Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečné stroje Nařízení vlády 24/2003 Sb. CE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečné stroje Nařízení vlády 24/2003 Sb. CE."— Transkript prezentace:

1 Bezpečné stroje Nařízení vlády 24/2003 Sb. CE

2 § 135 Práva a povinnosti zaměstnanců
na zajištění BOZP na informace o rizicích na informace o opatřeních na ochranu odmítnout výkon práce ohrožující zdraví podílet se na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí

3 § 135 Práva a povinnosti zaměstnanců
dbát o svou vlastní bezpečnost o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání znát předpisy a požadavky zaměstnavatele k zajištění BOZP účastnit se školení podrobit se lékařským prohlídkám …

4 dodržovat právní a ostatní předpisy
dodržovat stanovené pracovní postupy používat stanovené pracovní prostředky používat OOPP a ochranná zařízení a tato neměnit a nevyřazovat z provozu

5 na pracovištích zaměstnavatele v pracovní době i mimo tato pracoviště
NEPOŽÍVAT alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele v pracovní době i mimo tato pracoviště nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště nekouřit na pracovištích s nekuřáky

6 oznamovat nedostatky ohrožující bezpečnost
oznamovat pracovní úraz podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance stanoveného v pracovním řádu

7 § 136 Kontrola odborových orgánů
jak zaměstnavatelé plní své povinnosti v péči o BOZP pravidelně prověřovat pracoviště kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s OOPP zda řádně vyšetřují pracovní úrazy účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání požadovat od zaměstnavatele odstranění závad v provozu na strojích a zařízeních, při pracovních postupech

8 zakázat další práci zakázat práci přesčas a práci v noci zákaz platí i při žádosti zaměstnavatele o prošetření náklady na prošetření hradí stát

9 § 136a Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP
prostřednictvím příslušných odborových orgánů nebo zástupců pro oblast BOZP zaměstnavatel je povinen informovat je o vyhodnocení rizik a přijetí a provádění opatření ke snížení jejich působení školení, instruktážích a pokynech výběru a zajišťování závodní preventivní péče výběru a zajišťování odborně způsobilých zaměstnanců k prevenci rizik

10 povinnost odborovým orgánům zajistit školení
 zpřístupnit jim předpisy k zajištění BOZP a doklady ( rizika, pracovní úrazy a nemoci z povolání, kontroly) zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky BOZP na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s příslušným odborovým orgánem nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

11 Ustanovení této hlavy platí přiměřeně pro
zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje fyzickou osobou, která podniká podle zvláštního předpisu (ŽL) a nikoho nezaměstnává spolupracujícího manžela nebo dítě těchto osob

12 HLAVA ŠESTÁ Péče o zaměstnance
udržovat a zlepšovat zařízení pro zaměstnance, včetně vzhledu a úpravy pracovišť zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání jakož i obvyklých dopravních prostředků

13 za obvyklý dopravní prostředek k cestě do zaměstnání a zpět
se pro tento účel nepovažuje osobní automobil

14 HLAVA SEDMÁ Pracovní podmínky žen a mladistvých
ODDÍL PRVNÍ Pracovní podmínky žen

15 § 150 Zákazy některých prací
pod zemí fyzicky nepřiměřené nebo škodí jejich organizmu ohrožují jejich mateřské poslání těhotná žena nesmí být zaměstnávána též pracemi, které podle lékařského posudku ohrožují její těhotenství ze zdravotních příčin tkvících v její osobě. To platí obdobně o ženě, která kojí a matce do konce devátého měsíce po porodu.

16 Oddíl třetí: Pracovní podmínky mladistvých  § 166 Zákaz práce přesčas a práce v noci
zaměstnavatel nesmí mladistvé zaměstnávat prací přesčas a prací v noci... nesmí používat takový způsob odměňování prací, …

17 § 167 Práce zakázané mladistvým
pod zemí nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví práce, při kterých jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu....

18 VYHLÁŠKA 288/2003 Sb. kterou se stanoví
práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám kojícím ženám matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým

19 Těhotným ženám jsou zakázány práce
Tlak vzduchu vyšší než Koncentrace kyslíku nižší než vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů Spojené s neúměrnou fyzickou zátěží Břemena Polohy Tlak na břicho Vnucené tempo

20 Další rizikové faktory
Vibrace Chemické látky Ionizující záření Cytostatika Biologické činitele

21 Obdobně Ženám, které kojí Matkám do konce devátého měsíce po porodu
Mladistvým ženám při přípravě na budoucí povolání Těhotným nebo kojícím nebo matkám do konce devátého měsíce po porodu Mladistvým

22 Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen těhotnými ženami a matkami do konce devátého měsíce po porodu v pracovní poloze vstoje nebo vsedě

23 Délka vertikální dráhy břemene
Hmotnost ručně zvedaných a přenášených břemen (kg) 1,5 - 2,5 (…2,6 - 5, 5,1 - 7,5) Délka vertikální dráhy břemene Podlaha – zápěstí Podlaha – rameno Podlaha – nad rameno Zápěstí – nad rameno Maximální počet zdvihů za minutu 5 4 3 Kumulativní hmotnost břemen zvedaných a přenášených za pracovní dobu (kg) ( ) 1800

24 Největší přípustná vzdálenost pro přenášení břemen těhotnými ženami
Hmotnost ručně přenášených břemen (kg) 7,5 5 2,5 Největší vzdálenost (m)

25 Hlava VIII Náhrada škody
§ 193 vymezuje druhy náhrad škody zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání: a) ztrátu na výdělku, b) bolest a ztížení společenského uplatnění, c) účelně vynaložené náklady spojené s léčením, d) věcnou škodu.

26 vládní nařízení číslo 108/94 Sb. Stanoví, že za škodu odpovídá škola.
Jistě vás také zajímá, že odpovědnost za škodu způsobenou studentovi vysoké školy upravuje vládní nařízení číslo 108/94 Sb. Stanoví, že za škodu odpovídá škola.


Stáhnout ppt "Bezpečné stroje Nařízení vlády 24/2003 Sb. CE."

Podobné prezentace


Reklamy Google