Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V. přednáška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V. přednáška."— Transkript prezentace:

1 V. přednáška

2 HLAVA PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
§ 132 Základní ustanovení § 132a Prevence rizik § 132b Odborná způsobilost § 133 Povinnosti zaměstnavatele § 133a OOPP, pracovní oděvy a obuv § 133b Bezpečnostní značky a signály § 133c Povinnosti zaměstnavatele při PÚ a NPL § 134 Pracoviště a pracovní prostředí § 134a Výrobní a pracovní prostředky a zařízení § 134b Zvláštní odborná způsobilost § 134c Rizikové faktory prac. podmínek § 134d Zákazy některých prací § 134e Organizace práce a pracovní postupy

3 § 134 Pracoviště a pracovní prostředí
Prostorové a konstrukční uspořádání pracoviště - odpovídat bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům

4 Místnosti pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace
stanovené rozměry povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané

5 Vyhláška 48/82 Sb. Podlahy musí být rovné a odolné proti poškození.
Komunikace musí mít rovný povrch, který nesmí být kluzký.

6 Pracoviště řádně osvětlena, pokud možno denním světlem
stanovené mikroklimatické podmínky, zejména objem vzduchu větrání vlhkost teplotu zásobování vodou

7 Prostory pro osobní hygienu, převlékání,odkládání osobních věcí,
odpočinek a stravování zaměstnanců provedení rozměry vybavení

8 - nouzové východy a dopravní komunikace k nim stále volné
zajištění pravidelné údržby, úklidu a čištění - pracoviště vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci a přivolání zdravotnické záchranné služby

9 Shrnutí § 134Pracoviště a pracovní prostředí
prostorové a konstrukční uspořádání a vybavení osvětlení mikroklimatické podmínky nouzové východy údržba první pomoc

10 Provádí NV 178/2001 Sb. Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
rizikové faktory pracovních podmínek hygienické limity způsob jejich zjišťování a hodnocení minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných nápojů hygienické požadavky na pracovní prostředí a pracoviště

11 NV 178/2001 Sb. – rizikové faktory
Osvětlení *zajistit denní osvětlení pracovišť *osvětlení nesmí být příčinou oslňování *zraková pohoda a bezpečnost v souladu s normou ČSN *pravidelně čištěny (ČSN)

12 NV 178/2001 Sb. Tepelná zátěž, zátěž chladem
*mimořádně chladný den – teplota nižší než –15°C *mimořádně teplý den - venkovní teplota vyšší než 30°C *třídy práce podle energetického výdeje *únosná tepelná zátěž *přípustné povrchové teploty pevných materiálů a kapalin *ohřívárny s vybavením pro prohřívání rukou.

13 NV 178/2001 Sb. Ochranné nápoje *ochrana zdraví před účinky tepelné zátěže či zátěže chladem *když tepelná zátěž spolu s fyzickou zátěží vede ke ztrátě tekutin zaměstnance potem a dýcháním vyšší než 1 litr za směnu *na venkovních pracovištích teplota 28°C a vyšší *na pracovištích s teplotou 4°C a nižší *v množství odpovídajícím nejméně 70 % tekutin ztracených za směnu potem a dýcháním *teplé nápoje v množství alespoň půl litru za směnu *alkohol v nich nesmí překročit 1 hmotnostní %

14 Plynné látky vznikající při činnosti strojů,
NV 178/2001 Sb. Větrání Plynné látky vznikající při činnosti strojů, technických zařízení nebo jiné technologické činnosti musí být zachyceny přímo u zdroje

15 Fyzická zátěž a prostorové požadavky Tabulkové hodnoty pro zátěž
NV 178/2001 Sb. Fyzická zátěž a prostorové požadavky Tabulkové hodnoty pro zátěž Tabulkové hodnoty pro prostorové požadavky

