Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genealogie Monogenní dědičnost  Rodokmeny – vazby mezi členy rodiny + popis pro konkrétní sledovaný znak  Využití Mendlových zákonů v lékařství  Genetické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genealogie Monogenní dědičnost  Rodokmeny – vazby mezi členy rodiny + popis pro konkrétní sledovaný znak  Využití Mendlových zákonů v lékařství  Genetické."— Transkript prezentace:

1

2 Genealogie

3 Monogenní dědičnost  Rodokmeny – vazby mezi členy rodiny + popis pro konkrétní sledovaný znak  Využití Mendlových zákonů v lékařství  Genetické konzultace o možném výskytu onemocnění v rodině  Analýza DNA

4 Genealogické studie

5 AD – autosomálně dominantní  Každý nemocný jedinec má nemocného jednoho z rodičů (kromě de novo mutací)  Muži i ženy mají stejné riziko získat mutovanou alelu  Riziko výskytu onemocnění pro každého potomka nemocného rodiče je 50%  Pouze jedna mutovaná alela stačí k projevu onemocnění  Zdraví potomci nemocného rodiče nepředávají znak svým potomkům AD onemocněním: brachydaktylie, achondroplázie, polycystická choroba ledvin, hypercholesterolemie, Huntingtonova chorea, neurofibromatóza …

6 AD – autosomálně dominantní  Brachydaktylie – mutace v genu BMPR (bone morphogenetic proteine receptor) - kóduje receptor pro kostní morfogenetický protein; porucha kontroly formace chrupavky, která se později stává kostí  Achondroplázie – bodová mutace (záměna nukleotidu) v genu FGFR 3 (fibroblast growth factor receptor) 1.Krátké končetiny – během embryonálního vývoje a dětství rostou kosti končetin pomaleji; velikost těla je průměrná 2.U dětí obtíže: řeč, sluch, dýchání - léčitelné

7 AD – autosomálně dominantní  Polycystická choroba ledvin; 1/600 -1000  Mutace genu PKD1 nebo PKD2 (protein polycystin)  Do dospělosti žádné symptomy  Později vysoký krevní tlak, krev v moči, bolest v břišní dutině, infekce močových cest, selhání činnosti ledvin  1/3 pacientů – cysty v játrech  10% pacientů rozšíření (dilatace) žil v mozku → mozkové příhody  Léčit infekce, regulovat tlak krve, dialýza, transplantace ledvin

8 AD – autosomálně dominantní Hypercholesterolemie (1/500 heterozygotů) - mutace v genu kódujícím receptor pro LDL (low density lipoprotein)  v cytosolu změna struktury receptoru LDL – komplex proteinu a lipidu; hlavní transportní protein cholesterolu Cholesterol vstupuje do buněk endocytózou - pomocí clathrinu  fúze s lysozomy  proteinová a lipidová složka LDL se zde hydrolýzou oddělí na aminokyseliny, cholesterol, mastné kyseliny Exogenní cholesterol po vstupu do buňky potlačuje syntézu endogenního cholesterolu  udržování vyvážené hladiny Mutace receptoru  cholesterol cirkuluje v krvi  ateroskleróza, infarkt (35- 40 let), úmrtí – 60 let

9 AD – autosomálně dominantní  Huntingtonova chorea (HD) - mutace v genu kódujícím protein huntingtin (expanze trinukleotidů - 5’ -CAG- 3’ )  5’ konec prvního exonu genu  10 – 34 repetic CAG  Pacienti s těžkým postižením 42 – 100 CAG repetic  Triplet 5’ -CAG- 3’ = kód pro glutamin  1/10 000 – 20 000  Postižení nervových buněk mozku; ve středním věku mírné změny osobnosti, během 10-20 let postupná ztráta kontroly mentálních a fyzických schopností  HD není léčitelná; některé symptomy lze léky zpomalit

10 AR – autosomálně recesivní  Muži i ženy - stejná pravděpodobnost výskytu, obě pohlaví mají stejnou výbavu autosomů  Čím je onemocnění v populaci vzácnější, tím spíše se jedná o potomka rodičů s příbuzenským sňatkem  Všichni potomci nemocného jedince jsou přenašeči  Riziko výskytu choroby – pravděpodobnost ¼ pro sourozence nemocného jedince  Pravděpodobnost heterozygotního stavu pro zdravé sourozence nemocného jedince je 2/3 AR onemocnění: cystická fibróza, fenylketonurie

11 AR – fenylketonurie  Vrozená metabolická vada (1/10 000)  Mutace (recesivní) v genu kódujícím fenylalaninhydroxylasu  Zdraví rodiče (heterozygoti)  Všichni potomci nemocného jedince jsou přenašeči  Riziko opakování choroby – pro sourozence 25% fenylalanin tyrosin fenylalaninhydroxylasa Akumulace fenylalaninu v tělních tekutinách Poškození vývoje CNS v dětství 5. den po narození screening novorozenců Dieta Kyselina fenylpyrohroznová (v moči)

