální syntosa (srůst vřetení a loketní kosti obou paží)

18 MITOCHONDRIÁLNÍ DĚDIČNOST
mutantní alela lokalizovanÁ v mitochondriální DNA ne příliš časté popsáno více než 200 mutací

19 MITOCHONDRIÁLNÍ DĚDIČNOST
Příklady: Leberova dědičná optická neuropatie - syndrom LHON (atrofie zrakového nervu vedoucí k rychlému, progresívnímu, slábnutí zraku a postupné slepotě, začátek projevu v dospívání) myoklonální epilepsie - syndrom MERRF (epilepsie, svalová slabost, kardiomyopatie, psychomotorická retardace, aj., začátek projevu v dětství) Kearnsův-Sayreův syndrom (svalová slabost, oftalmoplegie, kardiomyopatie, retinis pigmentosa, poruchy růstu, diabetes, aj., začátek projevu kolem 20. roku, je letální) Leighův syndrom (zpomalení až zastavení psychomotorického vývoje, poruchy zraku, sluchu, nekrotická ložiska v bazálních gangliích a mozkovém kmeni, začátek projevu v kojeneckém věku)

20 SHRNUTÍ CHOROB AUTOZOMÁLNÍCH
molekulární choroby  galaktosemie (neschopnost odbourávat galaktózu =) poškození ledvin, orgánů trávicí soustavy, sleziny, zpomalení psych. vývoje) fenylketonurie (nedochází k přeměně fenylalaninu na tyrosin =) poškození mozku) Coeliakie (neschopnost trávit lepek =) poruchy trávicí soustavy) albinismus (neschopnost syntetizovat melanin) srůsty prstů  víceprstost

21 SHRNUTÍ CHOROB AUTOZOMÁLNÍCH
krátkoprstost rozštěpy patra a rtů  Downův syndrom = mongolismus krátká hlava, deformace ušních boltců, malý nos a ústa, velký jazyk, široké ruce, krátké prsty, zvýšená ohebnost v kloubech, snížení napětí svalů, krátké nohy, poruchy duševního vývoje různého stupně (70 % imbecilní) pravděpodobnost postižení dítěte stoupá s věkem rodičů (40 let věku - 1 : 40) syndrom kočičího mňoukání dítě vydává zvuky jako kočka

22 SHRNUTÍ CHOROB GONOZOMÁLNÍCH
hemofilie  (neschopnost syntetizovat jeden s faktorů srážení krve) daltonismus  (neschopnost rozlišovat červenou a zelenou barvu) Turnerův syndrom  (chybí jeden chromozóm X žena XO =) malý vzrůst, zakrnělé pohlavní žlázy, neplodnost, opožděný duševní vývoj) Klinefelterův syndrom (muži vysokého vzrůstu, neplodní, duševně zaostalí)

23 SHRNUTÍ CHOROB GONOZOMÁLNÍCH
syndrom XYY = supermale (vyšší postava, duševní retardace, sklony k agresivitě a asociálnímu chování, snížená plodnost) syndrom XXX nebo XXXX = superfemale (slabomyslnost, snížená plodnost)

24 GENETICKÁ PREVENCE genetické poradenství Druhy:
1. eufenická: úprava fenotypu (např. strava, plastická chirurgie)=)zvýšeníživotaschopnosti postižených, neovlivňuje genotyp 2. eugenická - snaha o předcházení gen. zatížení populace

25 REFERENCE http://paraplycko.blog.cz/0908/genetika-cloveka


Stáhnout ppt "Geneticky podmíněné choroby (základy genetiky, přehled a vývoj chorob, eugenika) Zuzana Hofová."

Podobné prezentace


Reklamy Google