Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZNAK DO ŘEČI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZNAK DO ŘEČI."— Transkript prezentace:

1 ZNAK DO ŘEČI

2 charakteristika kompenzační prostředek pro osoby s komunikačními obtížemi využití znaků umožňuje komunikovat formou založenou na řeči našeho těla, mimice a „přirozených znacích“ doplněk mluvené řeči celkový rozvoj komunikační schopnosti NE zvládnutí mnoha znaků!!!

3 charakteristika přirozené využití spontánních znaků
běžné ve vývoji řeči: pá, pá! komunikace mezi matkou a dítětem úprava tempa a srozumitelnosti řeči – zřetelná artikulace

4 využití ZDŘ nerozvinutá aktivní řeč
expresivní složka není dostatečně rozvinuta

5 předpoklady pro využití
zvládnutí nápodoby spojení významu slova se symbolem, znakem před aktivním použitím v komunikaci – vyjádření potřeb, nápadů a pocitů

6 doporučení pomalé osvojování – přiměřené možnostem dítěte
učitel, rodiče vždy připojují mluvené slovo

7 výhody ZDŘ nižší motorická náročnost včasný kontakt s řečí těla
pozitivní komunikační prostředí komunikační úspěch zviditelnění lepší úroveň řeči rytmus řeči a znaku ilustrativnost znaku

8 nižší motorická náročnost
„artikulace znaku“ X „artikulace slova“ využití svalů paží, rukou a prstů X správné postavení mluvidel motorická činnost – podpora rozvoje řeči provedení pohybu totožným způsobem – nástroj řeči pohyb podněcuje vokalizaci

9 včasný kontakt s řečí těla
všeobecná zkušenost „vlastní znakové systémy“ rodina osoby s handicapem - nelze propojit s vyučováním vědomé použití neverbální komunikace – zážitek komunikačního úspěchu

10 pozitivní komunikační prostředí
projevení vůle napodobit znak – pochvala pozitivní rozhovorová situace – motivace žáka opětovné předvedení vedení ruky žáka zábava 

11 komunikační úspěch náhled žáka – pohyb = nástroj komunikace
vyjádření k vlastní situaci komunikace s rodiči, spolužáky, učitelem… prožití komunikačního úspěchu

12 zviditelnění vizualizace komunikace význam pro rozvoj dialogu
propojení vnímání vizuální percepce – významně posilující faktor

13 lepší úroveň řeči „komplikovaný projev“ – dlouhé věty složité konstrukce snížená srozumitelnost projevu ZDŘ snížení frekvence těchto nedostatků znakování klíčových slov – krácení vět snížení rychlosti řeči – správné předvedení znaku přizpůsobení úrovně řeči schopnostem žáků

14 sledování schopnosti naučení se znaku a propojení s příslušným pojmem
KNIHA ..malé, velké, silné, tenké…co je to?.. vždy by měla být reakce znakem KNIHA

15 rytmus řeči a znaku artikulace řeči je podporována současným provedením zvuku a znaku znaky sledují rytmus řeči „artikulační trénink“ – dostatek času pro provedení znaku – úprava tempa řeči provedení znaku – konkretizace slova

16 PO LI CE

17 ilustrativnost znaku znaky jsou velmi konkrétní
auto – „řízení volantem“ – upřesnění významu

18 rozdíl ZDŘ x ZJ znakem jsou doplněna klíčová slova ve větě
znak není dominantní – pouze doplňující seznam znaků není definitivní konfigurace ruky, prstů – lze změnit

19 pomocné komunikační prostředky
vizuální kontakt nutný vzájemný oční kontakt upoutání pozornosti - dotek - zamávat rukou v zorném poli dítěte - zaklepat rukou na stůl… Odvrácení dítěte může znamenat nesouhlas – dokud znova nenavážeme oční kontakt – nepokračujeme

20 verbální komunikace přirozená role v komunikaci
dítě sleduje rytmus řeči, mimiku odezírání

21 neverbální komunikace
mimika a postoj těla ikonické znaky – kočka/vousy neikonické znaky - matka