12 AR – cystická fibróza Mutace (recesivní) v genu CFTR - protein reguluje funkci kanálků buněčné membrány  transmembránový přenos chloridových iontů (Cl - ) Kavkazská rasa – ½ 500 postižených 1.Defekt membrány epiteliálních buněk 2.Zvýšená koncentrace Na+ a Cl- v potu  Nejvíce postiženy plíce a pankreas Opakované infekce plic, nedostatek pankreatických enzymů Smrt kolem 26 roku

13 AR – cystická fibróza

14 GD rodokmen (X-vázané onemocnění)  Přenos není z otce na syna  Postižení muži přenášejí mutovanou alelu pouze na dcery  Pokud je žena heterozygot, její potomci budou nositeli mutované alely s pravděpodobností 50%  Pro muže bývá postižení s větším rozsahem (i letální) – muži nemají druhou nemutovanou alelu, která by postižení kompenzovala  U žen je vyšší pravděpodobnost výskytu GD choroby – mutovanou alelu mohou získat jak od postiženého otce tak od postižené matky GD nemoci: hypofosfatemická rachitis (vitamin D-rezistentní křivice)

15 GR – genealogie (X-vázané onemocnění)  Není přenos z otce na syna  Muži jsou postiženi častěji než ženy – pouze jedna alela (jeden X chromosom)  není kompenzována druhou alelou  Postižení synové získali mutovanou alelu od matky, synové heterozygotní matky mají 50% riziko zisku mutované alely  Dcery heterozygotní matky mohou být přenašečkami (riziko 50%)  Dcery postižených mužů se stanou přenašečkami (100%)  Typickým projevem GR onemocnění je výskyt u muže v I. generaci a 50% výskyt u jeho vnuků (III. generace) GR nemoci: hemofilie, barvoslepost, Duschenova/Beckerova muskulární dystrofie

16 GR – genealogie (X-vázané onemocnění)  Není přenos z otce na syna.  Muži jsou postiženi častěji než ženy  Hemofilie A – 1/ 10 000 postižených mužů - mutace v genu pro tvorbu koagulačního faktoru VIII  Hemofilie B – mutace genu pro koagulační faktor IX

17 GONOSOMÁLNĚ RECESIVNÍ ONEMOCNĚNÍ Duchenova muskulární dystrofie – 1/ 3300 chlapců  geneticky letální Nové mutace – frekvence 10 -4 Svalová ochablost nastupuje mezi 3. – 5. rokem Mutace v genu kódujícím protein dystrofin (bodové mutace, částečné duplikace nebo delece) Dystrofin – integrita membrány svalových buněk Beckerova muskulární dystrofie – mírnější projev, reprodukce u 70% jedinců

18 Holandrická dědičnost  Pouze s výskytem u mužů, jedná se o mutovanou formu genu lokalizovaném na Y chromosomu  Výskyt v linii mužů celého rodu  Příklad: srostlé prsty „pavučinovitou“ tkání

19 Příklady O jaký typ dědičnosti se jedná? Autosomálně dominantní typ dědičnosti

20 Příklady Napište genotypy členů rodokmenu! a a A* a A*a aa I/1 Aa I/2 aa II/1 aa II/2 Aa II/3 aa II/4 Aa (50%), aa (50%) A*- mutovaná alela Brachydaktilie - AD

21 Příklady Napište genotypy členů rodokmenu! A a* A AA Aa* a*a* Cystická fibróza (AR) I/1 Aa I/2 Aa II/1 AA (1/3) nebo Aa (2/3) II/2 AA (1/3) nebo Aa (2/3) II/3 aa II/4 AA (25%), nebo Aa (50%), a nebo aa (25%) a* - mutovaná alela

22 Příklady Stanovte pravděpodobnost postižení plodů 1 a 2! 2 1 – postižení , heterozygot 1/3 (2/3 x 1/2) 2 – postižení , heterozygot 100% AUTOSOMÁLNĚ RECESIVNÍ ONEMOCNĚNÍ (FENYLKETONURIE) 1

23 Příklady Stanovte pravděpodobnost postižení plodů 1, 2 a 3! 2 1 a 3– postižení chlapci s 50% pravděpodobností 2 – postižení  GONOSOMÁLNĚ RECESIVNÍ ONEMOCNĚNÍ (Beckerova muskulární dystrofie) 1 3

24 Inbreeding – příbuzenské sňatky Příklad příbuzenského sňatku – určete pravděpodobnost výskytu defektu (AR - aa) u zatím nenarozeného potomka! otec heterozygot 100% (1) x matka heterozygot 1/3 (2/3 x 1/2) potomek: 1 x 1/3 x ¼ ( pravděpodobnost aa genotypu) = pravděpodobnost výskytu AR


Stáhnout ppt "Genealogie Monogenní dědičnost  Rodokmeny – vazby mezi členy rodiny + popis pro konkrétní sledovaný znak  Využití Mendlových zákonů v lékařství  Genetické."

Podobné prezentace


Reklamy Google