Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alternativní a augmentativní komunikace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alternativní a augmentativní komunikace"— Transkript prezentace:

1 Alternativní a augmentativní komunikace
Prstové abecedy

2 Prstová abeceda = daktylní abeceda, daktylotika, daktyl
Prstová abeceda = vizuálně-motorická komunikační forma (systém), při které se užívá různých poloh a postavení prstů k vyjádření písmen Integrální součást ČZJ a ZČ

3 Prstová abeceda Přednosti a výhody: Vizuálně-motorická existence
Snadno naučitelná a reprodukovatelná Není vázána na další pomůcky Přesně vizualizuje mluvený jazyk

4 Prstová abeceda Nevýhody: Slova jsou hláskována
Je pomalejší než mluvení Pracný rozvoj a posléze záměrné utlumování Odvádí dítě od odezírání

5 Prstová abeceda Druhy prstových abeced: Jednoruční Dvouruční Smíšená
Do dlaně

6 Lormova abeceda = taktilní komunikační systém hluchoslepých
Je vhodná zejména pro prakticky či totálně hluchoslepé osoby Jednotlivé doteky do dlaně hluchoslepé osoby odpovídají konkrétním písmenům abecedy Obvykle se využívá dlaňová strana levé ruky, prsty jsou mírně napjaté a roztažené Mluvčí vyznačuje jednotlivá písmena svým ukazováčkem dotykem do dlaně a na prsty ruky příjemce

7 Lormova abeceda

8 Metoda Tadoma = „hmatové čtení řeči“
Ruka se dotýká obličeje a krku mluvící osoby Palec se dotýká rtů a vnímá i pohyby čelistí a jazyka Ostatní prsty odhmatávají vibrace na tvá-řích, čelistech a krku.

9 Pomocné artikulační znaky
Specifické postavení ruky/rukou a prstů Podpora vnímání a produkce hlásek Optické zvýraznění mechanismu tvoření hlásek Jednotlivé znaky upozorňují na správnou polohu mluvidel, specifika výdechového proudu, chvění mluvidel atd. Využití multisenzoriálního vnímání

10 Pomocné artikulační znaky

11 Hand-Mund systém = Forchhammerova metoda Podpora odezírání
Fonetická prstová abeceda, znázorňující tu část mluvidel, která je zraku při vyslovová-ní nepřístupná Mluvená řeč je doprovázena pohyby ruky

12 Cued Speech Cued Speech je komunikační systém založený na využití kombinací tvaru prstů a poloh ruky, které vizuálně vyjadřují skupiny samohlásek a skupiny souhlásek, přičemž zrakový vjem ruky se doplňuje odezíráním současného mluvení 8 tvarů ruky pro skupiny souhláskových zvuků 6 poloh ruky u obličeje, které označují skupiny samohlásek a dvojhlásek Přizpůsobení systému národním jazykům Zejména u sluchově postižených a osob s vývojovou apraxií řeči

13 Chirografie Systém manuálních fonologických znaků, napomáhající při procesu odezírání Určitá poloha prstů ruky ve vztahu k obličeji při současné artikulaci označuje hlásku, popřípadě slabiku Znaky nejsou samy o sobě jednoznačné, nelze je používat samostatně 8 prstových poloh (chirémů) = 8 skupin souhlásek 1 neutrální poloha = slabiky a výrazy, které začínají samohláskou Důležité je i místo provedení znaku (4 lokalizace)


Stáhnout ppt "Alternativní a augmentativní komunikace"

Podobné prezentace


Reklamy Google