Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jazykový rozbor 1 Dagmar Strejčková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jazykový rozbor 1 Dagmar Strejčková"— Transkript prezentace:

1

2 Jazykový rozbor 1 Dagmar Strejčková d.strejckova@gmail.com

3 Jazykové rozbory 1. Rozbor hláskový 1. Rozbor hláskový 2. Rozbor lexikální a slovotvorný 2. Rozbor lexikální a slovotvorný 3. Rozbor slovnědruhový a tvaroslovný 3. Rozbor slovnědruhový a tvaroslovný 4. Rozbor skladebný (syntaktický) 4. Rozbor skladebný (syntaktický) 5. Rozbor zvukové a grafické stránky slova 5. Rozbor zvukové a grafické stránky slova 6. Rozbor komunikační situace a výstavby textu 6. Rozbor komunikační situace a výstavby textu 7. Rozbor stylistický 7. Rozbor stylistický

4 Rozbor hláskový Hlásky: nejdůležitější jednotky zvukové stránky řeči Hlásky: nejdůležitější jednotky zvukové stránky řeči Fonetika: - zabývá se zvukovými vlastnostmi jazyka Fonetika: - zabývá se zvukovými vlastnostmi jazyka - zkoumá zvukovou stránku jazyka ze všech aspektů - zkoumá zvukovou stránku jazyka ze všech aspektů - zkoumá způsoby tvoření a vnímání českých hlásek, změny při jejich spojování, melodickou (intonační) a silovou (dynamickou) stránku řeči, tempo mluvené řeči a její další vlastnosti a silovou (dynamickou) stránku řeči, tempo mluvené řeči a její další vlastnosti

5 Hlásky Hlásky můžeme popisovat a třídit z hlediska produkčního, tj. z hlediska jejich tvoření, artikulace (jak je mluvčí vytváří, vyslovuje), nebo z hlediska percepčního, akustického (co posluchač vnímá sluchem, popř. též zrakem). Hlásky můžeme popisovat a třídit z hlediska produkčního, tj. z hlediska jejich tvoření, artikulace (jak je mluvčí vytváří, vyslovuje), nebo z hlediska percepčního, akustického (co posluchač vnímá sluchem, popř. též zrakem). Základní rozlišení hlásek – rozlišení na samohlásky (k nimž se připojují i dvojhlásky) a souhlásky Základní rozlišení hlásek – rozlišení na samohlásky (k nimž se připojují i dvojhlásky) a souhlásky

6  Samohlásky (vokály) - povaha tónů - při jejich vyslovování se proudu vzduchu, který rozkmitá hlasivky, neklade do cesty žádná překážka - při jejich vyslovování se proudu vzduchu, který rozkmitá hlasivky, neklade do cesty žádná překážka - rozdíly mezi nimi důsledkem různého místa artikulace  Souhlásky (konsonanty) - mluvidla vytvářejí výdechovému proudu překážku - Rozdíly vyplývají především z toho, která část mluvidel volnému proudění brání a jaký je charakter překážky

7 Postup fonetického rozboru 1. Fonetické určení hlásek (samohlásek, souhlásek), 1. Fonetické určení hlásek (samohlásek, souhlásek), 2. hláskové alternace samohlásek, souhlásek, hláskových skupin, 2. hláskové alternace samohlásek, souhlásek, hláskových skupin, 3. místo alternace, 3. místo alternace, 4. historické příčiny alternace. 4. historické příčiny alternace.

8 Varianty slova 1. Hláskové varianty 1. Hláskové varianty a) samohlásky různé kvantity: déšť – dešť, dvéře – dveře, slévač – slevač, brankář – brankař, rozstříhat – rozstřihat, umývadlo – umyvadlo a) samohlásky různé kvantity: déšť – dešť, dvéře – dveře, slévač – slevač, brankář – brankař, rozstříhat – rozstřihat, umývadlo – umyvadlo b) samohlásky různé kvality: polévka – polívka, řepa – řípa, okénko – okýnko, hřmět – hřmít, kůžka – kožka, hejl – hýl, strouha – struha b) samohlásky různé kvality: polévka – polívka, řepa – řípa, okénko – okýnko, hřmět – hřmít, kůžka – kožka, hejl – hýl, strouha – struha c) samohláska a nula (prázdné místo): více – víc, dále – dál, jako – jak, ihned – hned c) samohláska a nula (prázdné místo): více – víc, dále – dál, jako – jak, ihned – hned d) souhlásky: kovoryjec – kovorytec, čistění – čištění d) souhlásky: kovoryjec – kovorytec, čistění – čištění

9 2. Tvaroslovné varianty a) rod mužský i ženský: čepel, hřídel, rez, prestiž, výstroj, obrouček – obroučka, řádek – řádka, pásek – páska, brambor – brambora, fazol – fazole aj. b) rod mužský a střední: břich – břicho, barok – barok, pondělek – pondělí. b) rod mužský a střední: břich – břicho, barok – barok, pondělek – pondělí. c) rod ženský a střední: náruč – náručí, líc – líce, snítka - snítko (snídaně – snídaní) c) rod ženský a střední: náruč – náručí, líc – líce, snítka - snítko (snídaně – snídaní) d) tvary rodu mužského životného i neživotného: bacil, mikrob, činitel, ukazatel. d) tvary rodu mužského životného i neživotného: bacil, mikrob, činitel, ukazatel.

10 1. Slovotvorné varianty 1. Slovotvorné varianty - Odvozeniny od stejného základu stejného slovotvorného typu se shodným významem: kytice – kytka, strniště – strnisko, účin – účinek, skladební – skladebný, tamní – tamější, raději – radši apod. - Odvozeniny od stejného základu stejného slovotvorného typu se shodným významem: kytice – kytka, strniště – strnisko, účin – účinek, skladební – skladebný, tamní – tamější, raději – radši apod.

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Jazykový rozbor 1 Dagmar Strejčková"

Podobné prezentace


Reklamy Google