22 zahájení výuky učitel mluvící žák žák se ZDŘ

23 pokyny k využívání ZDŘ osoby, které jsou součástí každodenního života žáka, musí spolupracovat společný výběr oblasti, která je pro žáka motivující – zahájení výuky znaků aktuální zájem využíváme k výuce nových znaků

24 pokyny k využívání ZDŘ počet počátečních znaků je individuální
2 úrovně cílevědomé zpracování naplánovaných znaků, které mají souvislost s daným tématem všeobecné používání znaků u všech důležitých slov a ve všech souvislostech

25 pokyny k využívání ZDŘ pravidelné procvičování znaků
výběr vhodných situací – jídlo, televize… dospělý důsledně doprovází řeč znakem fixace – doprovázet mluvenou řeč znakem je zcela přirozené spolupráce rodiny a školy – kontaktní deník

26 pokyny k využívání ZDŘ podpora verbálního projevu dítěte
vícečetné zopakování znakovaného slova reakce na znaky, jako by to bylo mluvené slovo všichni, kdo budou s dítětem v kontaktu by měli být schopni pochopit a reagovat na znaky, které dítě využívá

27 souhrn praktických rad 
analýza komunikační schopnosti dítěte – schopnost porozumění mluvené slovo a znak musí probíhat současně mluvení a využití ZDŘ – jen když dítě sleduje komunikační 50cm – 2m povzbuzení dítěte ke znakování, pomoc vedením rukou

28 shrnutí praktických rad 
při výběru znaků je třeba respektovat schopnost vnímání a motorické vybavení dítěte obsah ZDŘ je třeba podporovat mimikou tvorba krátkých a stručných vět je třeba využívat VŽDY stejné znaky – porozumění! ke komunikaci lze využívat pravidelně se opakující činnosti NEZAPOMÍNAT NA POCHVALU

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 Kazuistika 1 Eliška 11 let, 3 měsíce dg. MO, diparetická forma
gravidita – průběh bez obtíží porod – záhlavím, kříšení opoždění motorického vývoje vývoj řeči výrazně opožděn rehabilitace Vojtovou metodou – zahájena v 18. měsíci

60 současný stav samostatná chůze s mírným nachýlením trupu
dominantní pravá horní končetina při činnosti uvolněna obtíže v kooperaci rukou

61 komunikace omezený vývoj řeči
diskrepance aktivní a pasivní slovní zásoby obtíže v rovině foneticko-fonologické obtíže v rovině lexikálně-sémantické obtíže v rovině morfologicko-syntaktické obtíže v rovině pragmatické

62 komunikace porozumění konkrétním pokynům struktura a obsah projevu
práce s fotografiemi negativistické projevy

63 využití systému variabilita úprava znaků dle možností
rozvoj jemné motoriky rozvoj orientace v tělesném schématu rozvoj koordinace, prožití pohybu

64 využití systému – výběr znaků
rodina jídlo hygiena znakování klíčového slova ve větě

65 další faktory reakce komunikačního partnera rytmizace
plynulost pohybu – propojení s verbální komunikací

66 využití systému tempo osvojování a fixace nových znaků
správná „artikulace“ znaku verbální komunikace – pozdrav systém je využíván pouze v prostředí školy

67 kazuistika 2 Radek, 5 let, 7 měsíců dg.: poruchy autistického spektra
těhotenství proběhlo bez komplikací psychomotorický vývoj odpovídal normě obtíže v oblasti komunikace předřečové období – bez obtíží stagnace – verbální komunikace i navazování kontaktu

68 využití systému rozvoj sociálního chování
postupné propojení znaku a verbální komunikace rozvoj zrakového kontaktu navázání a prodloužení jeho trvání regulace chování

69 využití systému zařazení klíčových znaků vyjádření potřeby
sociální reakce znaky činností a zvířat pokusy o tvoření vět tvorba denního režimu

70 zdroje KUBOVÁ, L. Znak do řeči. Praha, Tech-market: ISBN


Stáhnout ppt "ZNAK DO ŘEČI."

Podobné prezentace


Reklamy Google