16 NV 178/2001 Sb. Ruční manipulace s břemeny
*ruční manipulaci omezovat *před zahájením práce seznámit s možností poškození bederní páteře při otáčení trupu prudkém pohybu břemene při vratkém postoji *s nedostatky, které ztěžují manipulaci nedostatek prostoru ve svislém směru práce na nerovném, kluzkém a vratkém povrchu práce v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách *se stavy, které zvyšují riziko poškození páteře nedostatečný tělesný odpočinek nedostatečná doba na zotavení vnucené tempo práce *přípustná hmotnost

17 Práce ve vnuceném tempu, monotónní práce a psychická zátěž
NV 178/2001 Sb. Práce ve vnuceném tempu, monotónní práce a psychická zátěž *vnucené tempo – nemůže zaměstnanec ovlivnit *monotónní práce - trvale se opakující stejné úkony (trvalé vkládání dat do počítače) *pod časovým tlakem *bezpečnostní přestávky *zraková zátěž

18 NV 178/2001 Sb. Zařízení se zobrazovacími jednotkami
*zraková zátěž *psychická zátěž *obtíže pohybového aparátu *bezpečnostní přestávky *změny činnosti PŘÍLOHA

19 NV 178/2001 Sb. Kontrolované pásmo: Ucelená a jednoznačně určená část pracoviště, oddělená od ostatního prostoru, viditelně označená a zajištěná tak, aby do ní nemohly vstupovat nepovolané osoby. Chrání před karcinogeny - asbest, dehty mutageny biologickými činiteli *důraz na používání OOPP *bezpečnostní přestávky, při nichž může zaměstnanec odložit OOPP

20 NV 178/2001 Sb. Zásobování vodou *pití *první pomoc *osobní hygiena Sanitární a pomocná zařízení šatny – záchody - umývárny 

21 § 134a Výrobní a pracovní prostředky a zařízení
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. musí být:

22 § 134a Výrobní a pracovní prostředky a zařízení
Vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců Nevyvolávat nepohodlné pracovní pozice nežádoucí účinky hluku a vibrací, údržba, kontrola a revize

23 Nařízení vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí

24 minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení
*používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací *zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení *přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných, bezpečným způsobem, *vybavení zařízení zábranou tam, kde existuje riziko kontaktu nebo pádu břemene *požadavky na ovladače

25 § 134b Zvláštní odborná způsobilost
Technická zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, mohou obsluhovat jen zdravotně a zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci

26 Činnosti, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, mohou vykonávat jen zdravotně a zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci zdravotní způsobilost věková hranice odborné vzdělání odborná praxe

27 Příklady nebezpečného zařízení a nebezpečné činnosti
Práce s ruční motorovou pilou Montáž a demontáž trubkového lešení

28 § 134c Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma
ZJIŠŤOVAT KONTROLOVAT VYLOUČIT OMEZIT

29 Rizikové faktory fyzikální (například hluk, vibrace) chemické (například karcinogeny), biologické činitele (viry, bakterie, plísně) mikroklimatické podmínky (extrémní chlad, teplo a vlhkost)

30 Kontrolovaná pásma (riziko biologické, chemická karcinogenita, asbest) Evidence Ne mladiství Ne těhotné a kojící ženy

31 § 134d Zákazy některých prací
Týká se pouze chemikálií

32 § 134e Organizace práce a pracovní postupy
Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit a provádět pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci zejména nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus; nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami

33 nebyli ohroženi padajícími nebo klouzajícími předměty či materiály,
byli chráněni proti pádu či zřícení, nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která vytvářejí možnost poškození zdraví, zejména páteře.

34 „o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“
VYHLÁŠKA 324/1990 Sb. „o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“

35 Způsobilost pracovníků a jejich vybavení Staveniště (pracoviště)
Vymezení a příprava staveniště Zajištění otvorů a jam Zemní práce Výkopové práce Zednické práce Montážní práce Práce ve výškách Stroje a strojní zařízení

36 NAŘÍZENÍ VLÁDY 27/2002 Sb. způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat

37 NAŘÍZENÍ VLÁDY 28/2002 Sb.  způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

38 NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace
práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

39 NV 168/2002 Sb., Vydat bezpečnostní předpis, kterým se stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích


Stáhnout ppt "V. přednáška."

Podobné prezentace


Reklamy Google