Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvuková stránka jazyka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvuková stránka jazyka"— Transkript prezentace:

1 Zvuková stránka jazyka

2 HLÁSKOSLOVÍ = Studuje zvukovou stránku jazyka, řadí se do něj několik dalších disciplín.

3 FONETIKA = Zabývá se hláskami a vyššími zvukovými celky z artikulačního a akustického hlediska.
Zkoumá: a) stavbu a činnost mluvidel; b) místo a způsob artikulace; c) akustické hodnoty hlásek; d) podstatu a zákonitosti spojování základních zvukových jednotek ve vyšší zvukové celky.

4 FONOLOGIE = Zabývá se funkcí a kombinací zvukových prostředků ve slově, větě a promluvě.

5 Základní rozdíl mezi FONETIKOU a FONOLOGIÍ je následující:
FONETIKA popisuje, jak se hlásky tvoří – kde v dutině ústní dochází k tvorbě daného zvuku a jak znějí. FONOLOGIE se zabývá tím, jak se hlásky chovají – jaké hlásky se dají kombinovat v rámci slova nebo věty.

6 ORTOFONIE = Vymezuje zásady správného tvoření hlásek.

7 ORTOEPIE = Stanovuje pravidla spisovné výslovnosti hlásek, skupin hlásek a vět.

8 MLUVIDLA A SLUCHOVÉ ÚSTROJÍ = Orgány, které vytvářejí artikulovanou řeč.
Řadíme sem: dýchací ústrojí: plíce, hrudní koš, bránice; hlasové ústrojí: hrtan, příklopek hrtanový, hlasivky; artikulační ústrojí: rezonanční dutiny – ústní, nosní, hrdelní, rty, zuby, dásňový výstupek, tvrdé patro, měkké patro, čípek, jazyk a čelisti.

9 Lidský sluch vnímá zvuky ve frekvenci
od 20 do Hz.

10 HLÁSKA = Základní stavební prvek článkované – artikulované řeči.
Patří sem: SAMOHLÁSKA – VOKÁL SOUHLÁSKA – KONSONANT

11 SAMOHLÁSKA – VOKÁL = Hláska, při jejíž artikulaci netvoří artikulační trakt žádnou překážku. Její podstatou je TÓN. Samohlásky: a – e – i – o – u

12 SOUHLÁSKA – KONSONANT = Hláska, při jejíž artikulaci tvoří artikulační trakt výdechovému proudu překážku. Její podstatou je ŠUM. Souhlásky: B – D – T – M – N – K – Z …

13 SLABIKA = Nejmenší jednotka řeči, kterou skutečně vyslovujeme
SLABIKA = Nejmenší jednotka řeči, kterou skutečně vyslovujeme. Slabiku můžou tvořit tyto zvuky: samohláska; dvojhláska; slabikotvorná souhláska. Slabikotvorné souhlásky v češtině: L – R – M – S – Š

14 DVOJHLÁSKA – DIFTONG = Spojení dvou hlásek v jedné slabice
DVOJHLÁSKA – DIFTONG = Spojení dvou hlásek v jedné slabice. Jediná domácí česká varianta je „OU“.

15 FONÉM = Hláska, která má schopnost rozlišit význam slova.

16 Domácí úkol Nastudujte kapitolu „Varianty fonému“ , která je v učebnici na straně 51 a 52 a udělejte si zápis do sešitu.


Stáhnout ppt "Zvuková stránka jazyka"

Podobné prezentace


Reklamy Google