Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_ObP.1.09 Skladování zboží - BOZP Vytvořeno:10.11.2013 Ověřeno: 14.11.2013 Třída: PRO2, ŘU2, PV1, PRO1

2 Skladování zboží Vzdělávací oblast:Odborné předměty Předmět:Obchodní provoz Ročník:1., 2. Autor:Yvona Baboráková Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:notebook, projektor Klíčová slova:skladování zboží, zásady skladování, organizace práce ve skladech Anotace: Materiál je určen k seznámení se způsoby a zásadami skladování, s organizací práce s ohledem na bezpečnost při práci ve skladech.

3 3. SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ Zboží se skladuje tak, aby byly zachovány jeho původní užitné vlastnosti, zejména jeho vzhled, tvar, barva, vůně, chuť. Uskladnění - znamená uložení zboží ve skladovacích prostorech prodejny, jeho označení, účelné rozmístění, obměnu a odbornou péči o ně. Uskladnění zboží začíná převzetím zboží do skladu /hlavního nebo příručního/ nebo převzetí zboží přímo do prodejní místnosti a jeho uskladnění ve výstavních regálech a gondolách.

4 Zásady skladování Zásada přehledného a účelného rozmístění zboží ukládáme v určených místech a podle druhů, snadná kontrola Zásada dovoleného a nedovoleného sousedství oddělují se ty druhy, které se svým fyzikálně-chemickým složením mohou vzájemně ovlivňovat, např. nikdy jablka vedle česneku, koření vedle mouky Zásada obměňování zásob první do skladu, první ze skladu, pravidelné kontroly záručních lhůt Zásada zajištění vhodných skladovacích podmínek podle druhu zboží zásadou je čistota, dobře těsnící okna a dveře (větrání), stěny, stropy a podlahy čisté, hladké, z dobrých materiálů, odstranění namáhavé práce ve skladu pomocí mechanizace a automatizace, obecně zboží skladujeme v regálech, na podložkách a na paletách, dodržujeme dostatečný odstup od stěn /min.20 cm/, vodovodního a teplovodního potrubí, nikdy přímo na podlaze /min.15 cm/

5 Zásady skladování Zásada zajištění vhodných skladovacích podmínek podle druhu zboží zásadou je čistota, dobře těsnící okna a dveře (větrání), stěny, stropy a podlahy čisté, hladké, z dobrých materiálů, odstranění namáhavé práce ve skladu pomocí mechanizace a automatizace, obecně zboží skladujeme v regálech, na podložkách a na paletách, dodržujeme dostatečný odstup od stěn /min.20 cm/, vodovodního a teplovodního potrubí, nikdy přímo na podlaze /min.15 cm/

6 Organizace práce a bezpečnost při práci ve skladech Je nutné předcházet vzniku úrazů, nemocí z povolání a učinit všechna preventivní opatření: zajistit proškolení pracovníků skladu a pravidelně kontrolovat, zda jsou bezpečnostní předpisy dodržovány pečovat o stav technického zařízení skladů dodržovat předpisy k zajištění ochrany zdraví při práci nepožívat alkoholické nápoje a jiné omamné prostředky na pracovištích a v pracovní době, nenastupovat pod jejich vlivem do práce a dodržovat stanovený zákaz kouření na pracovištích

7 Organizace práce a bezpečnost při práci ve skladech používat při práci ochranných zařízení, osobních ochranných a pracovních prostředků, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit účastnit se školení a výcviku a podrobit se zkouškám a lékařským prohlídkám oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci

8 Kontrolní otázky 1. Co znamená uskladnění zboží? 2.Popište zásady skladování. 3.Jaké znáte druhy skladů?

9 Správné odpovědi 1. Uložení zboží ve skladovacích prostorech prodejny, jeho označení, účelné, rozmístění, obměnu a odbornou péči o ně. 2. Zásada přehledného a účelného rozmístění zboží. Zásada dovoleného a nedovoleného sousedství. Zásada obměňování zásob. Zásada zajištění vhodných skladovacích podmínek podle druhu zboží. 3.Mechanizační prostředky, váhy, regály.

10 Použité zdroje www.sovapo.wbs.cz/1-P-OCL-Obchodni-operace-v- prodejne.html‎ NOVOTNÝ, Mojmír. Obchodní provoz pro střední odborná učiliště. 1.vyd.Fortuna, 2003, ISBN 80-7168- 845-2. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google